Købnerkirkens byggeprojekt

Købnerkirken efter ombygningen

Købnerkirken har i 2014 og 2016 afsluttet de to første etaper af et omfattende og ambitiøst byggeprojekt.

1. Etape:
Det store lokale i underetagen er renovering med ny kloak, gulvvarme, klinkegulv og cafekøkken. Desuden er der lavet ny forplads udenfor kirken med handicapvenlig indgang fra Skotlandsplads og med indvendig elevator. Købnerkirken har af egne midler sikret økonomien til første etape bl.a. ved en indsamling blandt kirkens aktive som gav ca. 1,5 mil kr. 1. etape kostede i alt 3,5 mil kr. Derudover bevilligede kommunens Områdeløft 125.000 kr. til færdiggørelse af torvemiljøet foran kirken. 1. etape blev afsluttet oktober 2014.

2. Etape:
I november 2016 blev 2. etape afsluttet. Her var fokus på vedligeholdelse, energi og klima: Isolering af loft, Udskiftning af el installationer, udskiftning af vinduer. Udskiftning hoveddør og maling af vægge og lofter i forhal og på trapper og i kirkesal. Budget for 2. etape af kirkens renovering er over 4 mil. kr. Der blev finansieret af medlemmer i Købnerkirken.

’Hjertet’ i Købnerkirken er nu den offentlige non-profit ‘Cafe Julius’ som åbnede 4. januar 2015 drevet ved frivillig arbejdskraft. Overskud i cafeen går til sociale projekter i lokalområdet og humanitære projekter i fattige lande. Cafeen betjener kvarterets beboere og besøgende på pladsen og torvet samt alle der deltager i kirkens arrangementer.

Og så er Købnerkirken endelig blevet handicapvenlig. Fra torvet på Skotlands Plads er der nu adgang for kørestolsbrugere, og inde i kirken bliver der en indvendig elevator med adgang til kirkens tre etager. Parallelt med dette byggeprojekt sker også en fornyelse af selve kirkesalen.

Torv og underetagen. Klik for større billede!

Skotlands Plads’ grønne og rekreative område er nu næsten sammenhængende med pladsen foran kirken. Herfra bliver der nye og gode adgangsbetingelser til Købnerkirkens underetage. De fleste parkeringspladser foran kirken er flyttet.

Cafe, køkken og toiletter. Klik for større billede

Cafeen kan rumme 150 gæster ved borde, og det er planen at få en lydisoleret foldevæg så lokalet kan dele i to rum.

Senere (3. etape) bliver der også nye toiletter i den anden ende af underetagen i tilknytning til de nye mødelokaler.

Menigheden har haft et inspirerende samarbejde med arkitekt Peter Wahlberg, der har hjulpet med at tegne menighedens drømmekirke. Undervejs i processen påbegyndte Københavns Kommune et områdeløft i kvarteret omkring Købnerkirken. Det gav menigheden en mulighed for i tæt samarbejde med kommunen at udforme planerne for fornyelse af hele Skotlands Plads, som støder op til kirkebygningen. Købnerkirken har haft to repræsentanter i Områdeløfts styregruppe til og med 2014 hvor Områdeløft færdiggjorde sit arbejde i kvarteret.

I fremtiden ønsker Købnerkirken et tæt samarbejde med både naboer, virksomheder, organisationer, institutioner og offentlige myndigheder med det formål at skabe relationer og venskaber i lokalmiljøet og at hjælpe mennesker med særlige behov. Købnerkirken har taget initiativ til oprettelse af et brugerlaug for Skotlands Plads.

Bidrag til byggeriet kan indsættes på Købnerkirkens konto: 2191 0713582328. Eller MobilePay 9320 2812. Mærk indbetalingen ‘byggeri’

Opdateret 16. juni 2017

1 thought on “Købnerkirkens byggeprojekt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *