Tag-arkiv: undervisning

Gudstjenestestab

Cafegudstjeneste i Købnerkirken 15. sept. 2013

Fra cafegudstjenesten i Købnerkirken 15. sept. 2013

Torsdag den 10. oktober kl. 19.00 indbydes alle der ønsker at løse en opgave ved Købnerkirkens gudstjenester til samtale om fremtidens gudstjenester.

Den overordnede vision for Købnerkirkens gudstjenester er at “formidler Guds nærvær i nutidige former der er attraktive for andre end os selv.” Vi er allerede godt på vej og nu skal flere inddrages i flere opgaver for at den gode udvikling kan fortsætte. Enhver der vil løse en opgave om søndagen i Købnerkirken kan være med i ‘Gudstjenestestaben’.

Et nyt gudstjenesteteam er netop etableret. Det består af Sofie Kornholt, Andreas Højmark Andersen, Jan Kaas og Jan Kornholt. Teamet er ansvarlig for gudstjenestens vision, kommunikation, planlægning og inddragelse af medarbejdere. Gudstjenesteteamet har på sit første møde lavet et oplæg til hvordan vi løser opgaver knyttet til gudstjenesterne i fremtiden.

Vil du hjælpe til – så nutidens mennesker kan opleve Guds nærvær om søndagen i Købnerkirken? Du kan fx hjælpe med kirkekaffe, nadver, dørtjeneste, gudstjenesteledelse, forbøn eller hjælpe med at sætte stole frem. Uanset hvilken opgave så har det stor betydning for helheden. På torsdag 10. oktober vil vi tale om hvilke gudstjenester vi ønsker i fremtiden og hvordan arbejdet tilrettelægges fremover.

Læs mere om Købnerkirkens gudstjenester her…

Kærlig hilsen
Jan Kornholt

INTRO møde om Købnerkirken

LIV i fællesskab miniMåske er Købnerkirkens fællesskab noget for dig? Hvis du er kristen eller overvejer at blive det, så er det naturligt at du også er en del af fællesskabet i en kirke. Vil du vide mere om Købnerkirken så kom til et uforpligtende INTRO møde torsdag den 26. september kl. 18.30-19.30.

På mindre end en time kan du opleve (næsten) alt hvad der er værd at kende til om Købnerkirkens fællesskab. Få bl.a. svar på følgende: Hvad er en baptistkirke? Hvad er Købnerkirkens vision? Hvad koster det at være med? Hvem bestemmer i Købnerkirken? Hvad mener baptister om de andre religioner? Hvordan bliver man medlem? Hvad går troen ud på? Er Købnerkirken en sekt? Er der brug for min hjælp i Købnerkirken? Er der noget som er forbudt? Hvad sker der i Købnerkirken? Kan Købnerkirken sørge for min begravelse?

Købnerkirkens præst Jan Kornholt vil sige det meste, men du får også mulighed for at få svar på dine spørgsmål. Og så får du også lige tilbudt en kop kaffe eller noget koldt at drikke imens.

FREMTIDENS KIRKE

fremtidens kirkeHvordan ser fremtidens kirke ud? Det kan du se og høre i Købnerkirken søndag 16. juni kl. 10.30-13.30.

Vi er kirke i nutiden og vil også være det i fremtiden, men nutidens mennesker finder sig ikke tilrette i den gamle kirke. Så for at blive fremtidens kirke, må nutidens kirke blive mere relevant og attraktiv! Hvordan bliver vi det?

Købnerkirkens præst Jan Kornholt har gennem flere år foretaget undersøgelser i lokale kirker i London, Sverige og Danmark, der alle har det til fælles, at de er gamle kirker, som efter kriser og tilbagegang nu oplever liv og vækst. Kom og hør resultatet af undersøgelsen: Hvilke udfordringer står kirken overfor? Hvordan har de voksende kirker valgt at gøre det? Og hvad kan Købnerkirkens fællesskab lære af dem?

Dagens program:

10.30 Kort gudstjeneste/meditation
11.00 Pause, kaffe
11.15 Foredrag og samtale: Hvordan ser fremtidens kirke ud?
12.00 Pause, let servering
12.30 Foredrag og samtale: Aktuelle udfordringer til kirken!
13.30 Afslutning

Købnerkirkens ‘smågrupper’

Vil du være med i et fællesskab i Købnerkirken?

Købnerkirken kan nu indbyde dig til at deltage i en eller flere af foreløbig fem smågrupper:
Det er grupper, som mødes regelmæssigt mindst en gang om måneden og kendetegnet ved, at deltagerne har en fælles interesse eller opgave. Desuden er grupperne også en måde at være kirke på: Vi læser i Bibelen, deler liv og beder for hinanden. Den lille gruppe er et supplement til gudstjenesten og til de store arrangementer i kirken. Her kan vi opleve større omsorg og nærhed. Der er flere smågrupper på vej, de vil blive etableret i takt med, at der er gruppeledere, som er parate til at påtage sig opgaven.

Læs om Købnerkirkens smågrupper her…

 

Samtale om kirkens velsignelse af homoseksuelle

Menighedsrådet indbyder til samtale om ‘kirken og homoseksualitet’.

Den 7. juni 2012 vedtog Folketinget en ny ægteskabslov som ligestiller homoseksuelle ægteskaber med heteroseksuelle ægteskaber. Alle godkendte og anerkendte trosamfund i Danmark har ret til at foretage vielse med borgerlig gyldighed. Derfor udfordrer den nye lov alle trossamfund til at tage stilling til, hvordan man vil forholde sig til homoseksuelles ønske om vielse eller velsignelse af deres forhold.

