Kategoriarkiv: Uncategorized

Dagsorden og bilag til menighedsmøde

På søndag d. 15. november kl. 11.00 mødes vi igen til menighedsdag og menighedsmøde. Det bliver en spændende dag. Du kan se programmet her og dagsordenen her.

Der er også en række bilag, som du finder i listen her under:

Vi glæder os til at se jer,
Menighedsrådet

Mangler du et midlertidigt sted at bo i København?

– Og vil du i den forbindelse udføre et stykke frivilligt arbejde i Købnerkirken på Amager?

Vi har en ledig lejlighed på 118 m2, frem til d. 1/8 2021, med mulighed for forlængelse.

Lejligheden er beliggende i ’Købnerhus’ på adressen Lærdalsgade 5-7, 4. sal. Lejligheden har 3 værelser, 2 stuer en suite, nyt køkken og fem altaner. Huslejen er på 10.078 kr. pr. mdr. + a conto varme 800kr. Der betales ved indflytning et depositum på 10.078 svarende til 1 mdr. husleje.

I Købnerkirken har vi en vision om at anvende ’Købnerhus’ som en ressource for kirken, ved, at beboerne bidrager aktivt til kirkens arbejde. Der vil derfor til boligerne være knyttet en ansættelsesaftale som frivillig medarbejder i Købnerkirkens fællesskab på ca. 4 timer om ugen undtaget juli måned.

Vi søger til denne lejlighed medarbejdere, der har erfaring med at organisere frivilligt arbejde, særligt i relation til fællesspisningsarrangementer. Da det er uvist pga. Corona, hvornår en sådan aktivitet kan gennemføres, vil opgaven udover afdækning af regler og lovgivning forbundet hermed, dreje sig om koordinering af frivillige i kirken samt en søndag om mdr. at indgå i kirkens Corona-beredskab, med stoleopsætning/afspritning.

Hvis du er interesseret i at høre mere om lejligheden og Købnerkirkens arbejde, så skriv en mail med dine spørgsmål og kontaktoplysninger og så vender vi tilbage pr. mail eller telefon. Da vi alle arbejder frivilligt, vil vi primært have mulighed for at ringe tilbage om aftenen.

Fremvisning af lejligheden vil på grund af Corona kun være mulig for de ansøgere, der udvælges til samtale og vil ske i forbindelse hermed d. 29. november. Vi vil i umiddelbar forlængelse af samtalerne og senest mandag d. 30. november svare ansøgerne. Den valgte kandidat kan få overdraget nøgler til lejligheden med det samme.

Ansøgninger og spørgsmål sendes til: koebnerhus@gmail.com. Ansøgningsfristen er d. 21. november 2020 kl. 20.00.

Menighedsmøde og menighedsrådsvalg, november 2020

Kære menighedsmedlem

Købnerkirken er aktuelt midt i en proces med valg til menighedsrådet. Processen blev indledt den 20. september 2020 på en menighedsdag med en samtale om menighedens aktuelle udfordringer og behov og skal efter vore valgregler afsluttes med, at vi vælger to menighedsrådsmedlemmer på årets sidste ordinære menighedsmøde (i år den 15. november 2020). Undervejs havde vi den 18. oktober 2020 frist for opstilling af kandidater. Vi er i den gode situation, at tre kandidater allerede nu har mere end to stillere og dermed er opstillingsberettigede til valget. I den anledning foreskriver valgreglerne, at der senest den 1. november 2020 udsendes stemmesedler til menighedens medlemmer med henblik på at foretage et valg den 15. november.

Det er dog menighedsrådets vurdering, at vi står over for et krævende – men også spændende – 2021. Vi skal som menighed drøfte visioner og fremtid og vigtigst: I fællesskab forme den menighed, som Gud kalder os til at være. Vi får brug for, at alle giver en hånd med. Menighedsrådet vurderer derfor, at der er brug for flere hænder i menighedsrådet.  Menighedsrådet har derfor besluttet at afvente udsendelse af stemmesedler. Vi vil i stedet på menighedsmødet den 15. november 2020 foreslå at ændre Købnerkirkens valgregler, så menighedsrådet udvides fra 4 til ”4-6” medlemmer, hvoraf højst tre er på ordinært valg hvert år. Menighedsrådet foreslår i forlængelse heraf – hvis menighedsrådet udvides – at forlænge valgprocessen med mulighed for én ekstra uge for opstilling af potentielt yderligere kandidater. Skulle menighedsrådets forslag blive vedtaget, og skulle der melde sig yderligere kandidater, foreslår menighedsrådet, at der gennemføres en skriftlig valgprocedure efter de eksisterende retningslinjer til afslutning på et ordinært menighedsmøde den 20. december. Menighedsmødet afholdes dog alene, hvis der opstilles flere end det antal, der skal vælges.

Det er naturligvis menighedsmødet, der skal beslutte, hvor mange menighedsrådsmedlemmer, der skal være i Købnerkirken. Menighedsrådets forslag kan naturligvis falde ved en afstemning. Vælger menigheden at fastholde de nuværende valgregler, udsendes stemmesedler efter menighedsmødet den 15. november, så valget kan gennemføres efter den normale proces.

Det er dog menighedsrådets vurdering, at vi hellere vil spare medlemmerne for en stillingtagen, som i princippet kan ende med at være overflødig. Vi vil hellere, at menighedsmødet beslutter, hvor mange, der skal indgå i menighedsrådet, før valgprocessen færdiggøres. Også selvom Købnerkirken formelt allerede er midt i en valgproces. Vi håber på menighedens opbakning hertil. Skulle menighedsrådets forslag falde, udsendes stemmesedler umiddelbart efter menighedsmødet den 15. november 2020.

Det bemærkes, at valg til menighedsrådet alene er beskrevet i Købnerkirkens valgregler. Valgreglerne foreskriver intet om, at ændringer skal vedtages med en særlig majoritet på to på hinanden følgende menighedsmøder. De nuværende valgregler blev således også vedtaget på ét menighedsmøde i 2014.

En oversigt over den aktuelle proces og menighedsrådets forslag er skitseret i tabellen nedenfor.

DatoAktuel procesMenighedsrådets forslag
20. september 2020Drøftelse af menighedens aktuelle udfordringer og behov
18. oktober 2020Frist for opstilling af kandidater til valg den 15. november
1. november 2020Stemmesedler udsendes, hvis der foreligger flere end to opstillingsberettigede medlemmerForslag til ændring af valgregler udsendes til menigheden.
15. november 2020Valg af to menighedsrådsmedlemmerAfstemning om menighedsrådets forslag til ændring af valgregler.   Såfremt forslaget vedtages, varsles et ordinært menighedsmøde til søndag d. 20. december 2020 alene om valg til menighedsrådet – såfremt der er flere end tre kandidater. Der gives én uge med mulighed for at opstille yderligere kandidater. Såfremt forslaget ikke vedtages, udsendes stemmesedler hurtigst muligt med henblik på endelig optælling søndag d. 20. december.
22. november 2020Frist for opstilling af kandidater. Opstilles flere end tre kandidater, skal der udsendes stemmesedler. Opstilles højst tre kandidater er disse valgt.
6. december 2020Der udsendes stemmesedler to uger før årets sidste ordinære menighedsmøde, hvis der er flere kandidater, end der skal vælges.
20. december 2020Evt. menighedsmøde om valg til menighedsrådet. Evt. optælling af stemmer.

Med dette brev vedlægges menighedsrådets forslag til ændring af valgregler. Dagsorden og øvrigt materiale udsendes senest søndag den 8. november 2020.

Vi glæder os til, at vi ses i Købnerkirken!

Menighedsrådet

Menighedsdag d. 20. september 2020

Søndag d. 20. september kl. 11.00-14.30 er der menighedsdag i Købnerkirken. Vi starter med andagt og bruger så dagen på at tale sammen om den aktuelle situation i vores menighed. Efterårets menighedsrådsvalg vil også blive indledt denne dag.

Vi spiser frokost sammen, og alle opfordres til at have en madpakke med hjemmefra. Har man ikke en madpakke med vil det være muligt at bestille pizza i en samlet bestilling.

Dagen gør det ud for et menighedsmøde, og dagsordenen kan læses her.

Vi glæder os til en god dag, med god tid til at tale sammen.

Jan Kornholt fratræder sin stilling som præst ved Købnerkirken

Efter 12 års tjeneste fratræder Jan Kornholt sin stilling som præst ved Købnerkirken. Det er menighedsrådets oplevelse, at Jan og menighedsrådet ønsker noget forskelligt for menighedens fremtid, og at det i en længere periode har været svært at samarbejde. Menighedsrådet har også modtaget henvendelser fra menighedsmedlemmer herom. Derfor har menighedsrådet besluttet at afvikle ansættelsen. Efter konstruktive samtaler har Jan og menighedsrådet i fællesskab udarbejdet en fratrædelsesaftale. Heri fremgår bl.a., at Jan pr. 27. maj 2020 fritstilles og derfor ikke længere skal stille sin arbejdskraft til rådighed for menigheden. Vi er enige om at værdsætte det gode samarbejde, vi har haft i mange år, hvor det er lykkedes i fællesskab at skabe en positiv udvikling og vækst i Købnerkirken. Vi ønsker nu hinanden Guds hjælp og velsignelse i den kommende tid, hvor både Købnerkirken og Jan Kornholt skal gå nye veje.

