Valgregler menighedsråd

1: Menighedsrådet består af fire menighedsmedlemmer.

2: Valg til menighedsrådet finder sted hvert år.
Stk. 2. Valgperioden er to år og følger kalenderåret.
Stk. 3. To afgår hvert år.
Stk. 4. Genvalg kan finde sted.

3: Valget indledes med en drøftelse om menighedens aktuelle udfordringer og behov.
Stk. 2. Drøftelsen kan foregå på et menighedsmøde eller i et tilsvarende forum,
som er åbent for enhver.
Stk. 3. Drøftelsen afholdes mindst seks uger før årets sidste ordinære menighedsmøde.

4: Menighedens medlemmer kan foreslå kandidater til menighedsrådet.
Stk. 2. Forslag til kandidater sendes eller afleveres til menighedsrådet
senest fire uger før året sidste ordinære menighedsmøde.
Stk. 3. Kandidater med to eller flere forslagsstillere opstilles til valget.

5: Valget afsluttes på årets sidste ordinære menighedsmøde.
Stk. 2. Opstilles der flere kandidater, end der skal vælges,
udsendes stemmesedler med kandidaternes navne til menighedens medlemmer
senest to uger før årets sidste ordinære menighedsmøde.
Stk. 3. Fristen for rettidig aflevering af udfyldte stemmesedler
er ved begyndelsen af årets sidste ordinære menighedsmøde.

 

Vedtaget på menighedsmødet 9. februar 2014

Læs også Købnerkirkens vedtægter