Tag-arkiv: Under construction

JULIUS

Nu begynder fremtiden for alvor i Købnerkirken! Søndag 19. oktober kl. 12.00 bliver planerne for kirkens nye nonprofit Cafe præsenteret. Vi kalder mødet for ‘Under Construction’ fordi vi mødes for at bygge fremtidens kirke i fællesskab.

Har du ideen til Cafe Julius' nye logo?
       Cafe Julius åbner snart i Købnerkirken

Cafe JULIUS
Siden foråret har en projektgruppe arbejdet målrette med at etablerer Cafe Julius i Købnerkirkens renoverede underetage. Formålet med cafeen er dels at tilbyde servering mv. til alle som deltager i kirkens arrangementer dels at være til rådighed for de mennesker i lokalområdet som trænger til et kop kaffe eller mad eller bare ønsker et sted at hænge ud. Cafe Julius betjenes af frivillig arbejdskraft, og overskuddet går til sociale projekter i kvarteret og til internationale hjælpeprojekter.
Kom og hør om visionerne for Cafe Julius og de konkrete planer om åbning af cafeen. Vil du være med til at gøre en forskel i andre menneskers liv i et meningsfyldt og fornøjeligt fællesskab, så kom den 19. oktober kl. 12.00 og hør mere om hvordan du kan melde sig som frivillig.

Foreningen JULIUS
Cafe Julius bliver drevet af en selvstændig forening som bliver stiftet søndag 19. oktober kl. 13.30 i umiddelbar forlængelse af mødet om Cafe Julius. Foreningen vil også etablere og drive de hjælpeprojekter som cafeen støtter ligesom det e muligt for foreningen at indgå som partere i eksterne projekter. På den stiftende generalforsamling skal foreningens vedtægter vedtages og der skal vælges en bestyrelse. Læs vedtægterne her… Kontakt menighedsrådets formand Silas Anhøj Soelberg eller præst Jan Kornholt for at høre mere om foreningen JULIUS.

Hvem er JULIUS?
Cafeen og foreningen opkaldes efter Julius Købner (1806-1884) der var med til at etablere den første baptistkirken i Danmark. Han samlede de lokaler menigheder i et nyt kirkesamfund – ‘Baptistkirken i Danmark’ som i år fejrer 175 års jubilæum.

Hvad skal det blive til?

Jesus havde 12 elever. Hvad skulle de blive til?

Jesus havde 12 elever. Hvad skulle de blive til?

Bibelens beretninger om Jesus begynder med at han får sig en gruppe af elever = disciple. I tre år fulgte 12 mænd med Jesus for at uddanne sig til… ja til hvad? Hvad skulle det blive til med de disciple? Nogenlunde sådan lyder spørgsmålet som du kan få svar på i Købnerkirken på søndag 21. september kl. 10.30. Jan Kornholt prædiker og Louise Hjorth spiller klaver og blokfløjte. Der serveres kaffe og te under gudstjenesten og bagefter vil der være en let servering. Dagens gave er til Købnerkirkens gospelkor for børn og unge Gospel Generation KIDS og NEXT.

Vi kalder gudstjenesten for BASECAMP som er det sted i 5300 m. højde hvor bjergbestigere har base når de bestiger Mount Everest. Her er man for at samle kræfter og forberede sig. Her opfyldes de nødvendige behov for tryghed, næring, hvile, venskab med det formål at få ladet op for at kunne nå målet. BASECAMP i Købnerkirken er også stedet hvor dine nødvendige behov mødes gennem Bibelens budskab så du får kræfter til at nå dine mål.

'Under Construction' er samtale hvor du kan være med til bygge kirkens fremtid

Vi bygger kirkens fremtid

Under Construction
Efter gudstjenesten (ca. kl. 12.00) er der en samtale om hvad det vil sige at være medarbejder og leder i Købnerkirken. Vi skal tale om ‘hvad er ledelse i vores kirke, hvem bestemmer og hvad har vi af forventninger til hinanden når vi arbejder sammen i kirken? Menighedsrådet kommer med et kort oplæg. Samtalen er åben for alle – og måske er der lige den udfordring til dig, som du har brug for?

Man er ikke kristen alene!

Kristen - det er noget du er sammen med andre!

Kristen – det er noget du er sammen med andre!

Velkommen til BASECAMP i Købnerkirken søndag 22. juni kl. 10.30. En uformel gudstjeneste med et vigtigt emne fra Bibelen. Dagens emne er FÆLLESSKAB. Man er ikke kristen alene, men altid sammen med andre i et fællesskab som kaldes KIRKE. Jan Kornholt prædiker om hvad det vi sige at være kristen: Det er at følge Jesus! Og i denne prædiken handler det især om at være en del af det fællesskab som følger Jesus. Du er jo ikke den eneste – der er mange med.

Christina Munk står for musikken og vil bl.a. synge en af sine egne sange “Tak for din kærlighed.” Og både under og efter gudstjenesten er der kaffe mv. på bordene

Efter gudstjenesten er der igen “Under Construction.” Det er kl. 12.00 hvor vi har en samtale om Købnerkirkens fællesskab. Denne gang er emnet: “Om at være en del af Købnerkirkens fælleskab.” Der er på kort tid sket store forandringer i Købnerkirken. Det fleste aktive var ikke en del af fælleskabet for få år siden. Forandringer og vækst udfordrer fællesskabet således at det igen er nødvendigt at tale sammen om hvad kirke er og hvad det vil sige at være medlem af kirken. Kom og vær med i samtalen om hvordan flere blive mere engageret i fællesskabet.

