SAT FRI

1. INDLEDNING
Mens vi stadig må nøjes med at være sammen hver for sigt lidt endnu, kan vi glæde os over at lysere tider er på vej. Samtidig kan vi glæde os til næste uge, hvor vi inviterer til gudstjenesteløb ved Naturcenter Amager. Men mere om det i nyhedsbrevet i næste uge.

Gudstjenesten i denne uge handler om at blive sat fri, om hvordan Jesus altid er med os. Læs, syng og bed med om det.

2. PRÆLUDIUM
Ujævn Grund
Thomas Kofoed Lundegaard

3. FRA BIBELEN
Hvis ikke Herren havde været med os, det skal Israel sige, hvis ikke Herren havde været med os, dengang mennesker rejste sig mod os, da havde de slugt os levende i deres flammende vrede mod os, da var vandet skyllet over os, floden var strømmet over os, da var det brusende vand strømmet over os. Lovet være Herren, der ikke gjorde os til bytte mellem deres tænder! Vort liv blev reddet som fuglen fra fuglefængernes fælde. Fælden blev knust, og vi blev reddet. Vi har vor hjælp i Herrens navn, himlens og jordens skaber.
(Salmernes Bog 124,1-8)

4. BØN
Kære Gud, far, hør vores bøn.
Vi beder om, at Du må være med os hver og en,
uanset hvor vi er, om vi er alene eller sammen med andre.
Må din kærlighed fylde os med håb i denne tid,
hvor håbet kan være svært at finde.
Vi beder om at din Ånd må være med os og passe på os.
Stå vagt om dem, der er ensomme, alene, syge, modløse eller har brug for en ven.
Lær os at mærke dit nærvær på nye måder,
når den hverdag vi kender lader vente på sig.
Vi lægger vores liv og vores dag, vores familier og venner og det fællesskab vi savner i dine hænder.
Vær med os. Vær hos os.
Det beder vi om, i Jesu’ navn.
Amen.

5. SANG
Han elsker mig
J. Santon, 8. vers af Simon Pedersen

6. FRA BIBELEN
Jesus sagde da til dem: »Når I får ophøjet Menneskesønnen, da skal I forstå, at jeg er den, jeg er, og at jeg intet gør af mig selv; men som Faderen har lært mig, sådan taler jeg. Og han, som har sendt mig, er med mig; han har ikke ladt mig alene, for jeg gør altid det, der er godt i hans øjne.« Da han talte sådan, kom mange til tro på ham. Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham: »Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie.« De svarede ham: »Vi er Abrahams efterkommere og har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du så sige: I skal blive frie?« Jesus svarede dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Enhver, som gør synden, er syndens træl. Men trællen bliver ikke i huset for evigt, Sønnen bliver der for evigt. Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.«
(Johannesevangeliet 8,28-36)

7. PRÆDIKEN
Når nogen siger noget om mig, som jeg ikke kan genkende i mig selv, kan jeg slå det hen, men hvis nogen siger noget om mig, som jeg godt ved er sandt, men som jeg ikke er stolt af, så bliver jeg ked af det og vred. Det er meget sværere at se i øjnene det, der er sandt, end det, der ikke er. Derfor rammer Jesus’ ord til jøderne ovenfor mig lige i hjertet. ”Enhver, som gør synden, er syndens træl.” Av. Det gør ondt at høre.

Ingen af os er perfekte, vi gør alle sammen ting vi ikke burde. Det er menneskeligt, og hver dag gør vi vores bedste for at være lidt bedre end i går. Det er sådan vi vokser som mennesker. Nu kunne man så tro, at denne prædiken vil handle om synd. Om alle de ting vi gør forkert, eller om hvordan vi burde være bedre. Men det gør den slet ikke. For det helt fantastiske ved det Jesus siger, er ikke ”du er syndens træl,” men ”sandheden skal gøre dig fri.” Sandheden er, at uanset hvor meget jeg synder, uanset hvad jeg gør galt, så er jeg allerede fri.

