Hvor kommer alle de mennesker fra?

Vi havde håbet der kom 60 til fastelavnsfesten i Købnerkirken den 15. feb. – Der kom 120 som fyldte cafeen og tømte fadene med fastelavnsboller.

“Hvor kommer alle de mennesker fra?” Det spørgsmål har jeg hørt mange gange den seneste tid i Købnerkirkens fællesskab. Og jeg fryder mig over spørgsmålet hver gang. Overraskelsen over at der er flere end vi havde regnet med. Siden sommeren 2014 har det været et gennemgående vilkår i Købnerkirken fællesskab, at der er kommet flere til vores arrangementer, end vi havde forventet. Her er et par eksempler: 27. oktober fejrede vi kirkens 175/75 års jubilæum og housewarming for den nye restaurerede underetage; vi havde håbet på 150 deltager og havde lavet varmt mad til 100 mennesker. Der kom næsten 300! Den 14. december havde vi børnegudstjeneste med Lucia-optog. Vi havde regnet med 60 deltagere, der kom 90. Og sådan har det været hele vejen igennem det sidste halvår af 2014. ”Men hvor kommer alle de mennesker dog fra?”

Nu er Café Julius åbnet. Vores længe ventede og længe forberedte offentlige non-profit café. De fleste af de medarbejdere som har stået for etableringen af cafeen var ikke en del af Købnerkirkens fællesskab for 2-3 år siden. Og i løbet af januar måned 2015 er antallet af frivillige i cafeen fordoblet, og de er næsten alle sammen helt nye i Købnerkirkens fællesskab. Hvor kommer alle de mennesker fra?

Jeg husker menighedsmøder for 3-4 år siden, hvor vi talte om Købnerkirkens ambitiøse planer om at blive en attraktiv kirke for andre end os få, der altid har været med. Kritikken mod planerne lød ofte sådan: ”Hvem har I tænkt jer at der skal lave alt det arbejde?” Vi så os omkring og vi så en lille flok med høj gennemsnitsalder. Og helt naturligt tænkte vi: Hvordan i alverden skal det gå til? Dengang vidste vi godt, at hvis planerne skulle lykkes, så skulle mennesker ’udenfor’ kirkens fællesskab blive interesseret i at være med. Dét er hvad der sker lige nu: Købnerkirken er blevet en attraktiv kirke for nutidens mennesker og ret ofte konstaterer vi, at os der har været med i mere end fem år, vi er i klart mindretal både ved gudstjenester og når der skal arbejdes i fællesskabet.

Jeg er overbevist om, at den største forskel er, at nu sender Gud mennesker til vores kirke. For nu er der en ny åbenhed og villighed til, at dele tro og liv med hinanden. Det er ikke kun vores fantastiske gode gudstjenester og populære aktiviteter der gør det, det er især det enkelte menneskes villighed til at være imødekommende overfor et andet menneske!

Vi er kirke i Danmarks Hovedstad. Amagerbro er Danmarks mest tætbefolkede område, og indenfor et område af max 30 km fra Købnerkirken bor 1,5 million mennesker. Godt de ikke alle sammen kommer i vores kirke! Men flere og flere bliver en del af Købnerkirkens fællesskab, fordi her er noget at komme efter. Vi præsenterer et budskab om Jesus, der forvandler menneskers liv. Vi inviterer til et fællesskab med stærke værdier og  vi tilbyder gudstjenester og aktiviteter der er matcher nutidens behov.

Det er selvfølgelig fordi vi har fat i noget af det rigtige og fordi vi er modige og konsekvente. Men det er ikke blot vores dygtighed der får kirken til at vokse. Det er først og fremmet, fordi det er, hvad Gud vil. I Apostlenes Gerninger 2,47 står der: ”Og Herren føjede hver dag nogle til, som blev frelst.” . Det var Gud, der gjorde det! Kirkevækst er Guds vilje og Guds gerning. Vi kan plante og pleje, men det er Gud, der skaber væksten.

Jeg håber at alle vil være med i fremtiden og bidrage med evner, tid, forbøn og penge, så Købnerkirkens fællesskab kan fortsætte den spændende udvikling. Lad os gøre, hvad vi kan for at blive det redskab, som Gud vil bruge for at få flere mennesker til at vælger at følge Jesus.

Kærlig hilsen Jan Kornholt

Artikel trykt i Købnerkirkens Håndbog 2015 udgivet 15. februar 2015

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *