FARTBØDEN

En kort gudstjeneste fra Købnerkirken tilrettelagt af Jan Kornholt
Søndag d. 19. april 2020

1. INDLEDNING
Vi stadig venter på igen at få lov til at mødes i kirken. Forhåbentlig kan det ske søndag d. 17. maj. Indtil da kan vi alligevel hver søndag holde gudstjeneste sammen. Det gør vi ved at dele de samme bibellæsninger og bønner og prædiken og sange. Oplev denne gudstjeneste i dit eget tempo og på din egen måde alene eller sammen med familien. Læs gerne højt og syng med.

2. PRÆLUDIUM
Oh, Lord Hear My Prayer – vokalgruppen XARA
Se både engelsk og dansk tekst nedenfor

Åh Gud, hør min bøn, åh Gud, hør min bøn.
På mit råb giv mig svar.
Åh Gud, hør min bøn, åh Gud, hør min bøn.
Bøj dit øre til mig

O, Lord hear my prayer, o, Lord hear my prayer.
When I call answer me
O, Lord hear my prayer, o, Lord hear my prayer.
Come and listen to me

3. FRA BIBELEN
Jeg ventede på Herrens hjælp,
og han bøjede sig over mig,
han hørte mit råb.
Han trak mig op af dødens grav,
op af mudder og slam,
han satte min fod på klippen,
han gav mig fast grund under fødderne.
Han fik mig til at synge igen,
en glædessang til Gud.
Mange skal høre det og tro på Gud.
Hvor er det godt at have tillid til Gud.

(Salme 40,2-5, Bibelen 2020)

4. TROSBEKENDELSE (Kathrine Lilleør 2017)
Vi vender os fra ondskab, der kommer fra andre og fra os selv.
Vi tror på Gud, der skaber, hvad Han nævner, og holder, hvad Han lover.
Vi tror på Jesus Kristus, Guds og Marias søn, der i sin forkyndelse, død og opstandelse viste os, at Gud er lys, og der intet mørke er i Ham.
Vi tror på Helligånden, Guds nærvær, der binder os til hinanden ved at lade kærlighed, trøst og tilgivelse gå fra hjerte til hjerte og fra hånd til hånd, indtil den dag døden sænker sig over os, og vi bæres ind i Guds evige lys. Amen.

5. BØN
Herre, vær mig nær, når jeg er bekymret. Bevar mig fra at fortvivle.
Tak fordi du kalder mig til at følge dig ved at tro og tjene.
Hjælp mig nu også at kalde på dig.
Jeg råber til dig i håb om din hjælp.
Jeg beder dig, frels mig fra alt det som piner mig.
Du har lovet at høre dem, som påkalder dit navn.
Vor far i Himlen, du hjælper dem, der søger dig.
Vis mig nu vejen som jeg skal gå.
Lad din stærke hånd føre mig gennem alle bekymringer
og bevar mig i troen på dig og befri mig fra at fortvivle.
Tak at du giver mig fast grund under fødderne. Amen

6. SANG
Du som har tændt millioner af stjerner – Galanthus Nivalis
Johannes Johansen 1982

7. FRA BIBELEN
Da de havde spist, sagde Jesus til Peter. »Simon, Johannes’ søn, elsker du mig mere end de andre gør?« »Ja, Herre,« svarede han. »Du ved jeg holder af dig.« »Så tag dig af mine lam,« svarede Jesus. For anden gang sagde Jesus til ham: »Simon, Johannes’ søn, elsker du mig?« »Ja, Herre,« svarede han. »Du ved at jeg holder af dig.« Jesus sagde til ham: »Så skal du være hyrde for mine får.« For tredje gang spurgte Jesus: »Simon, Johan­nes’ søn, holder du af mig?« Peter blev ked af det fordi Jesus nu for tredje gang spurgte om han holdt af ham. »Herre, du ved jo alt,« svarede Peter. »Du ved at jeg holder af dig.« Jesus sagde til ham: »Så tag dig af mine får.
(Johannes Evangeliet 21,15-17 – Bibelen 2020)

8. PRÆDIKEN:
Så skete det igen. Jeg fik en fartbøde. Jeg kørte over Langebro, mens jeg i radioen lyttede til pressemøde fra statsministeriet. Jeg var selvfølgelig som lovlydig borger optaget af hvad statsministerende havde at sige, så optaget at jeg bare gav den gas derude i tredje spor, hvor der var fri bane helt til Amager. ’Blink’… og jeg opfattede straks, hvad der var for et lys der blinkede inden fra den mørke varevogn på fortovet.

To uger senere kom dokumentationen i form af et brev fra Rigspolitiet med beskrivelse af min forseelse:  ”… ved den 15. marts 2020 kl. 12.17 som registreret ejer af personbil AY10722 at have været ansvarlig for, at køretøjet blev ført ad H.C. Andersens Boulevard 50, 1553 København V med mindst 65 km/t, selv om hastigheden i tættere bebygget område ikke må overstige 50 km/t.”

Det er modbydeligt at blive taget på fersk gerning i at gøre noget forkert. En fartbøde er i sig selv vel ikke en katastrofe. Nej, men hvor er det surt. Fartbøden minder mig om det vilkår som alle vi mennesker slås med: Vi fejler og vi svigter og vi kæmper med skyld og skam. Og selv når vi ikke fejler og svigter, så kan vi let gribes af følelsen af mindreværd, at jeg ikke er god nok eller dygtig nok. Uanset du bliver grebet på fersk gerning i at gøre noget forkert eller du bare tror der er noget galt med dig, så er vi ganske fortabte, når vi lever med følelsen af ikke at være gode nok.

