Jan Kornholt fratræder sin stilling som præst ved Købnerkirken

Efter 12 års tjeneste fratræder Jan Kornholt sin stilling som præst ved Købnerkirken. Det er menighedsrådets oplevelse, at Jan og menighedsrådet ønsker noget forskelligt for menighedens fremtid, og at det i en længere periode har været svært at samarbejde. Menighedsrådet har også modtaget henvendelser fra menighedsmedlemmer herom. Derfor har menighedsrådet besluttet at afvikle ansættelsen. Efter konstruktive samtaler har Jan og menighedsrådet i fællesskab udarbejdet en fratrædelsesaftale. Heri fremgår bl.a., at Jan pr. 27. maj 2020 fritstilles og derfor ikke længere skal stille sin arbejdskraft til rådighed for menigheden. Vi er enige om at værdsætte det gode samarbejde, vi har haft i mange år, hvor det er lykkedes i fællesskab at skabe en positiv udvikling og vækst i Købnerkirken. Vi ønsker nu hinanden Guds hjælp og velsignelse i den kommende tid, hvor både Købnerkirken og Jan Kornholt skal gå nye veje.

Gudstjeneste 24. maj om at være et med hinanden

Nu er det lige ved, at vi kan mødes til gudstjeneste i kirken igen, Men det må vente lidt endnu, for det er først på søndag, pinsedag, at vi fejrer gudstjeneste i Købnerkirken. Det bliver ikke helt som det plejer, men det skal nok blive godt.

Indtil da, kan du læse med på dagens gudstjeneste her på hjemmesiden. Den handler om at være et med hinanden, og om at drikke kaffe med sine forældre på videoopkald.

Se hele gudstjenesten her

Gudstjeneste 10. maj om at være sat fri

Dagens gudstjeneste er klar, og du kan være med her. For selvom vi endnu må nøjes med at være sammen hver for sig, kan vi stadig fejre, at vi er sat fri i Guds kærlighed.
Og så kan du se frem til, at vi næste uge rykker til Amager Naturcenter og kan være sammen i små grupper. Det er der en lille teaser til i dag, men mere information følger i nyhedsbrevet på tirsdag.

Se hele gudstjenesten.

NAZISTER OG BAPTISTER

På 75 års dagen for befrielsen udgiver Baptistkirken i Danmark historien om de danske baptisters forhold til den tyske nazisme. Bent Hylleberg, har forsket i historien, og skrevet et omfattende værk som nu offentliggøres som en online publikation: ”Dansk baptisme og tysk nazisme” .

Der var både modstandsfolk og nazister iblandt de danske baptister. I nogle menigheder levede de side om side. Ingen blev udelukket fra fællesskabet. Der var også få baptister, der meldte sig ind i nazistpartiet. Der var altså udpræget samvittighedsfrihed. Baptistkirkens daværende næstformand Frederik Bredahl Petersen (præst i Købnerkirken 1932-1955) sendte hemmelige breve til menighederne om, hvordan de kunne undgå at få deres kirker beslaglagt af de tyske besættelsestropper. Efter tyskerne havde taget de danske jøder i oktober 1943, blev han aktiv i modstandsbevægelsen, og det satte sit præg på hans forkyndelse – selv den, der kom direkte i radiotransmitterede prædikener.  
Historieprojektet omfatter perioden 1930-50. Spørgsmålene er: Hvad vidste de danske baptister før krigen? Hvordan håndterede de censur og fake news, og tyskernes besættelse under krigen? Og hvordan engagerede baptister sig efter krigen?

Forfatteren til det store historieprojekt om baptister under besættelsen Bent Hylleberg har alle årene været glødende optaget af kirkehistorien – ikke mindst de danske baptisters. Han har været forstander på Baptisternes Teologiske Seminarium og sidst formand for BaptistKirken, så derfor er det først nu, han har fået tid til at sætte sit omfattende materiale i system. Han understreger, at projektet ikke er færdigt. Han håber, at udgivelsen kan lokke endnu mere materiale frem af gemmerne. Allerede i det nu skrevne er der breve, der aldrig før har været offentliggjort. Se interview med Bent Hylleberg om projektet: https://youtu.be/y3lE0-FsUbw

Historieprojektet er sat op som en hjemmeside og kan findes via dette link: http://www.danskbaptismeogtysknazisme.dk/

HVEM TAGER SKYLDEN

Søndagens gudstjeneste fra Købnerkirken 3. maj er klar. Tilrettelagt af Jan Kornholt og med prædiken af Arno Steen Andreasen. Dagens tema handler om skyld og hvem der tager skylden. Mennesker tror de har brug for en syndebuk, men Jesus viser os han tager al skylden så vi slipper for at give hinanden skylden!
Gud er nær ved os alle selv når vi fejrer gudstjeneste hver for sig. Kast dig derfor med glæde ud i denne gudstjeneste ved at læse bibelteksterne, være med i bønnen og lyt til både prædiken og sang og musik og syng med.
Se hele gudstjenesten her…

