Kategoriarkiv: Om Købnerkirken

INFOMØDE

Torsdag d. 12. marts kl. 18.30-19.30

På mindre end en time kan du høre (næsten) alt hvad der er værd at vide om Købnerkirkens fællesskab. Mødet er for alle nysgerrige og for nye i Købnerkirkens fællesskab, der gerne vil vide lidt mere. Det er absolut helt uforpligtende at deltage. Mød præsten få en masse at vide og få svar på dine spørgsmål. Fx:

 • Hvad er en baptistkirke?
 • Hvad koster det at være med?
 • Hvem bestemmer i Købnerkirken?
 • Hvad mener baptister om de andre?
 • Hvordan bliver jeg medlem?
 • Hvor mange baptister er der i verden?
 • Hvad går troen ud på?
 • Hvad er Købnerkirkens vision?
 • Kan jeg blive begravet fra Købnerkirken?
 • Er der noget som er forbudt?
 • Og hvad med dåb og nadver?

Se også begivenheden på Facebook: https://www.facebook.com/events/1355230024665181/

Kun to gudstjenester om måneden?

Velkommen til menighedsdag i Købnerkirken søndag 23. september kl. 10.00-14.30.

Det bliver en dag med vigtige samtaler og informationer vedr. Købnerkirkens nuværende situation og fremtid. Det kommer til at handler om værdier, ressourcer, økonomi, menighedsrådets arbejde samt nyt fra flere af Købnerkirkens arbejdsgrene.

Vi skal tale om Købnerkirkens værdier og hvordan vi kan leve ud fra dem. Vi skal også tale om vores ressourcer. Vores kirke summer af liv. Det betyder, at der er medarbejdere, som løber meget hurtigt og vi bruger flere penge end vi får ind. Det er ikke holdbart, så derfor skal vi tale om, hvilke aktiviteter vi skal have i kirken og hvilke der må nedlægges. Skal vi kun have to gudstjenester om måneden? Eller måske kan vi bliver flere til at tjene med, der hvor der mangler hænder og penge?
Der er altså lagt op til en dag fyldt med vigtigt og interessant indhold, som er afgørende for Købnerkirkens fremtid. Læs menighedsrådets indbydelse og dagsorden her…

PROGRAM OG DAGSORDEN MENIGHEDSDAG 23. SEPTEMBER
Kl. 10.00 Morgenkaffe i Café Julius
Kl. 10.30 Indledning med sang og bøn
Kl. 10.45 Købnerkirken lige nu:
– Godkendelse af dagsorden og referat
– Samtale om livet i fællesskabet
– Medlemsforhold og omsorg
Kl. 11.30 Pause med kaffe
Kl. 11.45 De mere ‘tunge ting’
– Orientering om Købnerkirkens håndtering af persondata
– Aktuel økonomi
– Købnerkirkens Børnehave
– Købnerhus ombygning
Kl. 12.30 Frokost
Kl. 13.15 Købnerkirkens ressourcer
– Hvad skal vi lukke?
– Introduktion til menighedsrådsvalg
– Øvrige valg
Kl. 14.30 (senest) Afslutning

Lad os tale om Købnerkirken

FIRE SØNDAGE I 2017 MED SAMTALE OM NUTID OG FREMTID

Alle, med interesse for Købnerkirken fællesskab, er velkommen til fire ‘workshops’ på fire søndage i 2017. Første gang søndag 29. januar kl. 11.00. Vi skal tale om Købnerkirkens muligheder og fremtid. Vi kalder det ‘Innovativ Kirke’ og får hjælp af Charlotte Willer der vil lede samtalen. Sæt kryds ved de fire søndage hvor vi begynder med en kort indledning kl. 11.00 og slutter kl. 14.30 og undervejs serveres der frokost, kage mv.

 • Søndag 29. januar: Hvem er vi?
 • Søndag 23. april: Hvem er vi kirke for?
 • Søndag 27. august: Hvilke ideer har vi?
 • Søndag 29. oktober: Hvilke planer skal vi i gang med?

Samtale om Købnerkirkens vision

'Under Construction' er samtale hvor du kan være med til bygge kirkens fremtid

‘Under Construction’ er samtale hvor du kan være med til bygge kirkens fremtid

Menighedsrådet indbyder til en vigtig samtale om ’Købnerkirkens vision’.

Programmet begynder med at du får en præsentation af Købnerkirkens nuværende vision som vi har arbejdet ud fra de seneste tre år:

Købnerkirken mission (hvem er vi?): ”Købnerkirken er et fællesskab af mennesker, der ønsker at følge Jesus på vejen mod Guds rige. Vi går sammen gennem den verden, Gud har skabt med Jesus som forbillede og Helligånden som vejleder!

Købnerkirkens vision (hvad vil vi?): ”Købnerkirken er en fri kirke for alle. Vi ønsker at mennesker lærer Jesus at kende og vælger at følge ham. Vi formidler Guds nærvær i uformelle og nutidige former. Derfor er Købnerkirkens fællesskab attraktiv for andre end os selv!

Menighedsrådet vil dele sine overvejelser om, hvad vores vision betyder for os. Derefter vil andre aktive medlemmer af menigheden fortælle, hvad visionen betyder for dem. Og du får også mulighed for at deltage i samtale. Vi ønsker at gøre samtalen og fællesskabet personligt og forpligtende. Det overordnede spørgsmål er derfor: Hvad betyder Købnerkirkens værdier og vision for dig, og hvilke konsekvenser har visionen i dit liv og dit engagement i Købnerkirkens fællesskab?

På baggrund af samtalen vil menighedsrådet vurdere, om der er brug for nye formuleringer.

Mødet bliver desuden startskud til efterårets valg til menighedsrådet. Fra søndag den 4. oktober er der mulighed for at foreslå kandidater til menighedsrådet. Der skal vælges to medlemmer til menighedsrådet. Silas Anhøj Soelberg og Nina Vang er på valg. Forslag skal være menighedsrådet i hænde senest søndag 18. oktober. Kan afleveres til Jan Kaas eller i kirkens postkasse ved hovedindgangen. Stemmesedler udsendes til menighedens medlemmer 1. november og valget afsluttes ved menighedsmødet søndag 15. november.

Med kærlig hilsen på menighedsrådets vegne

Silas Anhøj Soelberg
Formand for menighedsrådet

INFO møde om Købnerkirken

Få svar på dine spørgsmål om Købnerkirken

Få svar på dine spørgsmål om Købnerkirken

Vil du vide mere om Købnerkirken så kom til et kort uforpligtende INFO møde tirsdag den 27. januar kl. 18.15-18.45 i Café Julius i Købnerkirkens underetage.

På blot en halv time kan du høre om det vigtigste der er at vide om Købnerkirkens fællesskab. Få bl.a. svar på følgende: Hvad er en baptistkirke? Hvad er Købnerkirkens vision? Hvad koster det at være med? Hvem bestemmer? Hvad mener baptister om andre religioner? Hvordan bliver man medlem? Hvad går troen ud på? Er Købnerkirken en sekt? Er der brug for min hjælp i Købnerkirken? Er der noget som er forbudt? Hvad sker der i Købnerkirken? Kan Købnerkirken sørge for min begravelse?

Og har du andre spørgsmål, så får du mulighed for at spørge Købnerkirkens præst Jan Kornholt der med glæde fortælle om det, du har brug for at vide. Og før under og efter har du mulighed for at købe kaffe, mad mv. i cafeen.

Evaluering af beslutning om (homo)velsignelser

Kære alle i Købnerkirkens fællesskab,

Menighedsrådet har onsdag 18. juni afholdt sit sidste møde inden sommerferien. Her brugte vi en del tid på at evaluere menighedsmødet den 18. maj 2014 hvor et at punkterne på dagsordenen var et forslag vedrørende vielser og velsignelse af ægtepar. Forslaget (som kan læses her) gik ud på, at vi ikke vil foretage vielser med borgerlig gyldighed, men i stedet tilbyde kirkelige velsignelse til par, som forinden har indgået ægteskab. Efter forslaget fra menighedsrådet tilbydes denne velsignelse til både heteroseksuelle og homoseksuelle ægtepar. Beslutningen om vielse og velsignelse af ægtepar i Købnerkirken blev vedtaget med næsen 80 % opbakning, hvilket glæder os meget.

