Kategoriarkiv: Eftertænksomhed

Præstetanker

Moses Mendelssohn var måske ikke et udyr, men køn var han ikke. Alligevel blev han gift med en skønhed.

Læs præstens tanker i små og forholdsvis opbyggelige artikler. Den seneste artikel fortæller den forunderlige historie om kærlighedens styrke: Den grimme mand og den smukke kvinde, der får et lykkeligt ægteskab: Skønheden og udyret i virkeligheden.

Læs også mange andre historier her:
Præstetanker

Om fri villighed

Akvarel: Dorthe Kornholt 2005

Akvarel: Dorthe Kornholt 2005

‘Frivillighed’ er en af de bærende værdier i Købnerkirkens fællesskab. Her har du frihed til gerne at ville… og absolut forbud imod at være tvunget til noget.

Læs i Købnerkirkens nyeste kirkeblad Jan Kornholts artikel om ‘FRI VILLIGHED’. Her kan du læse om, at livet bliver ødelagt når vi kræver og når vi tager. Jesus viste med sit eksempel at kærlighed alene er der, hvor du frivilligt giver af dig selv og af dine ressourcer til andre. Jesus gik så langt at han satte livet til for at andre kan leve.

Det er forbudt at gøre noget i Købnerkirkens fællesskab bare fordi det er en pligt, for det bliver så let til en sur pligt. Du skal også have lyst til det! Der er brug for fri villighed til at tjene – og det er absolut muligt, fordi Jesus har gjort os frie ved at han gav sig selv.

Læs artiklen ‘FRI VILLIGHED’ her…

Se hele kirkebladet ‘NYT fra Købnerkirken’ her…

NYE gudstjenester i Købnerkirken

Nyt liv i Købnerkirken. Kaili instruere folkedans fra Hawaii

Liv i kirken: Kaili instruerer i dans fra Hawaii juni 2013

Der arbejdes i Købnerkirken med fornyelse af kirkens gudstjenester. For hvis vi bare fortsætter med at invitere til ‘traditionelle’ gudstjenester, så vil de seneste årtiers udvikling også fortsætte, hvilket betyder tilbagegang og at kirken må lukke i løbet af få år. Udfordringen er derfor at gøre Købnerkirkens fællesskab attraktiv og relevant for nutidens mennesker!

Gudstjenesten er Købnerkirkens vigtigste aktivitet. Her skal vi kunne opleve den glæde og den mening som Jesus giver enhver som vil følge ham. Købnerkirkens ledelse har siden efteråret 2012 arbejdet med udvikling af gudstjenesten og fornyelse af kirkesalen for at gøre gudstjenesten til et attraktivt sted at være. På kort tid er der sket forholdsvis store ændringer og udviklingen vil fortsætte i efteråret: Læs om planerne her…

Vil du være medarbejder ved gudstjenesten i Købnerkirken så giv besked til Jan Kornholt (telefon 21 49 44 12 eller e-mail jan@kornholt.dk). Har du gode ideer til at forbedre kirkens gudstjenester så lad os høre fra dig! Der er brug for nye medarbejdere til mange slags opgaver både til selve gudstjenesten og til alt det praktiske arbejde. Første møde for den nye gudstjenestestab bliver torsdag 10. oktober kl. 19.00.

Læs her om Købnerkirkens gudstjenester

Hvis Gud er så god…

kirkeblad_06_2013Alle tænker sådan: Hvis Gud virkelig er så god, hvorfor stopper han så ikke den meningsløse ondskab? Det spørgsmål skriver Jan Kornholt om i det nyeste nummer af NYT fra Købnerkirken. Læs også om begivenheder i Købnerkirkens fællesskab og se kalenderen for de næste par måneder.

“Når vi møder den meningsløse ondskab, så er det naturligt enten at anklage Gud eller helt at benægte Guds eksistens”. Jan Kornholt skriver at “der ikke findes et fornuftigt svar på det ondes problem og at det er i orden at råbe af Gud, når det bare er for meget. Det onde kommer ikke fra Gud. Gud kæmper selv mod det onde og kender vores lidelser. Derfor nytter det at bede, og derfor er der mening i at tro på en god Gud” Læs artiklen her…

Du er elsket

Et budskab der forvandler din dag og dit liv

Et budskab der forvandler din dag og dit liv

En morgen lå der en ret speciel seddel på præstens computer. En lille seddel med ordene “DU ER ELSKET”. Det budskab gjorde en kæmpe forskel den dag. Det er også et budskab der kan forvandle både dagen i dag for dig og hele dit liv.

Jan Kornholt har skrevet en lille artikel til Købnerkirkens kirkeblad om fundet af sedlen på computeren, og fortæller hvorfor den lille seddel var så vigtig. Læs artiklen her…

Hvornår vokser kirken?

Kun Gud kan få det til at vokse

Kun Gud kan få det til at vokse

“Nu vil vi gerne se at kirken vokser! Medlemstallet falder og vi mangler medarbejdere og penge. Det er ikke noget nyt – sådan har det været i årevis. Det er derfor så meget bliver ændret i Købnerkirken, for at kirken kan blive et attraktivt fællesskab for flere. Og Købnerkirkens fællesskab er på mange måder vokset. I dag er op imod 300 mennesker en del af fællesskabet, men kun 74 medlemmer – det laveste nogensinde i Købnerkirkens 122 års historie. Nu vil vi snart gerne se Købnerkirkens fællesskab vokse!”

