… men for Gud er alting muligt

I Købnerkirkens fællesskab vil vi mere end vi magter. Vores planer er ambitiøse og vores ressourcer er begrænsede. Derfor er det naturligt, at tænke ’nej, nu må vi altså skrue lidt ned for blusset’. Men det er min overbevisning, at det kristne fællesskab skal have store planer. Vi skal forvente at kunne mere end det, vi ved, vi magter. En psykolog vil sige, at det er den sikre vej til stress og depression. Men netop i det kristne fællesskab, der skal vi vide, at vi tjener en Gud, der kan alt. Hvis vi nøjes med at ville det, vi ved vi kan, så vil vi for lidt. Vi må stole på Guds hjælp og Guds kraft og forvente at kirken har mere end menneskelige ressourcer til rådighed. Derfor trives vi i Købnerkirkens travlhed og virvar af mennesker og opgaver. Gud er her med sin Ånd og gør budskabet om Jesus levende. Gud gør vores ambitiøse planer mulige.

Gudstjeneste
Vores centrale mødested i fællesskabet er gudstjenesten. I 2013 begyndte vi en omfattende fornyelse af gudstjenesten. Vi udviklede forskellige gudstjenestetyper, etablerede gudstjenestestab og team, vi opprioriterede nutidig musik og vi fik fornyet kirkesalen. Det havde en øjeblikkelig positiv effekt: Flere deltagere ved gudstjenesterne og flere medarbejdere. Nu er vi nået til et punkt, hvor vi må foretage nye valg: Hvilke gudstjenestetyper ønsker vi, hvilke ressourcer skal der være til rådighed og hvordan skal vi organisere planlægningen af vores gudstjenester.
Gudstjenesteteamet har valgt at nedlægge sig selv og vil i 2017 mødes med menighedsrådet for at tale om fremtidens gudstjenester og for at finde en ny arbejdsform for tilrettelæggelsen af arbejdet. Antal af medarbejdere, der melder sig til opgaver om søndagen er på tre år faldet fra 25 til 10. Derfor skal vi finde en ny måde at involvere medarbejdere på. Antal deltagere ved gudstjenesterne er ikke steget de seneste to år, så derfor må vi på ny spørge os selv, hvilke gudstjenester, vi ønsker at tilbyde.
Jeg bruger omkring 20 % af min arbejdstid på gudstjenesterne og prioriterer opgaven meget højt. Det er en af mine ynglings beskæftigelser. Vi skal sammen gøre, hvad vi kan for at have attraktive og velforberedte gudstjenester med høj kvalitet og det rette indhold. Og husk: Jo flere der kommer til gudstjenesten, jo bedre bliver den! Husk også: Succeskriteriet for en gudstjeneste er ikke, at du kan lide musikken eller stilen, men at vi sammen formidler et møde mellem mennesker og Jesus og især for de mennesker som ikke endnu kender Jesus og ikke har deres baggrund i en kirke.

Kommunikation
Købnerkirken kommunikerer både internt og eksternt gennem kirkeblad, hjemmeside, sociale medier og trykte foldere og plakater. Mange mennesker kender til Købnerkirkens tilbud.
I april 2017 begyndte vi at udgive et ugentligt nyhedsbrev, om hvad der sker i Købnerkirken. Fra begyndelsen var der 30 som modtog nyhedsbrevet som e-mail og i januar 2017 er der 70 som abonnerer på nyhederne. Men endnu flere læser nyhedsbrevet på Nettet og der uddeleles også trykte eksemplarer i kirken. I fremtiden vil nyhedsbrevet blive mere fyldigt og udsendes ca. hver anden uge. Vi har stadig et trykt kirkeblad som udgives fem gange årligt. Det er planen, at kirkeblad og nyhedsbrev på et tidspunkt bliver slået sammen. I løbet af 2017 vil menighedsrådet arbejde med Købnerkirkens kommunikations strategi. Målet er at vi kan dele aktuelle og relevante informationer via flere kommunikationskanaler.
Jeg bruger omkring 10 % af min arbejdstid i Købnerkirken på kommunikation. Det er en af de spændende opgaver i Købnerkirken, som flere skal involveres i, både for at vi kan gøre det bedre, og for at vi kan have en opdateret kommunikation. En hjemmeside og en opslagstavle med gamle nyheder er værre end ingen nyheder! Og det nytter: Det fleste, som opsøger Købnerkirken, gør det, fordi de har fundet os på Internettet.