Foruden Købnerkirken har to andre baptistmenigheder i Danmark truffet lignende beslutninger. Beslutningen har affødt heftig debat i forskellige fora – herunder også i BaptistKirken i Danmark. Som reaktion på debatten har ledelsen i BaptistKirken udsendt brev til menighederne (find brevet her), som slår fast, at der i vores fællesskab af selvstændige menigheder naturligvis er plads til at tolke Biblen forskelligt – også i forhold velsignelse af homoseksuelle ægtepar. Vi er i menighedsrådet meget glade for meldingen fra ledelsen, som vi mener er den helt rigtige. Vi anerkender forskelligheden i vores kirkesamfund og ser den ikke som en hindring for samarbejde om de opgaver, som vi løser bedre i fællesskab.

Vi brugte også en hel del tid på at forberede det Under Construction-møde, som vi skal have på søndag i Købnerkirken. Vi skal på mødet snakke om, hvad det for os i Købnerkirken vil sige at være kirke og hvad vil det sige at være med i vores fællesskab. Hvad forventer vi og hvad tilbydes medlemmerne i vores fællesskab. Købnerkirken er et fantastisk og attraktivt fællesskab, og vi glæder os meget til at snakke om, hvad vi kan gøre for at gøre dette endnu mere tydeligt.

Vi ses på søndag!

Kærlig hilsen
Menighedsrådet

Vedtaget: Homoseksuelle ægtepar kan velsignes i Købnerkirken

homo-vielse3Købnerkirken er færdig med at foretage vielser med borgerlig gyldighed. I stedet tilbydes par, som har indgået ægteskab hos kommunen, en kirkelig velsignelse i Købnerkirken. Samtidig gælder dette tilbud både for heteroseksuelle og homoseksuelle ægtepar.

Det er resultatet efter søndagens menighedsmøde i Købnerkirken, hvor følgende forslag fra menighedsrådet blev vedtaget med opbakning fra op mod 80 % af de stemmeberettigede:

 • Købnerkirken er som baptistmenighed anerkendt til at kunne foretage vielse med borgerlig gyldighed. Købnerkirken vil dog ikke benytte sig af denne ret, da vores overbevisning er at det skal være landets offentlige myndighed og ikke kirken der tager sig af den formelle/juridiske del af indgåelse af et ægteskab. Vi anbefaler derfor alle der vil indgå ægteskab at rette henvendelse til Kommunen for aftale om indgåelse af ægteskab.
 • Købnerkirken tilbyder og anbefaler alle der har indgået ægteskab at få en ’kirkelig velsignelse’ af ægteskabet. Denne velsignelse kan foregå som et traditionelt kirkebryllup eller som en del af en af kirkens gudstjeneste. Ønske om velsignelse af ægteskab rettes til kirkens præst.
 • Købnerkirken foretager kirkelig velsignelse af både homoseksuelle og heteroseksuelle ægteskaber.

Velsignelse af homoseksuelle ægtepar?

HeteroHomoSøndag den 18. maj er klokken 12 er der menighedsmøde i Købnerkirken. Menighedsmødet er den øverste myndighed i Købnerkirkens fællesskab, og det er her de vigtige samtaler og beslutninger træffes. Se invitationen her: Invitation til menighedsmøde den 18. maj 2014

Den 18. maj skal menighedsmødet tage stilling til et forslag fra menighedsrådet om, at Købnerkirken ikke skal foretage vielser med borgerlig gyldighed, men i stedet tilbyde en kirkelig velsignelse af allerede indgåede ægteskaber. Samtidig forslår menighedsrådet, at denne praksis både skal tilbydes heteroseksuelle og homoseksuelle ægtepar.

Forslaget fra menighedsrådet er resultatet af en lang proces, som har kørt over flere år, hvor temaet er blevet diskuteret i Købnerkirkens fællesskab – senest på et Under Construction-møde den 13. april 2014. Vedtager menighedsmødet forslaget, vil Købnerkirken i fremtiden anbefale at alle vielser foretages på rådhuset og derefter tilbyde en kirkelig velsignelse af ægteskabet ved en bryllupsfest eller gudstjeneste i Købnerkirken. Tilbuddet vil gælde både heteroseksuelle og homoseksuelle ægtepar.

Så går vi i gang med byggeriet!

Menighedsrådets formand, Silas Anhøj Soelberg, underskriver på menighedens vegne kontrakten på byggeriet, mens resten af menighedsrådet ser på. Fra venstre ses Maj-Britt Rasmussen, Jan Kaas Henriksen, Jesper Mølgaard og Jan Kornholt

Menighedsrådets formand, Silas Anhøj Soelberg, underskriver på menighedens vegne kontrakten på byggeriet, mens resten af menighedsrådet ser på. Fra venstre ses Maj-Britt Rasmussen, Jan Kaas Henriksen, Jesper Mølgaard og Jan Kornholt

På et ekstraordinært menighedsmøde søndag den 13. april 2014 har Købnerkirken godkendt den sidste del af økonomien omkring byggeriet i Købnerkirken. Efter menighedsmødet blev kontrakten på byggeriet underskrevet, så arbejdet kan blive påbegyndt med det samme.

Allerede i påskeugen vil det udvendige arbejde blive påbegyndt med etablering af et nyt torvemiljø ud mod Skotlands Plads, hvor der også etableres en rampe ned til kirkeindgangen på samme side. Det er planen at det udvendige arbejde vil stå færdigt inden sommer.

Herefter bliver det indvendige arbejde igangsat, hvor underetagen i Købnerkirken bliver istandsat, og der bliver etableret offentlig cafe til glæde for både kirken og lokalområdet.

Det samlede byggeri forventes at stå færdigt til oktober 2014. Når det sker, slår Cafe Julius dørene op for første gang, hvilket der er store forventninger til i hele Købnerkirkens fællesskab. Der har indtil nu været stor opbakning omkring byggeprojektet, hvilket der bliver sat stor pris på. Hvis du ønsker at støtte byggeriet, kan du gøre dette ved at donere et beløb til reg.nr.: 2191 og kontonr.: 0713582328 med bemærkningen ”byggeri”.

Projekt-Cafe Julius og medarbejderudvikling i Købnerkirken

Kære alle i Købnerkirkens fællesskab

Søndag den 9. marts havde menighedsrådet inviteret til samtalemøde om gospelmusik i Købnerkirken. Med både Amager Gospelkor og Gospel Generation-korene i Købnerkirken fylder gospelmusikken rigtig meget i Købnerkirken. Og det med god grund. Efter vores opfattelse er gospelmusikken fantastisk til at kommunikere det glade budskab om Jesus til mennesker i dag. Vi brugte på menighedsrådsmødet onsdag den 12. marts lidt tid på lige, at vende, hvordan vi synes, mødet var forløbet. Generelt er det vores opfattelse, at der er fuld opbakning til forsat at have gospelmusikken integreret helt centralt i Købnerkirkens aktiviteter.

Menighedsrådets formand Silas Anhøj Soelberg fortæller om NYT i Købnerkirkens fællesskab

Menighedsrådets formand Silas Anhøj Soelberg skriver om det seneste nye i Købnerkirkens fællesskab

Fuld opbakning er der helt sikkert også til vores kommende non-profit cafe, Cafe Julius. På mødet fik vi også nedsat en projektgruppe, som har til formål at sikre, at vores drømme kan blive til virkelighed, når det kommende bygningsarbejde i underetagen står færdigt. Vi har store forventninger til Cafe Julius – og for at sikre, at vi er helt klar til at gå i gang med at drive cafe i samme øjeblik, at sidste hånd er lagt på det kommende byggeri.

Selve byggeriet er snart klar til at blive påbegyndt. Men først skal vi tage en beslutning om at det gerne må blive lidt dyrere end hvad vi forventede, da vi for tre år siden traf den første beslutning. Derfor vil menighedsrådet indkalde til to ekstraordinære menighedsmøder. På møderne skal vi behandle et forslag om at forhøje et lån med 300.000 kr. således at vi kan betale de 3,5 mil. kr. som byggeriet vil koste. De to menighedsmøder afholdes søndag 30. marts og 13. april umiddelbart efter gudstjenesterne.

Jesus kaldte mennesker til at følge og tjene ham. Jesus udrustede og støttede sine disciple. På samme måde vil vi kalde, udruste og hjælpe mennesker til at være medarbejdere i Købnerkirkens fællesskab. Købnerkirken eksisterer alene i kraft af gode medarbejdere. Det skal være attraktivt at være frivillig medarbejder i Købnerkirkens fællesskab. Derfor vil vi skabe nye tilbud med fokus på den enkelte medarbejders velvære og udvikling. Det kan blandt andet være mulighed for deltagelse i fællesmøder, kurser, konferencer eller coachingforløb. Menighedsrådet har nedsat en arbejdsgruppe, der skal omsætte tankerne til helt konkrete tilbud til de enkelte medarbejdere. Vi ser meget frem til at se de første tilbud opstå i den kommende tid.

Kærlig hilsen
Menighedsrådet