Købnerkirkens gudstjenester

Gudstjenestefornyelse i Købnerkirken: Hvordan det begyndte og hvad meningen er. Hvordan er det gået og hvad skal vi nu?

BAGGRUND

Købnerkirken har siden 2013 arbejdet med udvikling af gudstjenesten. Vi oplevede dengang, at der ikke kom ’nye’ deltagere til vores gudstjeneste. Vores gudstjenester var for gammeldags i stilen. I 2012 var det gennemsnitlige gudstjenestebesøg 34, hvilket er det laveste i de år, hvor gudstjenestedeltagelsen er blevet talt.
Gennem længere tid arbejdede vi derfor med at forberede en fornyelsesproces. Vi havde to undervisningsaftner for alle om gudstjenester og vi havde gudstjeneste som hovedemne på flere menighedsrådsmøder og menighedsmøder og menighedsrådet holdt flere møder sammen med vores korledere og musikere.
Vi formulerede en vision og strategier for den efterfølgende udvikling.

VISION

Den overordnede vision for vores gudstjenester er, at vi ønsker en gudstjeneste der “formidler Guds nærvær i nutidige former med relevant indhold og derfor også er attraktiv for andre end os selv.”  Det skal ses i forhold til Købnerkirken overordnede vision, som udtrykker ønske om at ’søndag i Købnerkirken’ kan bestå af bestå af flere aktiviteter og gerne flere gudstjenestemuligheder med livet i cafe Julius som omdrejningspunkt og med god mulighed for socialt samvær og aktivitet.
Gudstjenesten er den vigtigste begivenhed i Købnerkirkens fællesskab. Det centrale mødested, hvor vi sammen møder Gud og Gud møder os.
Vi ønsker at enhver der ’tilfældigt’ kommer ind til en gudstjeneste i Købnerkirken – uanset hvilken gudstjeneste det er – vil opleve en uformel stil, sang og musik af god kvalitet, forkyndelse i nutidssprog om relevante emner og et inkluderende fællesskab. Det skal opleves ved alle gudstjenester i Købnerkirken at vi er en ’fri kirke for alle!

KENDETEGN

Da vi påbegyndte fornyelsen, formulerede vi følgende som kendetegn for alle gudstjenester i Købnerkirken. Siden 2013 har disse kendetegn været styrende for vores planlægning og afholdelse af gudstjenester.

a. Teamwork
Til hver gudstjeneste er der sammensat et team af medarbejder, som har et fælles ansvar for gennemførelsen af gudstjenesten. Det styrker vores troværdighed som baptistkirken og det er bibelsk begrundet at flere arbejder sammen om en gudstjeneste (j.fr. 1. Kor 14,26). Vi ønsker at flere deler både de praktiske opgaver og at flere medvirker ved gudstjenesten.

b. Nutidig musik
En gudstjeneste der er attraktiv for nutidens mennesker skal have nutidige udtryksformer. Da musikken har den allerstørste betydning for oplevelsen af en gudstjeneste er det vigtigt at vi prioriterer nutidig musik. Ligeledes har det høj prioritet at vi har højt kvalificerede musikkræfter ved vores gudstjenester.

c. Uformel stil
Vi ønsker at nutidens mennesker skal føle sig hjemme ved gudstjenesterne, også dem som ikke kender Jesus og dem, der intet kender til den traditionelle kirkes kultur. Vi vil derfor tilstræbe en uformel og afslappet stil. Vi vil indbyde mennesker uden kirkelig baggrund at være med i vores fællesskab – deri ligger Købnerkirkens vækstmuligheder – og derfor skal vores samværsform også ved gudstjenesten være hverdagsagtig og afslappet.

d. Behovsorienteret forkyndelse
Købnerkirkens mission er at hjælpe mennesker til at lære Jesus at kende. Ved vores gudstjenester skal forkyndelsen derfor handle om eksistentielle og aktuelle hverdags-problemstillinger som nutidens mennesker oplever. Forkyndelsen skal primært tage udgangspunkt i hverdagen – ikke i Bibelen – og skal så handle om hvordan det kristne budskab og Bibelen har noget at sige i vores hverdag i dag.

NYE GUDSTJENESTEFORMER

I 2013 udviklede vi nye gudstjenestetyper og i de følgende 2-3 år vekslede vi mellem fem gudstjenesteformer, som blev annonceret tydeligt i kirkens kalender:

GOSPEL CAFÉ – En gospelgudstjeneste med egne eller eksterne musikkræfter. Målet er, at have en gospel/musikgudstjeneste hver måned.

