Tag-arkiv: homoseksualitet

Evaluering af beslutning om (homo)velsignelser

Kære alle i Købnerkirkens fællesskab,

Menighedsrådet har onsdag 18. juni afholdt sit sidste møde inden sommerferien. Her brugte vi en del tid på at evaluere menighedsmødet den 18. maj 2014 hvor et at punkterne på dagsordenen var et forslag vedrørende vielser og velsignelse af ægtepar. Forslaget (som kan læses her) gik ud på, at vi ikke vil foretage vielser med borgerlig gyldighed, men i stedet tilbyde kirkelige velsignelse til par, som forinden har indgået ægteskab. Efter forslaget fra menighedsrådet tilbydes denne velsignelse til både heteroseksuelle og homoseksuelle ægtepar. Beslutningen om vielse og velsignelse af ægtepar i Købnerkirken blev vedtaget med næsen 80 % opbakning, hvilket glæder os meget.

Foruden Købnerkirken har to andre baptistmenigheder i Danmark truffet lignende beslutninger. Beslutningen har affødt heftig debat i forskellige fora – herunder også i BaptistKirken i Danmark. Som reaktion på debatten har ledelsen i BaptistKirken udsendt brev til menighederne (find brevet her), som slår fast, at der i vores fællesskab af selvstændige menigheder naturligvis er plads til at tolke Biblen forskelligt – også i forhold velsignelse af homoseksuelle ægtepar. Vi er i menighedsrådet meget glade for meldingen fra ledelsen, som vi mener er den helt rigtige. Vi anerkender forskelligheden i vores kirkesamfund og ser den ikke som en hindring for samarbejde om de opgaver, som vi løser bedre i fællesskab.

Vi brugte også en hel del tid på at forberede det Under Construction-møde, som vi skal have på søndag i Købnerkirken. Vi skal på mødet snakke om, hvad det for os i Købnerkirken vil sige at være kirke og hvad vil det sige at være med i vores fællesskab. Hvad forventer vi og hvad tilbydes medlemmerne i vores fællesskab. Købnerkirken er et fantastisk og attraktivt fællesskab, og vi glæder os meget til at snakke om, hvad vi kan gøre for at gøre dette endnu mere tydeligt.

Vi ses på søndag!

Kærlig hilsen
Menighedsrådet

Vedtaget: Homoseksuelle ægtepar kan velsignes i Købnerkirken

homo-vielse3Købnerkirken er færdig med at foretage vielser med borgerlig gyldighed. I stedet tilbydes par, som har indgået ægteskab hos kommunen, en kirkelig velsignelse i Købnerkirken. Samtidig gælder dette tilbud både for heteroseksuelle og homoseksuelle ægtepar.

Det er resultatet efter søndagens menighedsmøde i Købnerkirken, hvor følgende forslag fra menighedsrådet blev vedtaget med opbakning fra op mod 80 % af de stemmeberettigede:

  • Købnerkirken er som baptistmenighed anerkendt til at kunne foretage vielse med borgerlig gyldighed. Købnerkirken vil dog ikke benytte sig af denne ret, da vores overbevisning er at det skal være landets offentlige myndighed og ikke kirken der tager sig af den formelle/juridiske del af indgåelse af et ægteskab. Vi anbefaler derfor alle der vil indgå ægteskab at rette henvendelse til Kommunen for aftale om indgåelse af ægteskab.
  • Købnerkirken tilbyder og anbefaler alle der har indgået ægteskab at få en ’kirkelig velsignelse’ af ægteskabet. Denne velsignelse kan foregå som et traditionelt kirkebryllup eller som en del af en af kirkens gudstjeneste. Ønske om velsignelse af ægteskab rettes til kirkens præst.
  • Købnerkirken foretager kirkelig velsignelse af både homoseksuelle og heteroseksuelle ægteskaber.

Friheden til forskellighed!

Ingen kristne har mere ret til at have ret end andre!

Ingen kristne har ret til at have mere ret end andre!

På mindre end et døgn blev en ny artikel på www.koebnerkirken.dk set af mere end 1000 besøgende. Købnerkirkens præst Jan Kornholt har skrevet om, hvor træt han er af de kristnes diskussion om homoseksualitet. Pointen er et ønske om at kristne giver hinanden frihed til at tolke Bibelen og acceptere, at man kan nå frem til forskellige konklusioner. Hvis du ikke allerede har været der, så læs præstens artikel: “Jeg er så træt af kristnes diskussion om homoseksualitet“.