HAR DU TALENT?

Gudstjenesten i Købnerkirken søndag d. 9. februar kl. 11.00 handler om talent. Oprindelig var det en møntfod. På grund af en historie som Jesus har fortalt blev ‘talent’ betegnelsen for et menneskes evner. Jesus’ historie blev meget berømt, den handler om tre tjenere der forvaltede en større sum penge meget forskelligt. Læs i Bibelen. (Mattæus Evangeliet kap. 25,14-30).
Jan Kornholt prædiker om hvorfor den sikreste måde at sikre sig er at satse og investere hele butikken! Putri Dehn står for musikken sammen med Købnerkirkens lovsangsteam.

Søndag d. 9. februar kl. 11.00 er der J-JAM for børn. Vi begynder sammen med de voksnes gudstjeneste og efter en kort indledning går vi til vores eget program.

Pia prædiker – J-JAM for børn

Velkommen til gudstjeneste i Købnerkirken søndag d. 15. september kl. 11.00.

Ved gudstjenesten prædiker Pia Nielsen. Emnet er “At møde Gud og at kæmpe med Gud”. Pia er medlem af menighedsrådet i Købnerkirken og er lige nu igang med kurset ‘Basis’ som handler om at prædike.
Og så er der også J-JAM for børn. Vi begynder kl. 11.00 sammen med gudstjenesten og efter en kort fælles indledning har børnene deres eget program.

Musikken står Putri Dehn og lovsangsteamet for. Dagens gave er til Købnerkirkens arbejde. Efter gudstjenesten kan du spise frokost i Café Julius.

Dronningens kat

Søndag d. 12. maj kl. 11.00 er der gudstjeneste for børn i alle aldre. Kom og hør Jan Kornholt fortælle om dronningens kat der tror at dronningen inviterer gæster blot for at katten kan få sin fløde. Vi får også besøg af Ronja og Otto der ved noget om kærlighed. Mød også Johanne og Thomas kendt fra J-JAM. Putri Dehn og Mads Holm Andersen vil sammen med Gospel Generation KIDS og NEXT står for musikken. Bagefter kan du spise frokost i Café Julius. Dagens gave er til Købnerkirken arbejde. Brug gerne MobilePay 19703.

FRIHED

Søndag den 5. maj kl. 11.00 prædiker Pia Nielsen ved gudstjenesten i Købnerkirken. Pia vil tale om frihed og hvad det vil sige at være fri. Det handler også om magt og hvad og hvem der har magt over os. Kom og vær med til et fejre ‘befrielsesdagen 5. maj i Købnerkirken med et budskab der kan hjælpe dig til et friere liv.  Putri Dehn vil sammen med lovsangsteamet stå for sangen og musikken, der vil understøtte budskabet om frihed. Og bagefter kan du spise frokost i Café Julius. Dagens gave er til Købnerkirken arbejde (MobilePay 19703).

Koncert med Fangekoret

Så er de her igen! Den 28. april kl. 19.00 gæster Fangekoret Købnerkirken med en tankevækkende og medrivende koncert. Der er noget at glæde sig til.

Fangekoret synger i Købnerkirken 28. april

Det er tredje gang, Fangekoret holder koncert i Købnerkirken, og endnu en gang er der lagt op til en forrygende oplevelse i selskab med tidligere og nuværende indsatte. De syngende forbrydere deler hudløse skildringer af livet bag tremmer, og gennem digt og sang lukker de op for selvransagelser om skyld og anger, fejl, håb og tilgivelse. Alle sange er skrevet af fangerne selv og musikken er skabt af korleder Louise Adrian.

Fangekoret opstod allerede i 1994, men offentligheden fik først kendskab til dem, da de i 2004 udgav en cd med deres musik. De sidste 12 år har Fangekoret været et tilløbsstykke med mere end 500 kirkekoncerter, og der er bud efter dem over hele landet og lang ventetid til følge.

Den resocialiserende indsats, som Louise Adrian står i spidsen for, hjælper indsatte med at få og opretholde en hverdag fri for kriminalitet. Fangekoret tilbyder et fællesskab og giver et indhold i hverdagen for de indsatte. De synger modigt deres historier ud til verden, og som koncertgænger får man indblik i fangernes hverdag og korets betydning for de indsattes liv bag murerne. Det bliver en aften fyldt med stærke budskaber.

Før koncerten er der mulighed for at besøge Café Julius hvor der serveres aftensmad mv. Billetter til koncerten kan købes for kun 100 kr pr. stk. på Billetto.dk eller i Café Julius.
Se mere om koret på fangekoret.dk

Hvad sker der ellers i Købnerkirken? Se kalenderen her…