Nu vender det

springDette siger Herren: ”Nu skaber jeg nyt, nu spirer det frem, ved I det ikke?”
(Esajas Bog 43,19)

Jeg kan mærke det: Nu vender det!
Har du det ikke også sådan nogle gange?
Du kan mærke at, nu går det fremad og det bliver bedre. Når det har været vinter længe nok og de første vintergækker kikker frem. Når du har været syg og feberen letter. Når du har været ked af det og du kan smile igen? Jeg kan mærke det: Nu vender det! Efter mange års tilbagegang og flere års vanskelige forandringer i kirken. Jeg tror, det vender nu: Flere vil beslutte at følge Jesus. Købnerkirken får flere medlemmer. Flere vil døbes og flere vil blive medarbejdere og bidragsydere. Jeg kan mærke det. Nu vender det!

Efter lang tids hårdt arbejde er det lykkedes os i Købnerkirkens fællesskab at forny både gudstjenester, aktiviteter og kulturen. Nu ser vi flere komme til vores fællesskab. Det er ’let’ at fylde kirken, og vi glæder os over at alt det nye i Købnerkirken er så populært. Men de seneste års forandringer har haft omkostninger: Medlemmer har forladt Købnerkirken i skuffelse, mens andre af forskellige årsager er blevet passive. Derfor er vi samlet set ikke (endnu) blevet flere til at løfte opgaverne og til at betale udgifterne. Og dét er vores udfordring: Vores visioner er ambitiøse og vidtgående og der skal ske en vækst både som en del af selve visionen og som en forudsætning for at virkeliggøre visionen.

Men det bliver ikke automatisk til ’kirkevækst’ blot fordi vi kan lave arrangementer som tiltrækker mange. Kirken vokser først i det øjeblik mennesker bliver kristne, bliver døbt, bliver aktive efterfølgere af Jesus. Og dét er vores vision, at se mennesker følge Jesus. ’Problemet’ med den vision er, at det ligger udenfor vores muligheder, at gøre mennesker til kristne. Kun én kan gøre mennesker kristne og det er Kristus selv. Når han kalder og menneskers svarer, så bliver det til discipelskab og så vokser kirken. Derfor skal vi huske at vores mere praktiske visioner om aktivitet, musik, renovering, café mv. skal ses i det rette perspektiv: Vi skal være ambitiøse, vi skal knokle og vi skal glæde os over at alt det vi formår at skabe i Købnerkirken. Vi skal bare vide, at det er Guds arbejde vi udfører og at det allervigtigste, det kan vi ikke. Vi kan ikke gøre mennesker kristne.

Alligevel har vi stor magt over netop det allervigtigste. Ja, det er alene Jesus selv der kan få mennesker til at følge ham. Vi kan ikke, men vi kan forhindre Jesus i at komme til. Vi kan forhindre Guds Ånd i at virke i vores fællesskab. Der var en gang, da mennesker vendte om i kirkedøren fordi vi manglede åbenhed og gæstfrihed. Vi gjorde det svært for Gud at arbejde i Købnerkirken, fordi vi havde en dårlig kultur med fnidder og konflikter og dumme vaner. Derfor skal vi være opmærksomme på om vi med vores aktivitet og adfærd er med til at føre mennesker til Jesus eller om vi forhindre det. Vi kan ikke skabe vækst, men vi kan forhindre Gud i at skabe vækst, så derfor skal vi arbejde med at fjerne det, som forhindre Gud i at arbejde i vores kirkens fællesskab.

Og jeg kan mærke det: Nu skaber Gud nyt, nu spirer det frem, nu vender det! Jeg oplever en voksende åbenhed, gæstfrihed og gavmildhed i vores fællesskab. Tidligere talte vi kun med dem, vi kendte, for der kom ikke andre i kirken. Nu mødes vi i kirken af underlige og vidunderlige mennesker som bliver vores nye bedste venner. Og sådan skal det være! Du hjælper Gud, så mennesker kan blive kristne, når du viser kærlighed og barmhjertighed overfor andre mennesker!

Du skal vise kærlighed og tilbyde dit venskab i ligeværdige relationer, hvor du fuldt ud respekterer det andet menneskes tro og livsstil. Du skal ikke være venlig overfor andre mennesker i kirken med den bagtanke, at så blive de nok medlemmer! Husk, du kan ikke gøre mennesker kristne! Din opgave er den helt fantastiske at vise andre mennesker den kærlighed, som Jesus har vist dig. Hvem der så vælger at følge Jesus, det må Jesus selv tage sig af.

Men ”nu spirer det frem, ved I det ikke?” Jeg håber at du ligesom mig kan se at Gud arbejde i vores fællesskab. Se dig omkring, åben dit hjerte og lad Gud fylde dig med glæde og mod. Vi går en god tid i møde!

Kærlig hilsen Jan Kornholt

(Artikel trykt i Købnerkirkens Håndbog februar 2016)