Et af Købnerkirkens kendetegn er det enkelte menneskes frihed til at læse Bibelen og til selv at træffe valg om tro og livsstil. I Købnerkirkens fællesskab accepterer vi, at mennesker kan læse det samme sted i Bibelen og med forskelligt resultat. Er der så ingen grænser for rummeligheden? Jo der er flere, en af dem er at i Købnerkirken er der ikke plads til dem der mener, at der ikke er plads til alle!

Søndag 10. marts kl. 10.30 er der cafe og temagudstjeneste i Købnerkirken om “Kunsten at leve med forskellighed”. Og samme dag kl. 12.00-14.00 fortsætter menighedens samtale om ‘velsignelse af homoseksuelle’. Her vil være oplæg, der viser vores forskellighed og derefter samtale. Enhver, der accepterer, at de andre kan mene noget andet end en selv,  er velkommen til at deltage i samtalen.

Samtale om kirkens velsignelse af homoseksuelle

Menighedsrådet indbyder til samtale om ‘kirken og homoseksualitet’.

Den 7. juni 2012 vedtog Folketinget en ny ægteskabslov som ligestiller homoseksuelle ægteskaber med heteroseksuelle ægteskaber. Alle godkendte og anerkendte trosamfund i Danmark har ret til at foretage vielse med borgerlig gyldighed. Derfor udfordrer den nye lov alle trossamfund til at tage stilling til, hvordan man vil forholde sig til homoseksuelles ønske om vielse eller velsignelse af deres forhold.

Købnerkirkens menighedsråd har arbejdet med spørgsmålet, og formuleret sine overvejelser og holdninger i et dokument som vil danne udgangspunkt for en samtale i kirken. Den 29. november kl. 18.00 vil menighedsrådet komme med et oplæg, som både handler om, hvad homoseksualitet er, og hvordan Bibelen og samfundet ser på homoseksualitet. Menighedsrådsformand Jan Kaas og præst Jan Kornholt vil stå for aftenens oplæg.

Aftenen begynder kl. 18.00 med en let serverin,g og så serverer vi også en kop kaffe undervejs, og vi slutter kl. 20.30. Alle er velkomne til at komme og lytte og til at tage del i den åbne samtale. Der skal ikke være nogen konklusion denne aften. Planen er, at der skal være flere samtaler, og at de fører til, at menighedsrådet fremsætter forslag ti,l hvordan Købnerkirken skal forholde sig til vielse/velsignelse af homoseksuelle.

Læs menighedsrådets udkast til samtale her…

Fri kirken for (homo)vielser!

I den seneste tid har der været en del debat om homoseksuelles mulighed for at blive viet i Folkekirken. Lad det være sagt med det samme: Jeg ikke går ind for, at homoseksuelle skal vies i kirken. Ikke fordi, der er noget i vejen med homoseksualitet, men simpelthen fordi det ikke bør være en kirkelig opgave at vie to mennesker uanset deres køn. Den opgave er en borgerlig opgave, som hører til på rådhuset.

Desværre (især for Folkekirken) er det ikke sådan, vi har indrettet os i Danmark. Her til lands kan Folkekirken vie mennesker med juridisk gyldighed. Derfor er Folkekirken for tiden taget som gidsel i den verserende debat om homovielser. En debat som for alvor skiller kristne ad og som også går kraftigt ud over sammenhængskraften i Folkekirken.

I en frikirke som Købnerkirken er vi fri for den diskussion. Vi har valgt ikke at foretage juridisk bindende vielser og vi er ikke bundet sammen med Staten. Derfor bliver det aldrig et diskussionspunkt, hvorvidt homoseksuelle også skal vies hos os.

Det er jeg rigtig glad for, for den diskussion er efter min mening total spild af tid. Der står ikke et ord i Biblen om, at det er kirkens opgave at vie mennesker. Til gengæld er det kirkens opgave at samle mennesker i et fællesskab, der ønsker at følge Jesus!

Og en ting er helt sikkert: Kirken bringer hverken varme til de frysende, mad til de sultne eller trøst til de sørgende ved at diskutere med sig selv, hvorvidt homoseksuelle skal have ret til at blive viet eller ej!

Med venlig hilsen

Silas Anhøj Soelberg