Sådan begynder Jan Kornholt sin artikel i Købnerkirkens nye Håndbog 2013. I flere år har Købnerkirkens trofaste medarbejdere arbejdet på at skabe fornyelse og vækst og imens falder medlemstallet. Derfor lyder de utålmodige spørgsmål “Gør vi det rigtige? Hvor længe skal vi vente på at kirken begynder at vokse? Hvor længe KAN vi vente!” Præsten bruger i sin artikel en af Jesus’ lignelser til at forklare hvordan det fungerer i Guds Rige: Vi skal ligesom en landmand så og derefter vente tålmodigt på at Gud får det til at vokse. 

Læs hele artiklen her…

Friheden til forskellighed!

Ingen kristne har mere ret til at have ret end andre!

Ingen kristne har ret til at have mere ret end andre!

På mindre end et døgn blev en ny artikel på www.koebnerkirken.dk set af mere end 1000 besøgende. Købnerkirkens præst Jan Kornholt har skrevet om, hvor træt han er af de kristnes diskussion om homoseksualitet. Pointen er et ønske om at kristne giver hinanden frihed til at tolke Bibelen og acceptere, at man kan nå frem til forskellige konklusioner. Hvis du ikke allerede har været der, så læs præstens artikel: “Jeg er så træt af kristnes diskussion om homoseksualitet“.

Et af Købnerkirkens kendetegn er det enkelte menneskes frihed til at læse Bibelen og til selv at træffe valg om tro og livsstil. I Købnerkirkens fællesskab accepterer vi, at mennesker kan læse det samme sted i Bibelen og med forskelligt resultat. Er der så ingen grænser for rummeligheden? Jo der er flere, en af dem er at i Købnerkirken er der ikke plads til dem der mener, at der ikke er plads til alle!

Søndag 10. marts kl. 10.30 er der cafe og temagudstjeneste i Købnerkirken om “Kunsten at leve med forskellighed”. Og samme dag kl. 12.00-14.00 fortsætter menighedens samtale om ‘velsignelse af homoseksuelle’. Her vil være oplæg, der viser vores forskellighed og derefter samtale. Enhver, der accepterer, at de andre kan mene noget andet end en selv,  er velkommen til at deltage i samtalen.

Kan tryghed og forandring forenes?

Er tryghed og forandringer modsætninger eller...?

Er tryghed og forandringer modsætninger eller…?

Vi bruger nogle gange ønsket om tryghed som et argument imod at foretage forandringer. Men det giver ikke mening påstår Jan Kornholt i en artikel i ‘NYT fra Købnerkirken’:
“Forudsætningerne for at opleve tryghed forandres konstant fordi tryghed er at føle frihed og anerkendelse. Tryghed opnår man ikke ved at undgå det som truer en, men ved at skabe de forandringer som giver mennesker frihed og anerkendelse!”

Købnerkirken står midt i en forandringsproces hvor rigtig meget bliver lavet om. Derfor er det vigtigt for os at vide om forandringerne bare gør os utrygge eller om vi kan opleve tryghed i forandringen? Læs selv artiklen som er trykt i NYT fra Købnerkirken nr. 1 2013: Tryghed eller forandring?

Samtale om kirkens velsignelse af homoseksuelle

Menighedsrådet indbyder til samtale om ‘kirken og homoseksualitet’.

Den 7. juni 2012 vedtog Folketinget en ny ægteskabslov som ligestiller homoseksuelle ægteskaber med heteroseksuelle ægteskaber. Alle godkendte og anerkendte trosamfund i Danmark har ret til at foretage vielse med borgerlig gyldighed. Derfor udfordrer den nye lov alle trossamfund til at tage stilling til, hvordan man vil forholde sig til homoseksuelles ønske om vielse eller velsignelse af deres forhold.

Købnerkirkens menighedsråd har arbejdet med spørgsmålet, og formuleret sine overvejelser og holdninger i et dokument som vil danne udgangspunkt for en samtale i kirken. Den 29. november kl. 18.00 vil menighedsrådet komme med et oplæg, som både handler om, hvad homoseksualitet er, og hvordan Bibelen og samfundet ser på homoseksualitet. Menighedsrådsformand Jan Kaas og præst Jan Kornholt vil stå for aftenens oplæg.

Aftenen begynder kl. 18.00 med en let serverin,g og så serverer vi også en kop kaffe undervejs, og vi slutter kl. 20.30. Alle er velkomne til at komme og lytte og til at tage del i den åbne samtale. Der skal ikke være nogen konklusion denne aften. Planen er, at der skal være flere samtaler, og at de fører til, at menighedsrådet fremsætter forslag ti,l hvordan Købnerkirken skal forholde sig til vielse/velsignelse af homoseksuelle.

Læs menighedsrådets udkast til samtale her…

Der er håb for kirken

Regnbuen er et budskab fra Gud om håb

En dag i august så præsten en regnbue fra sit kontorvindue. Det gav inspiration til en artikel om håb. Regnbuen er et tegn fra Gud om den aftale han har lavet med os: Han har lovet at være med os. Det er et løfte som giver håb også når det ser sort ud.

Vi er truet af negative kræfter. Der er så meget ondt i verden og det går tilbage for byens kirker. Det er dårlige udsigter. Men en regnbue på himlen er en god udsigt, eller rettere et tegn der viser os at der er gode udsigter både for byen og for kirken og for dig og mig. Regnbuen er et budskab fra Gud om at han vil være med os og hjælpe os.

Læs præstens artikel her…