KUNSTEN AT LEVE – En gudstjeneste i gennemført nutidig og uformel stil, med nutidig musik og en enkel og forståelig forkyndelse ud fra et aktuelt hverdagsemne der annonceret på forhånd. Denne gudstjeneste er en slags model for, hvordan vi ønsker at de fleste gudstjenester skal være i fremtiden.

BASECAMP – en gudstjeneste om‘det nødvendige’ hvor vi tager udgangspunkt i et bibelsk tema. Base camp kan delvis tilgodese menighedens behovet for undervisning. Stilen kan ente nutidig eller mere klassisk og gerne med mulighed for samtale og refleksion.

DOGME – Gudstjeneste der gennemføres efter fem dogmer:

 1. Ikke forberedt program eller prædiken
 2. Alle deltagere inviteres til at bidrage.
 3. Alle praktiske opgaver er i funktion som sædvanlig.
 4. På forhånd udpeges gudstjeneste-leder og musiker.
 5. Alt hvad der foregår skal styrke menigheden!

KLASSISK – Vi ønsker også at tilbyder ’klassisk gudstjeneste’ som kendetegnes ved traditionelle salmer og orgelmusik og en prædiken ud fra ’dagens tekst’.

Siden 2016 har vi været tilbageholdende med at sætte en ’etikette’ på alle gudstjenester. Vi oplevede i 2015, at der reelt havde udviklet sig forskellige menigheder knyttet til de forskellige gudstjenestetyper. Nogle gudstjenester var velbesøgte mens andre manglede opbakning. Der var for stor forskel på gudstjenesterne og ’nye i fællesskab’ blev overrasket over, at anden gang de kom i Købnerkirken, var det en fuldstændig anden oplevelse.
Vi konstaterede, at man kommer til den gudstjenesteform, man bedst kan lide og bliver væk fra den type gudstjenester, man ikke kan lide! Det gælder både nye i fællesskabet og trofaste menighedsmedlemmer. For at modarbejde dette, vil vi arbejde på at skabe større kontinuitet, således at gudstjenesterne i højere grad kommer til at ligne hinanden og har en karakter som er attraktiv for mange.

ORGANISERING

I efteråret 2013 etablerede menighedsrådet et gudstjenesteteam bestående af Sofie Kornholt, Andreas Højmark, Jan Kaas og Jan Kornholt. Teamets opgave var overordnet at lede gudstjenestefornyelse og konkret at tilrettelægge gudstjenesterne i Købnerkirken.

I foråret 2014 etablerede gudstjenesteteamet en gudstjenestestab bestående af alle gudstjenestens medarbejdere. En ny måde at organiserer arbejdet på, hvor vi ved hjælp af Internettjenesten ’iGroups’ synliggør alle gudstjenester og alle opgaver og hvor medarbejderne kan melde sig til de enkelte opgaver. I løbet af kort tid havde 25 medarbejdere meldt sig.

Menighedsrådet og gudstjenesteteam har i foråret 2017 i fællesskab besluttet at nedlægge det nuværende gudstjenesteteam. Det skyldes behov for nytænkning af den måde vi arbejder med vores gudstjenester på. Muligvis etableres der et nyt team med ny arbejdsbeskrivelse.

Ligeledes er det planen at der skal findes en ny måde at involverer medarbejdere på til at løse opgaver om søndagen. Mange har meldt sig til gudstjenestestaben, men mere end halvdelen af de tilbageværende 24 tilmeldte medarbejdere har ikke medvirket ved en gudstjeneste i de seneste to år.

Menighedsrådet indbød nuværende og kommende medarbejdere til at deltage i orientering og samtale om udviklingen af vores gudstjenester og om fremtidig organisering af arbejdet. Mødet blev afholdt 18. maj 2017 og efterfølgende har menighedsrådet arbejdet med at at fastsætte en ny organisering af forberedelsen og afholdelsen af gudstjenesten. Det overordnede mål for denne proces er at styrke gudstjenesten ved at engagere flere medarbejdere i arbejdet med gudstjenesten. Siden 1. februar 2018 har to gudstjenesteteams delt gudstjenesterne mellem sig. Således får vi større fællesskabs-følelse og mere ejerskab for opgaverne. Nina Vang og Lisbeth Mølgaard leder de to teams.

KIRKESALEN

Allerede i efteråret 2012 begyndte også arbejdet med at forny kirkesalen. Vores gudstjenesterum var upraktisk og utidssvarende. Vores ønske var at gøre rummet mere lyst og fleksibelt til de på det tidspunkt 6-7 forskellige ugentlige arrangementer i kirkesalen.