Købnerkirkens menighedsråd har arbejdet med spørgsmålet, og formuleret sine overvejelser og holdninger i et dokument som vil danne udgangspunkt for en samtale i kirken. Den 29. november kl. 18.00 vil menighedsrådet komme med et oplæg, som både handler om, hvad homoseksualitet er, og hvordan Bibelen og samfundet ser på homoseksualitet. Menighedsrådsformand Jan Kaas og præst Jan Kornholt vil stå for aftenens oplæg.

Aftenen begynder kl. 18.00 med en let serverin,g og så serverer vi også en kop kaffe undervejs, og vi slutter kl. 20.30. Alle er velkomne til at komme og lytte og til at tage del i den åbne samtale. Der skal ikke være nogen konklusion denne aften. Planen er, at der skal være flere samtaler, og at de fører til, at menighedsrådet fremsætter forslag ti,l hvordan Købnerkirken skal forholde sig til vielse/velsignelse af homoseksuelle.

Læs menighedsrådets udkast til samtale her…

Guds Plan

Plan de Dieu – Guds Plan

Det begyndte med at præsten fik en flaske vin. Den hed “Plan de Dieu” som betyder ‘Guds Plan’. Det blev inspirationen til nogle ‘præstetanker’ om at Gud har en plan for os alle.

Vi spørger tit os selv om hvad meningen er med det som sker og det som vi vælger. ‘Er det Guds plan eller bare mine egne skøre ideer?’ I Bibelen står der at Gud har lagt planer for os, planer om lykke, om fremtid og et håb (Jeremias Bog 29,11). Det er et løfte som hjælper os i vores fortvivlelse over det som ikke lykkes. Gud har lagt en plan for dig! Du skal ikke kæmpe alene med at finde mening med det som sker og det du gør for Gud har lagt en plan for dig.

Læs hele artiklen om Guds Plan her…

Gudstjeneste om ytringsfrihed

Hold din mund!

På søndag 24. juni kl. 10.30 er der gudstjeneste i Købnerkirken om YTRINGSFRIHED. Vi vil sidde om bordene bagest i kirken og undervejs få en kop kaffe eller te og mulighed for at tale med hinanden om friheden til at ytre sig. Har vi frihed til at sige hvad som helst? Er der grænser for friheden?

I mandags spillede Italien og Irland en afgørende kamp ved EM i Polen/Ukraine. Da Balotelli fra Italien scorede til 2-0 ville han vise sin utilfredshed overfor træneren med, at han ikke var med fra kampens start. En af hans holdkammerater mente, at grænsen for ytringsfrihed i dette tilfælde var nået og prøvede ret kontant at forhindre Balotelli i at vise sin utilfredshed med træneren.

På søndag vil Købnerkirkens præst Jan Kornholt bl.a. tale om ‘Muhammed-tegningerne’, og hvad den og lignende sager har lært os om ytringsfrihed. Og vi skal selvfølgelig også høre om, hvad der står i Bibelen om vores mulighed og ret til at ytre os. Det taler Bibelen nemlig også om!

I Jakobs Brev står der: “En lille flamme kan sætte ild til en stor skov, og sådan en flamme er tungen.” Hvad betyder det? Kom og hør om det på søndag i Købnerkirken.

10 gode grunde til at være kristen

Jan taler til Vanessa, Elaise, Kristian og Søren

Gudstjenesten 20. maj i Købnerkirken var bemærkelsesværdig på flere måder: Vi markerede afslutningen på et halvt års undervisning for unge om kirke og kristenliv: KK Amager (= Kristendomsklasse Amager). Det var et samarbejde mellem Købnerkirken og International Baptistkirke på Amager IBA. Der var to elever fra hver menighed så begge menigheder deltog i afslutningsgudstjenesten.

Sang og musik stod Nina Luna og Mads Holm Andersen for. Vi begyndte med den gamle ‘I østen stiger solen op’ men sang derefter kun helt nye sange heraf to af Ninas egne sange. Under bøn og lystænding skabte Mads’ klaverspil en stemning af både højtid og dybte.

Dagens prædiken af Jan Kornholt var en liste over ’10 gode grunde til at være kristen’. Der blev vist illustrationer på storskærmen mens Jan gennemgik de 10 gode grunde:
1. Du er elsket! (KÆRLIGHED)
2. Nye muligheder hver dag! (TILGIVELSE)
3. Du er ikke alene! (FÆLLESSKAB)
4. Du kan snakke med Gud! (BØN)
5. Døden er ikke det sidste! (EVIGT LIV)
6. Du har altid arbejde! (MISSION)
7. Ikke din egen lykkes smed! (NÅDE)
8. Verdens bedste bog! (BIBELEN)
9. Du bliver populær! (OMSORG)
10. Jesus lever! (FRELSEREN)

Se billeder fra gudstjenesten her…

‘workshop’ om Gudstjeneste i Købnerkirken

Gudstjeneste i Købnerkirken

Velkommen til undervisning og samtale om gudstjenesterne i Købnerkirken.

Torsdag 12. april kl. 18.30-20.00  Hvad er gudstjeneste?
Vi ser i Bibelen og vi ser på kirkens historie og taler om hvorfor vi fejrer gudstjeneste i Købnerkirken. Undervisning v/ Jan Kornholt. Denne aften handler mest om selve ideen – hvad er gudstjeneste?

Torsdag 19. april kl. 18.30-20.00  Fremtidens gudstjeneste?
Vi hører om andre kirkers gudstjenesteerfaringer og taler om hvordan vi konkret skal tilrettelægge Købnerkirkens gudstjenester i fremtiden. Oplæg til samtale v/ Jan Kornholt. Denne aften handler mest om de praktiske – hvordan gør vi det?

Alle er velkommen til disse aftner. Især er alle der har en opgave i tilknytning til gudstjenesten inviteret.