I Bibelen har vi en beretning om et rigtig stort svigt. Det er disciplen Peter der er blandt de første som Jesus kalder. ’Følg mig’ sagde Jesus, og Peter gjorde det og var hele vejen igennem den første til højlydt at love uforbeholden støtte til Jesus. Men skærtorsdag aften, da Jesus blev taget til fange, blev Peter taget på fersk gerning i at svigte Jesus. Tre gange er der nogen som genkendte Peter og sagde ’Er du ikke en af dem der fulgte Jesus?’ Alle tre gange nægtede Peter det.   

Efter opstandelsen mødes Jesus og Peter igen. Og man kunne vel forvente at nu får Peter en bøde eller en skideballe for sit store svigt. Men Jesus spørger Peter: ’Peter elsker du mig?’ Jesus spørger tre gange, en for hver gang Peter havde nægtet at kende til Jesus. Tre gange svarer Peter ‘ja’. Og efter hvert svar får Peter pålagt en opgave: At være hyrde for fårene, lede og vise omsorg for fællesskabet. I stedet for at fokuserer på Peters svage sider og hans fejl, så giver Jesus ansvar til Peter. I stedet for at træde i vores sår og vores nederlag og vores mindreværd, så viser Jesus sin opstandelseskraft ved at kalde os til opgaver og ansvar.

’Det er dig, som jeg nu kalder. Vil du følge mig’ siger Jesus. Og så er det lige meget om du har gjort noget forkert eller du føler, at du ikke er god nok. Jesus kalder dig for han kan bruge dig. Ligesom Jesus kunne bruge Peter trods hans store svigt, sådan vil Jesus også tilbyde dig og mig at være med i hans fællesskab og hans mission.

9. SANG
Det er dig som jeg nu kalder
Syng med på den danske tekst herunder

1. Det er dig, som jeg nu kalder, vil du følge mig?
Vil du gå i mine fodspor ad en ukendt vej?
Vil du kendes ved mit navn, vil du møde sorg og savn,
vil du hvile i min favn og la´ mig bli´ hos dig?

2. Vil du ta´ det første skridt, ja, vil du følge mig?
Vil du gå til mine mindste ad en ukendt vej?
Vil du tåle men´skers blik, holde ud, når andre gik?
Du skal gi´dem alt, du fik, for jeg vil bli´ hos dig.

3. Vil du åbne blindes øjne, vil du følge mig,
føre fanger ud i frihed ad en ukendt vej?
Vil du læge andres sår i det skjulte, år for år,
mærke glæden, som du får, for jeg vil bli´ hos dig.

4. Vil du trodse angst og uro, vil du følge mig,
ta´ imod dig selv med nåde på en ukendt vej,
la´ de ord, som jeg har sagt, foldes ud med skabermagt
trods din tvivl og selvforagt, for jeg vil bli´ hos dig.

5. Når du kalder, vil jeg lytte. Jeg vil følge dig!
Jeg vil vende om og vandre ad en ukendt vej.
ja, af hjertet vil jeg be´: Herre, lad din vilje ske,
for jeg ved, at jeg skal se mit liv fuldendt i dig.

Tekst, arrangement: John L. Belle & Graham Maule 1987. 
Traditionel skotsk folkemelodi: Kelvin Groove
Dansk tekst: Hans-Olav Mørk & Torsten Borbye Nielsen

10. FORBØN / FADERVOR
Herre Jesus Kristus, vi beder om, at du må beskytte os fra spredningen af coronavirus
både i vores land og i hele verden. Du er mægtig og barmhjertig! 
Gør de syge raske og trøst dem som sørger. Du er vores frelser.
Hjælp os at gøre det rette så vi kan beskytte os selv og andre.
Du er vores lærer og forbillede.
Giv os mod og styrke til at hjælpe andre.
Du vil give os Helligåndens kraft.
Hør os når vi beder
Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn, komme dit rige,

ske din vilje som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød;
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!
Amen 

11. FRA BIBELEN
Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab,
et folk der tilhører Gud.
Han kaldte jer fra mørket og ud i sit stærke lys,
og derfor skal I fortælle om de guddommelige ting han gør.
Engang var I ikke et folk, men det er I nu, Guds folk.
Hos ham har I fundet den hjælp som I ikke fik dengang.

(Peters første brev 2,9-10, Bibelen 2020)

12. SANG
Må din dag få glæde – Signe Walsøe
4. Mosebog 6,24-26 / Arne Andreasen 2010

Må din dag få glæde
lysende til stede
under himlens brede
bånd af kærlighed

Og må Herrens lys skinne
og må jordens milde vinde
varme hjertet inderste inde
i al evighed

13. MEDDELELSER
– Læs det næste nyhedsbrev fra Købnerkirken som udsendes 22. april. Eller se tidligere nyhedsbreve her…
– Købnerkirken MobilePay nummer er 19703
– Næste onlinegudstjeneste fra Købnerkirken er søndag d. 26. april.
– Menighedsrådet holder møde (SKYPE) torsdag d. 23. april.