I 2013 skiftede vi kirkebænkene ud med stole, og fik lavet en åben platform med nyt gulvtæppe. Vi fik LED pærer i alle lamper i kirkesalen. Vi har fået nyt lyd- og lysanlæg i 2016. Senest har også renovering af kirken i 2016 forbedret vores kirkesal, der er blevet malet, isoleret og vi har fået nye vinduer og ny hoveddør af glas.

Der er stadig ønsker og planer om yderligere forbedringer af kirkesalen: Lys- og lydanlægget skal optimeres. Der skal gardiner for vinduerne. Det er besluttet at forbedre akustikken i kirkesalen, og vi ønsker at gøre salen endnu lysere og venligere fx ved at gøre noget ved de mørke paneler.

OPGAVERNE

Her følger en samlet liste over alle eksisterende opgaver i tilknytning til gudstjenesten:

 1. Velkomst/dørtjeneste: Byder velkommen ved døren og uddeler trykte programmet.
 2. Teknik: Lyd, lys, projektor mv.
 3. Forbøn: Ved hver gudstjeneste er der mulighed for samtale og forbøn.
 4. Musiker: Pianist, organist, lovsangsleder. Ansvarlig for gudstjenestens musik.
 5. Sangere: Lovsangsteamet, Amager Gospelkors solistgruppe.
 6. Forkynder: Præst, lægprædikant, gæsteprædikant. Ansvarlig for gudstjenestens program.
 7. Indkøb: Fx stearinlys, lys til lystænding, brød og saft til nadver mv.
 8. Klargøring og oprydning: Møbler i kirkesalen, lukke op, tænde lys, tænde stearinlys,
 9. Blomster: På nadverbordet og nogle gange også på bordene i kirkesalen.
 10. Forberedelse af nadver: Nadverbordet dækkes, brød og saft gøres klar, oprydning.
 11. Nadvertjenere: Som regel to der medvirker med bøn, brødsbrydelsen og uddeling.
 12. Indsamling af ’Dagens Gave’.
 13. Optælling af ’Dagens gave’ efter gudstjenesten
 14. Servering: Café Julius leverer kaffe, te, småkage. Dialog med cafeen fx om hvor meget kaffe/te der skal serveres.
 15. Dåb: Fylde og tømme dåbsgrav. Evt. sørge for påklædning, håndklæder.

Vi ønsker at udarbejde og synliggøre skriftlige retningslinjer for gudstjenestens opgaver, således at det bliver nemmere for flere at påtage sig opgaverne og enkelt og ligetil for medarbejderne at udføre opgaverne.

Aktuelt mangler vi ofte medarbejdere til en eller flere af opgaverne. Det betyder ekstra opgaver til præst og de andre medarbejdere. Derfor vil vi forsøge at tilrettelægge opgaverne sådan at flere bliver involveret.

Siden 2014 har det været en fast aftale at alle gudstjenesten medarbejdere mødes en halv time før gudstjenestens start (kl. 10.30) til kort møde og bøn. Det er en rigtig god tradition som vi ønsker at fortsætte.

FREMTIDEN

Børn
Vi ønsker, at der til enhver gudstjeneste er et tilbud for børn. Visionen er, at tilbyde forkyndelse og undervisning for børn både ved gudstjenesten og parallelt med gudstjenesten. Vi er overbeviste om at, hvis der er noget for børnene, så kommer forældrene også.
Vi ønsker at prioritere denne opgave højt når vi forsøger at tiltrække nye medarbejdere. Siden efteråret 2017 har vi kunne tilbyde program for børn en søndag om måneden samt 4 børne-gudstjenester årligt.

Musik
Seneste nye er, at vi har lavet en aftale med Laura Kjærgaard om at medvirke ved en månedlig gudstjeneste. Samtidig fortsætter vores aftaler med Putri Dehn og Simon Hinz der hver medvirker ca. en gang om måneden sammen med lovsangsteamet eller Amager Gospelkors solistgruppe. Det betyder at flere gudstjenester i fremtiden vil være kendetegnet ved nutidigt musik og lovsang.
Vi vil igen opprioritere større musikarrangementer om søndage/weekenden med koncerter og gospel café hvor vores egne kor eller musikkræfter udefra medvirker.
Vi vil også fortsætte aftalen med organist og fløjtenist Louise Hjorth om at medvirke ved en gudstjeneste ca. en gang om måneden. Det betyder at vi kan tilbyde klassiske gudstjenester med sang og musik af høj kvalitet.
Vores drøm er ikke bare at veksle mellem gudstjenester med enten nutidig eller klassisk musik, men også forsøge om det nye og det klassiske kan integreres i sammen gudstjeneste.