Gudstjeneste 26. april om lykke

Så kan du igen på afstand være sammen med os alle til gudstjeneste i Købnerkirken. Søndag d. 26. april er temaet ‘LYKKE’. Er der noget bedre at tænke på lige nu. Lykken!? Den, vi alle længes efter og jager efter hver på vores måde. Hvad er lykken og hvordan finder jeg den? Måske kan dagens prædiken hjælpe dig.
Vær med: Syng, lyt, bed og læs og vær på den måde med i fællesskabet.
Find hele gudstjenesten her…

To ledige boliger til frivillige medarbejdere

Den ene lejlighed er ledig pr. 1. juli 2020 og beliggende i ’Købnerhus’ på adressen Lærdalsgade 5, 3.th. København S. Lejligheden har to værelser, nyt køkken og tre altaner og et samlet boligareal på 52 m2. Huslejen er på 5.160 kr. pr. måned + a conto varme 500 kr. Der betales ved indflytningen et depositum på 15.480 kr. svarende til tre måneders husleje.

Den anden lejlighed er ledig pr. 1.august 2020 og beliggende i ’Købnerhus’ på adressen Lærdalsgade 7, 3.tv. København S. Lejligheden tre værelser, nyt køkken og en altan og et samlet boligareal på 71 m2. Huslejen er på 4.835 kr. pr. måned + a conto varme 700 kr. Der betales ved indflytningen et depositum på 14.505 kr. svarende til tre måneders husleje.

Vil du bo her og være med i Købnerkirkens fællesskab?

I Købnerkirken har vi en vision om at anvende ’Købnerhus’ som en ressource for kirken, ved, at beboerne bidrager aktivt til kirkens arbejde. Der vil derfor til boligerne være knyttet en ansættelsesaftale som frivillig medarbejder i Købnerkirkens fællesskab på ca. 4 timer om ugen undtaget juli måned.

Vi søger til disse lejligheder medarbejdere der enten kan være med i Kirkens børneaktiviteter primært om søndagen eller medarbejdere til praktiske opgaver i kirkebygningen og i Købnerhus. Skriv i din ansøgning lidt om dig selv og hvad du brænder for og gerne vil tilbyde kirkens fællesskab.

Hvis du er interesseret i at høre mere om lejligheden og Købnerkirkens arbejde, kan du kontakte menighedsrådets formand Andreas Højmark Søndergaard e-mail aha@dbs.dk tlf. 2849 6671 eller Nina Vang tlf. 23 71 66 13, e-mail vang.nina@gmail.com. Eller send e-mail til info@koebnerkirken.dk.

Fremvisning af lejligheden vil desværre på grund af Coronakrisen først kunne finde sted efter ansøgningsfristen. Vi udvælger et antal ansøgere, som vi inviterer til fremvisning i lejlighederne søndag den 17. maj og til efterfølgende samtale mandag d. 18. maj.  

Ansøgninger sendes som e-mail til Købnerkirken info@koebnerkirken.dk senest 13. maj 2020 kl. 22.00. Skriv i din ansøgning hvilken af de to lejligheder du er interesseret i.

Gudstjeneste 19. april 2020 – FARTBØDEN

Velkommen til gudstjeneste i Købnerkirken søndag d. 19. april 2020. En ‘nødgudstjeneste’ fordi vi på grund af forsamlingsforbud ikke kan mødes i kirken. Vi ønsker ikke at bryde love, men opføre os ansvarligt overfor alle. Det gælder dog ikke alle. Læs dagens prædiken om præsten der bryder loven. Det gode budskab er at uanset vi laver fejl og ikke føler os gode nok, så kan Jesus bruge os.
Han kalder: Kom og følg mig! Find hele gudstjenesten her…

PÅSKEGUDSTJENESTE

Velkommen til gudstjeneste i Købnerkirken påskedag 2020

Gudstjeneste påskedag i Købnerkirken den 12. april 2020
Prædiken Jan Kornholt, musik Laura Kjærgaard, teknik Bent L. Hansen

Program og tekster

1. VELKOMST

2. SANG: LORD I LIFT YOUR NAME ON HIGH / JEG VIL OPHØJE DIT NAVN

Jeg vil ophøje dit navn
Det er godt at prise dig
Du er glæden i mit liv
Tænk at jeg må kaldes din
 
Du kom fra himlen herned
Du gav dig selv
På et kors i vores sted
Du tog min gæld
Ned i graven blev du lagt
Men du brød den ondes magt
Jeg vil prise dig min Gud

Lord, I lift Your name on high
Lord, I love to sing Your praises
I’m so glad You’re in my life
I’m so glad You came to save us

You came from heaven to earth
To show the way
From the earth to the cross
My debt to pay
From the cross to the grave
From the grave to the sky
Lord, I lift Your name on high

– Rick Found 2004

3. FRA BIBELEN: MATTÆUS EVANGELIET 28,1-8

Efter sabbatten, da solen var ved at stå op søndag morgen, den første dag i ugen, tog Maria Magdalene og den anden Maria ud for at se til graven. Pludselig kom der et kraftigt jordskælv, og en af Guds engle steg ned fra himlen, gik hen og rullede stenen væk fra graven og satte sig på den. Englen glimtede som lyn, og dens tøj var hvidt som sne. Vagterne rystede af skræk og faldt om på jorden som om de var døde. Så sagde englen til kvinderne: »I skal ikke være bange. Jeg ved I leder efter Jesus, der lige er blevet korsfæstet. Han er ikke her. Han er stået op fra de døde som han sagde han ville. Kom og se hvor han har ligget. Og skynd jer så hen til hans disciple og sig til dem at han er stået op fra de døde og er gået i forvejen til Galilæa, hvor I skal møde ham. Nu har jeg sagt det der skal siges.«
Kvinderne skyndte sig af sted. De var fulde af både frygt og glæde og løb hen for at fortælle det hele til disciplene.

4. SANG: HALLELUJA, DØDENS MAGT ER BRUDT

1. Var det ikke for dit offer, Gud
var jeg aldrig blevet fri,
men du kom og gav dig selv for mig
og dit kors det bragte liv.
Hvis du stadig lå i gravens dyb
var der intet håb for mig.
Men den skønne dag, hvor du opstod,
fik jeg evigt liv i dig.

Halleluja, dødens magt er brudt
Halleluja, al ære til Gud.
Halleluja, Jesus du er alt for mig,
I al evighed vil jeg tilbede dig.

2. Var det ikke for din store magt
var jeg stadig blind og svag,
men i dig den svage finder kraft,
og mørket det gør du til dag.
Hvis jeg ikke havde fundet dig,
var jeg stadig uden fred.
Men i din stærke hånd jeg fandt et hjem
og jeg vandt din kærlighed.

Halleluja, dødens magt er brudt
Halleluja, al ære til Gud.
Halleluja, Jesus du er alt for mig,
I al evighed vil jeg tilbede dig.

– Katrine Høgenhaug Bæk 2010

5. PRÆDIKEN: WE WILL RISE AGAIN

6. SANG: WHAT A BEAUTIFUL NAME IT IS

1. You were the Word at the beginning
One with God the Lord Most High
Your hidden glory in creation
Now revealed in You our Christ

Omkvæd 1:
What a beautiful Name it is
What a beautiful Name it is
The Name of Jesus Christ my King
What a beautiful Name it is
Nothing compares to this
What a beautiful Name it is
The Name of Jesus

2. You didn’t want heaven without us
So Jesus, you brought heaven down
My sin was great, Your love was greater
What could separate us now

Omkvæd 2:
What a wonderful Name it is
What a wonderful Name it is
The Name of Jesus Christ my King
What a wonderful Name it is
Nothing compares to this
What a wonderful Name it is
The Name of Jesus
What a wonderful Name it is
The Name of Jesus

Bridge:
Death could not hold You, the veil tore before You.
You silenced the boast, of sin and grave
The heavens are roaring, the praise of Your glory
For You are raised to life again
You have no rival. You have no equal
Now and forever, God You reign
Yours is the Kingdom. Yours is the glory
Yours is the Name above all names

Omkvæd 3:
What a powerful Name it is
What a powerful Name it is
The Name of Jesus Christ my King
What a powerful Name it is
Nothing can stand against
What a powerful Name it is
The Name of Jesus

What a beautiful Name it is
What a beautiful Name it is
The Name of Jesus

– Hillsong

7. FORBØN

8. BIBELEN: PETERS FØRSTE BREV 1,18-23

I er blevet købt fri fra det tomme liv. Prisen var ikke sølv eller guld, der ikke holder evigt, men derimod Kristus’ eget dyrebare blod, som blodet fra et fejlfrit offerlam. Allerede inden verden blev skabt, vidste Gud hvad der skulle ske med ham, men først nu ved tidernes af­slutning er han kommet til jorden for jeres skyld. Gennem ham er I be­gyndt at tro på Gud, der lod Kristus stå op fra de døde og gav ham plads i himlen. Derfor er jeres tro og håb nu rettet mod Gud.
I har ladet sandheden bestemme over jeres liv. Det har renset jer for jeres synder så I nu kan elske hinanden og leve sammen. Bliv ved med at gøre det uden forbehold og bagtanker. Gennem Guds levende ord, der aldrig vil forsvinde, har I fået nyt liv.

SANG: VELSIGNELSEN

Herren velsigne dig og bevare dig
Lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig
Herren løfte sit åsyn på dig og gi’ dig fred
Amen, Amen, Amen

– Hans Christian Jochimsen