GOSPEL I KØBNERKIRKEN

'Under Construction' er samtale hvor du kan være med til bygge kirkens fremtid

‘Under Construction’ er en samtale hvor du kan være med til bygge Købnerkirkens fremtid

Søndag 9. marts kl. 12.00 (efter gudstjenesten) er der ’Under Construction’. På programmet er denne gang en samtale om ’Gospel i Købnerkirken’. Købnerkirken begyndte i 2006 med dannelsen af Amager Gospelkor at bruge gospelmusik som en del af sine aktiviteter. Siden er aktiviteterne udvidet og i dag har Købnerkirken tre gospelkor og bruger gospelmusik ved stadig flere gudstjenester.

Formål med samtalen på søndag er at alle i Købnerkirkens fællesskab kan få viden om hvorfor og hvordan kirken bruger gospelmusikken som en vigtig ressource. Desuden er formålet at have en samtale, hvor alle kan sige deres mening og kan komme med forslag til hvordan vi bedst bruger gospelmusikken til at gøre Købnerkirken til en attraktiv kirke for flere.

’Under Construction’ er et nyt tilbud til alle der gerne vil følge med og påvirke udviklingen i Købnerkirken. ’Under Construction’ betyder ’under opbygning’ og udtrykker, at vi samme er ved at bygge kirke. Under Construction afholdes ca. hver anden måned en søndag middag efter gudstjenesten. Hver gang taler vi om et vigtigt emne for Købnerkirkens udvikling. Det er menighedsrådet der indbyder og håber med dette initiativ at flere bliver involveret i Købnerkirkens fremtid.

CAFE JULIUS ‘Under Construction’

'Under Construction' er samtale hvor du kan være med til bygge kirkens fremtid

‘Under Construction’ er samtaler hvor du kan være med til bygge Købnerkirkens fremtid.

Købnerkirken er et fællesskab i udvikling. ’Under Construction’ er et nyt tilbud til alle der gerne vil følge med og påvirke udviklingen.  ’Under Construction’ betyder ’under opbygning’ og udtrykker, at vi samme er ved at bygge kirke. Vi er undervejs og skal med jævne mellemrum tale om, hvad det er vi gør og hvordan vi skal gøre det. Det er menighedsrådet der indbyder med det mål at involvere flere i Købnerkirkens fremtid.

Søndag 19. januar kl. 12.00 (efter gudstjenesten) er emnet CAFE JULIUS.
Købnerkirkens vision er, at en ny non-profit cafe skal være omdrejningspunktet for livet i kirken og i kvarteret. Overskud fra cafeen skal støtte lokale sociale projekter og international nødhjælp. Ved første etape af kirkens ombygning bliver der dette forår bygget et nyt cafeområde med ny indgang fra Skotlands Plads.

Derfor er tiden nu inde til at forberede cafeens åbning. Der mangler endnu måneders forberedelse og du kan nå at være med. På søndag kan du høre om visionen for cafeen og om forberedelserne indtil nu. Og du indbydes til at være med til at tale om indretning af cafeen, menu, aktiviteter. Kom og vær med til at gøre en forskel – både i dit eget og i andre menneskers liv!

Under Construction

Orientering om menighedsmøde og menighedsrådsvalg:

På menighedsmødet i Købnerkirken kan du være med til at 'bygge' kirke
På menighedsmødet er du med til at ‘bygge’ kirke

I Købnerkirkens fællesskab sker der hele tiden noget nyt og det kan være svært at følge med i det alt sammen. Med jævne mellemrum afholdes ’menighedsmøder’. Her kan du høre om alt det nye og du kan være med til at påvirke planerne for fremtiden. Næste menighedsmøde afholdes søndag 24. november kl. 12.00-14.00 umiddelbart efter gudstjenesten. Sæt X i kalenderen og kom og vær med til at ’bygge’ fremtidens kirke.

Et vigtigt punkt bliver menighedsrådsvalg. Hvert år er en af menighedsrådets fire medlemmer på valg. Undtagelsesvis skal der denne gang opstilles mindst to kandidater. Menighedsrådet ønsker nemlig i 2014 at ledelsesarbejdet styrkes ved at der også vælges en suppleant der kan deltager i menighedsrådets arbejde i et år.

Forslagsvalget er slut og der er ialt opstillet tre kandidater: Dorte Berntsen, Jan Kaas Henriksen og Jesper Mølgaard. Den kandidat som får flest stemmer er valgt. Den kandidat som får næstflest stemme er suppleant i et år og deltager fuldt ud i menighedsrådets arbejde i 2014.

Andre vigtige emner bliver bl.a. budget 2014, valg til andre tillidsposter, ny ledelsesstruktur og nye regler for menighedsrådsvalg. Dagsorden til mødet offentliggøres 17. november. Menighedsmødet er åbent for alle. Enhver har taleret og menighedens medlemmer har også stemmeret.