Café og kirke
Den største fornyelse i Købnerkirken de seneste to år er Café Julius. Kirkens gamle drøm om at etablere en offentlig non-profit café er nu en realitet. Flere sagde for 5-6 år siden, at det ville være umuligt. Men det lykkedes. Cafeen er blevet den platform, hvor det kristne fællesskab møder mennesker fra lokalområdet. Hver søndag kommer der i kirketiden lokale beboere og spiser deres morgenmad/brunch. Også mandag, tirsdag og torsdag er der foruden de næsten 200 der kommer til sprogcafé og korøvelser også gæster fra kvarteret. En drøm er gået i opfyldelse. Jeg bruger 12 % af min arbejdstid på arbejdet i ’Foreningen Julius’. Jeg er medlem af bestyrelsen og ansvarlig for projekterne og hjælper til med kommunikation. Som aktiv i foreningen og cafeen samarbejder jeg med mennesker, der ikke er kristne og som ikke kommer fordi de har tænkt sig at gå i kirke. Dét er fantastisk, at Café Julius er blevet det vi engang kaldte ’Missing Link’ – en forbindelse mellem kirken og den verden, som kirken skal tjene. Jeg vil derfor opfordre enhver i Købnerkirken til aldrig at tænke ’dem og os’ om Foreningen Julius og Købnerkirken. Selvom arbejdet er organiseret i en selvstændig forening, så skal vi se Café Julius og projekterne som en integreret del af Købnerkirken mission. Vær aktivt med i foreningen og cafeens arbejde og vær parat til at møde mennesker i cafeen og del dit liv og din tro med dem.

Undervisning
I begyndelsen af min tid som præst i Købnerkirken var der jævnligt undervisning i kirken. I 2010 og 2011 brugte jeg 9 % af min arbejdstid på undervisning. Men kun ganske få var interesseret i det. Selvom vi prøvede forskellige former og emner, så lykkedes det ikke at skabe opbakning, så det stoppede. Derfor har vi i en årrække næsten ikke haft undervisning i Købnerkirken. De seneste år har jeg brugt mindre end 2 % af min tid på undervisning.
Netop nu er vi heldigvis lykkedes med at få stor opbakning til ’Bibelhalvmaraton’. 36 har meldt sig til gennem et halvt år at læse hele Bibelen. I tilknytning til bibellæsningen har vi planlagt otte anledninger med undervisning. Når vi Pinsedag 2017 er færdige med dette forløb skal vi have et nyt tilbud klar til alle der gerne vil beskæftige sig med Bibelen. Det skal være så spændende, at også dem der troede Bibelundervisning var kedelig, også vælger at være med.

Kirke i udvikling
’Innovativ Kirke’ betyder ’kirke i udvikling’ og er navnet på de samtaler vi har fire søndage i Købnerkirken i 2017. Det bliver rigtig godt. Under ledelse af Charlotte Willer skal vi tale om vores kirke og dens fremtid. Jeg hører dog, at flere i vores fællesskab ikke syntes, det lyder særligt tillokkende at have den slags samtaler. Uden at overdrive kan jeg dog sige, at alternativet er meget værre: Tænk hvis præst og menighedsråd skulle bestemme det hele selv og ikke bruge tid på at tale med og lytte til hele fællesskabet. ’Innovativ kirke’ er et udtryk for noget helt centralt i vores kirkes værdier: At vi lytter til hinanden og at alle i fællesskab har lige stor værdi og lige ret til at tale med om, hvordan vores fællesskab skal være. Tag derfor del i de fire samtaler 29. januar, 23. april, 27. august og 29. oktober 2017 alle dage kl. 11.00-14.30.

Gud kan alt
Kirken er det mest fremtidssikrede fællesskab, som findes. Kirken har den rigeste og mest magtfulde arbejdsgiver, som findes! Købnerkirken er en del af den ambitiøse plan som Gud har lagt for hele verdens frelse. Hvordan kan det gå til? For mennesker er det umuligt, men alting er muligt for Gud! (Matt.19,26)

Kærlig hilsen Jan Kornholt

Artikel trykt i Købnerkirkens Håndbog 2017 udgivet 5. februar 2017