Lige nu føler mange af os nok, at vi er fangne. Eller i hvert fald ikke helt fri. Vi er ikke fri til at gå på arbejde eller i kirke. Til at gå på biblioteket eller i svømmehallen eller til fodbold. Hverdagen er ikke som den plejer, og vi er ikke særlig fri til at gøre noget ved det. Nogen sidder måske alene, og savner selskab. Andre jonglerer arbejde og hjemmeundervisning og mange mennesker i hjemmet hele tiden og ville bare ønske sig et time uden noget andet menneske. Nogle går på arbejde væk fra hjemmet, men under andre forhold end normalt, hvor det er svært at yde den service, man gerne vil. Nogle holdes fangne af frygt for at de eller deres kære, der er særligt udsatte, skal blive syge eller dø. Og nogle mangler den struktur, det frirum, den sikkerhed, hverdagen giver, men som er blevet revet væk under dem.

Den ukrænkelige frihed, vi har fået, alene fordi vi er børn af Gud, kan være noget svær at værdsætte, når nu den håndgribelige frihed til at leve livet på en måde som giver mening, ikke synes at være til. Og her er det så passende at vende tilbage til Jesus’ ord om synd og sandhed. For sandheden er, at vi er fri, og synden handler ikke om alt det vi gør forkert, men om hvordan vi kan lade os selv blive ført bag lyset. Synd er ikke (kun) at gøre det, vi godt ved vi ikke burde, det er bevidst at lukke øjnene for sandheden.

Når Jesus siger, at sandheden sætter os fri, er det for at vi skal huske friheden. Vi skal huske at vi er sat fri, selv når verdens omstændigheder fortæller os noget andet. Fordi vi er skabt i Guds kærlighed er vi fri til at handle i kærlighed. Hvordan den frihed ser ud, det kan være forskelligt fra person til person, og fra situation til situation. Måske du er fri til at hjælpe din nabo, der skal være ekstra forsigtig, med at handle. Måske er du fri til at ringe til din ven, du ved bor alene og arbejder hjemme. Måske er du fri til at bære over med dig selv.

Uanset hvor lidt fri du føler dig lige nu – jeg ved at jeg har dage, hvor jeg slet ikke er klar til at høre om en frihed, der ikke betyder at jeg kan vende tilbage til mit liv, som jeg godt kan lide det – så husk på hvad Jesus siger, ”I skal være virkeligt frie”.

Friheden fra Gud er så meget mere end det, men det er et sted at starte.

8. BØN
Kære Gud, vi beder for den verden du har skabt og som du elsker,
vi beder om helbredelse og lægedom til enhver, der er syg.
Vi beder om at du må være med alle dem, der lige nu gør deres bedste under uvante omstændigheder, og særligt dem, der passer på os alle sammen.
Vi beder om at du må være med hver af os, minde os om den frihed vi har, fordi vi er dine børn.
Vis os hvad vi kan gøre med den frihed, hvor vi kan gøre noget.
Tak fordi du har sat os fri, tak fordi du bærer vores byrder, så vi kan mærke friheden.
Velsign vores fællesskab, Gud, når vi sidder i hver vores stue, og bring din helende, styrkende ånd til os.
Jesus vi beder dig om at være med i det hele og om at vise vejen frem.
Amen.

9. SANG
Det er godt at takke Gud
Dina Christensen, Sofia Hedia, Joachim Hejslet Jørgensen, Christian Smalbro og Arvid Asmussen

10. FRA BIBELEN
Kristi kærlighed tvinger os, fordi vi har sluttet, at når én er død for alle, er de alle døde. Og han døde for alle, for at de, der lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham, der døde og opstod for dem.
    Altså kender vi fra nu af ingen rent menneskeligt. Og selv om vi har kendt Kristus rent menneskeligt, så gør vi det nu ikke længere. Altså: Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til! Men alt dette skyldes Gud, som forligte os med sig selv ved Kristus og gav os forligelsens tjeneste, for det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen. Så er vi altså udsendinge i Kristi sted, idet Gud så at sige formaner gennem os. Vi beder på Kristi vegne: Lad jer forlige med Gud!  Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham.

(Andet Korintherbrev 5,14-21)

11. POSTLUDIUM
Navnet Jesus
David Welander

12. MEDDELELSER
– Der er to ledige lejligheder i Købnerhus til nye beboere der vil påtage sig opgaver som frivillige medarbejdere i Købnerkirken. Se annoncen her…
– Søndag d. 17. maj er der gudstjenesteløb ved Amager Naturcenter, se mere i nyhedsbrevet, der kommer tirsdag. Abonner på nyhedsbrevet her…