Involvering
Vi vil gerne invitere deltagerne i gudstjenesten til aktivt at blive mere involveret. Fx ved frivillige symbolhandlinger som respons på forkyndelse eller som kan have karakter af bøn. Fx lystænding, skrive bønner, ordet frit, fri bøn m.m.
Især det gamle begreb ’vidnesbyrd’ vil vi gerne give en ny chance. Vi oplever det ved dogmegudstjenesten, men vi vil også gerne ved andre gudstjenester give plads til at gudstjenestens deltagere kan dele en personlig hilsen eller oplevelse.

Gudstjenesteleder
I stedet for opgaven som ’vært’, der aldrig kom til at fungere, vil vi forsøge at etablere en tjeneste som ’gudstjenesteleder’. Opgaven er at lede gudstjenesten med velkomst, meddelelser, Bibellæsning, bøn mv. og dermed give forkynderen/præsten mulighed for at koncentrere sig om prædikenen. Det er især oplagt at bruge en gudstjenesteleder, når vi har gæsteprædikanter, da er det gudstjenestelederens opgave at lave program og aftale med musiker og andre medarbejdere og hjælpe gæsteprædikanten til rette i Købnerkirken.

Velkomstgruppe
Vi har brug for at hjælpe de mange nye gudstjenestedeltagere med at føle sig hjemme i vores fællesskab. Derfor vil vi forsøge at etablere et team, der har øje for de nye i fællesskab. De kan have brug for at vide hvor toiletter er og hvordan det foregår i cafeen. Ligeledes er det vigtigt at kunne hjælpe nye i fællesskabet med at se muligheder i kirkens forskellige tilbud og opgaver.

Dele liv
Kirke er fællesskab! Derfor skal vi både ved gudstjenesten og i livet omkring gudstjenesten give anledning til vi kan dele liv. Vi tror at uforpligtende frit samvær kan føre til mere. Vi ønsker derfor, i overensstemmelse med vores vision, at skabe mulighed for flere aktiviteter og mere fællesskab om søndagen.
Vi vil bruge tid sammen i cafeen før og efter gudstjenesterne, hvor vi har en åben og imødekommende kultur. Livet i cafeen er en vigtig del af vores mission, for det er her vi kan møde ’de nye’.
I foråret 2016 forsøgte vi os med uformelle sociale arrangementer om søndagen. Vi ønsker igen at planlægge sociale arrangementer.
Det seneste halve år (oktober 2016 til juni 2017) har vi haft undervisning (Bibelhalvmaraton) som en del af gudstjenesten og som undervisningstilbud kl. 13.00. Det er muligt at der også i fremtiden kan tilbydes undervisning og samtale om søndagen.

HVORFOR

Det er vores håb og vores bøn at vi må være ’den kirke som Gud i sit hjerte har tænkt’. Alt det arbejder med gudstjenesten er ikke for vores egne skyld, men for Guds skyld. Vi tror, at Gud i sit hjerte har tænkt, at gudstjenesten i Købnerkirken er et sted hvor mennesker, som endnu ikke kender Jesus, kan lære ham at kende. Formålet med alt vore slid og slæb er, at vores gudstjeneste må være et redskab, som Gud bruger i sin mission.

Video om gudstjenestefornyelsen: Baptistkirken i Danmark har lavet en lille video om Gudstjenestefornyelsen i Købnerkirken. Optagelserne er fra november 2013. Nina Luna og Jan Kornholt fortæller her om hvad der er ved at sker og hvorfor:

Denne side er opdateret 5. marts 2018

 

2 thoughts on “Købnerkirkens gudstjenester

 1. Elejnia Lillith Johansen

  Hejsa, jeg vil gerne være med! Primært som forbeder, åben for forslag.

  Kram, Elejnia

  Svar
 2. Jan Kornholt Forfatter

  Herligt, Elejnia, at du gerne vil være med til at styrke Købnerkirkens gudstjenester. Sæt kryds i kalenderen 10. oktober kl. 19.00 hvor alle der gerne vil være med i ‘gudstjenestestaben’ mødes for at tilrettelægge arbejdet. Og det er både for dem som hjælper med et praktiske og musikken og forbøn og forkyndelsen.

  Kærlig hilsen Jan

  Svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *