Af sig selv

at vente tålmodig på en vækst som intet menneske kan skabe!

VÆKST som intet menneske kan skabe!

»Med Guds rige er det på samme måde som med en bonde der har sået korn på sin mark. Dagene går. Han står op og går i seng, og kornet spirer og vokser op uden at han ved hvordan. Jorden giver afgrøde af sig selv. Først kommer der et græsstrå, så et aks, og til sidst kommer der modne kerner på akset. Så snart kornet er modent, er det tid til at bonden går i gang med at høste. « (Markus Evangeliet 4,26-29)

Hvor længe skal vi vente?
Nu vil vi gerne se kirkens fællesskab vokser! Medlemstallet falder og vi mangler medarbejdere og penge. Det er ikke noget nyt – sådan har det været i årevis. Det er jo også derfor vi ændrer så meget i Købnerkirken lige nu, for at blive et attraktivt fællesskab for flere. Vi fornyer vores gudstjenester, smågrupper, aktiviteter og bygning. Og Købnerkirkens fællesskab er på mange måder vokset markant. I dag er omkring 300 mennesker en del af fællesskabet, men vi er kun 74 medlemmer – det laveste nogensinde i Købnerkirkens 122 års historie. Nu vil vi snart gerne se menigheden vokse!

Er kirken åben nok?
I 2012 fik Købnerkirken nye vedtægter, der beskriver en mere åben kirke. Det er blevet lettere at blive medlem og vores menighedsmøder er nu åbne for alle. Nu kan vi med større troværdighed inviterer mennesker til at blive en del af fællesskabet i sin helhed. Men ingen oplever fællesskabet mere åben bare fordi vi ændrer ord på et stykke papir. Nu må vi sørge for at fællesskabet i praksis også viser sin åbenhed. Det sker alene ved at vi sammen og enkeltvis inviterer mennesker indenfor i vores liv, og inviterer mennesker til at følge Jesus.

Er kirken nok kirke?
Der sker forandringer i Købnerkirken og vi spørger hinanden om det nu er det rigtige vi gør. Enkelte oplever at det ikke er rigtig kirke når vi ændrer på gudstjenesteformer og kirkebygningen. Og andre kan ikke rigtig forlige sig med at det vigtigste fokus i kirkens ombygning og i fremtiden mission er … en cafe! Hvad har det med kirke at gøre? Er vi så kirke nok? Ja, kirke er at være et fællesskab af mennesker der ønsker at følge Jesus! Det kan gøres på mange forskellige måder. Lige nu er vi ved at finde den form for kirke som Gud kalder Købnerkirken til at være. Og jeg er overbevist om at de igangværende planer er de rigtige. Det er rigtigt at vi aflærer den indadvendte og højtidelige kirkeform der stiller krav til mennesker. I stedet skal vi opbygge en mere uformel nutidig og udadvendt kirke hvor vi møder mennesker og kan pege på Jesus!

Men kan vi vente længere?
Mens vi gør kirken åben, ændrer samværsformer og renoverer kirkebygningen så går tiden. Spørgsmålet er hvor meget længere vi kan vente? Hvor lille kan menigheden blive og hvor længe holder økonomien? Ud fra statistikken ser fremtiden skræmmende ud. Fortsætter udviklingen så vil vi om 10 år være højst 25 medlemmer tilbage! Og sådan kommer det nok til at gå hvis de igangværende forandringer ikke lykkes.  Men det vil lykkes, og vi ser det allerede. I vores tre gospelkor oplever vi at forkyndelsen fylder mere, fællesskabet bliver stærkere og kirkens kendetegn bliver tydeligere. Vi ser ofte helt nye mennesker til vores gudstjenester og i vores nye smågrupper kommer vi tættere på Gud og hinanden. Vi skal derfor ikke vente meget længere før vi ser en tydelig vækst, – tror jeg!  

Uden at vi ved hvordan!
Jesus fortæller en historie om Guds Rige. Der hvor Gud er, der er det ligesom når en mand sår korn på sin mark. Bagefter går han i seng og har ikke så meget andet at gøre end at vente. AF SIG SELV vokser kornet UDEN AT HAN VED HVORDAN. Men en dag er kornet modent og han går ud og høster.  
Sådan er det også for den lokale kirke. I Købnerkirkens fællesskab er vi som flittige landmænd der gør alt for at så det rigtige korn i den frugtbare jord. Det er hårdt arbejde, men så kommer der en ventetid – en vækstperiode. Vi kan ikke selv få vores menighed til at vokse, men vi kan forberede væksten ved at fortælle mennesker om Jesus og ved at vise Guds kærlighed i praksis! Det er alt, og det er ikke så lidt. Resten vil Guds Ånd tage sig af. Vi kan ikke få mennesker til at følge Jesus. Det er Jesus selv der kalder og mennesker selv der svare. Vi kan blot invitere, bede og håbe. Og det skal vi så også gøre, for Gud har besluttet at det er på baggrund af vores arbejde at han vil lade sin menighed vokse. Vi skal så kornet, Gud vil lade det vokse og så… så kommer høsten som betyder at mennesker bliver kristne og slutter sig til fællesskabet.

Kærlig hilsen Jan Kornholt

(Artiklen er trykt i Købnerkirkens Håndbog 2013)

1 thought on “Af sig selv

  1. Thomas Risager

    Det er Gud, som giver væksten. Vi kan så, plante og vande og det glæder mig, at I er godt i gang med det. Det er inspirerende at følge Købnerkirkens udvikling.

    Kærlig hilsen
    Thomas

    Svar

Skriv et svar til Thomas Risager Annuller svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *