I Bredahls tid…

Menighedsrådets formand Andreas Højmark Andersen har skrevet denne artikel til det sidste nummer af Købnerkirkens kirkeblad august 2017

Når det danske sommervejr viser sig fra sin ”strålende” side, nyder jeg at fordrive sommerferien med god læsning. I år har ferien budt på både uopklarede kriminalsager i danmarkshistorien, en roman, der udspiller sig på Grønland, og sidst men ikke mindst bogen ”Baptister på Amager”, som Købnerkirken udgav 1990 i anledning af menighedens 100-års jubilæum d. 10. marts 1991.

Alle bøger har gjort indtryk, men særligt sidstnævnte har givet anledning til mange tanker. For man bliver ydmyg af at læse, at Købnerkirken gennem hele historien har haft fuldt fokus på at være et missionalt fællesskab, som møder samfundets behov med Guds kærlighed. Købnerkirken har medvirket til at etablere en syge- og begravelseskasse, som har hjulpet svagt stillede familier i særligt udsatte situationer. Menigheden tog ansvar med nødhospital og forbilledlig tjeneste med etablering af lejre for tyske flygtninge umiddelbart efter befrielsen i ’45. Kirken etablerede den første frikirkebørnehave i Danmark, og var foregangsmenighed for ”det åbne nadverbord” samt kristendomsundervisning for 13-14-årige – det, som i dag er kendt som Kristendomsklasse. Købnerkirken har i alle tider været et aktivt missionalt fællesskab, og i tiden med præst og forstander Bredahl Petersen oplevede man i 1953 et medlemstal på 452!

Meget er sket siden 1953. Både med menigheden og med samfundet omkring os. Alting har sin tid, som det hedder i Prædikernes bog. Menigheden tæller ikke 452 medlemmer. Vi driver ikke flygtningelejre, børnehave eller begravelses- og sygekasse mere. Men vi driver en sprogcafe for udlændinge, der gerne vil lære dansk. 200-250 sangere – fra de yngste i Gospel Generation Kids til de ældste i Amager Gospelkor – synger deres pris til Gud hver eneste uge. Vi har en cafe, som har åbent tre gange om ugen, og hvis overskud anvendes til at hjælpe dem, der har det lidt dårligere end os selv. Vi samles i gennemsnit 45 til vore gudstjenester, og i dette efterår vil vi påbegynde månedlige tilbud til børn i forbindelse med vores gudstjenester. Samfundet forandres, menigheden forandres, for alt har sin tid – men mon ikke Gud også har noget på hjerte i vores helt nære fremtid?

Med dette blad er det tid til at sige ”tak”. Tak til de mange, der har tjent med information og inspiration gennem kirkeblade. Vi ændrer nu fokus til mere jævnlige nyhedsbreve – fordi tiden er til andet og mere end det blad, vi har glædet os over længe. Alting har sin tid. Traktatmissionen, kirkebladet og lejre for tyske flygtninge på Amager havde sin (gode!) tid. Men vi må overveje, hvad Gud kalder os til at gøre i dag.

Hvem ved? Måske vi også med bøn, gudstjenestefejring og diakonal tjeneste når 452 medlemmer i de kommende år – som i Bredahls tid. Vi kan i hvert tilfælde gøre et forsøg. Ikke for Bredahls skyld – men for Guds og menneskers skyld. Vi kan hver især bidrage med noget særligt. Om du kan huske Bredahls tid eller ej, vil jeg gerne invitere dig med på Købnerkirkens videre rejse. Det er væsentlig mere spændende end uopklarede kriminalsager i danmarkshistorien og grønlandske romaner. Vil du være med til at bygge Guds rige blandt mennesker i 2017?

Kærlig hilsen
Andreas Højmark Andersen

Opdateret 17. august 2017