Forfatterarkiv: Silas Anhøj Soelberg

Samtale om Købnerkirkens vision

'Under Construction' er samtale hvor du kan være med til bygge kirkens fremtid

‘Under Construction’ er samtale hvor du kan være med til bygge kirkens fremtid

Menighedsrådet indbyder til en vigtig samtale om ’Købnerkirkens vision’.

Programmet begynder med at du får en præsentation af Købnerkirkens nuværende vision som vi har arbejdet ud fra de seneste tre år:

Købnerkirken mission (hvem er vi?): ”Købnerkirken er et fællesskab af mennesker, der ønsker at følge Jesus på vejen mod Guds rige. Vi går sammen gennem den verden, Gud har skabt med Jesus som forbillede og Helligånden som vejleder!

Købnerkirkens vision (hvad vil vi?): ”Købnerkirken er en fri kirke for alle. Vi ønsker at mennesker lærer Jesus at kende og vælger at følge ham. Vi formidler Guds nærvær i uformelle og nutidige former. Derfor er Købnerkirkens fællesskab attraktiv for andre end os selv!

Menighedsrådet vil dele sine overvejelser om, hvad vores vision betyder for os. Derefter vil andre aktive medlemmer af menigheden fortælle, hvad visionen betyder for dem. Og du får også mulighed for at deltage i samtale. Vi ønsker at gøre samtalen og fællesskabet personligt og forpligtende. Det overordnede spørgsmål er derfor: Hvad betyder Købnerkirkens værdier og vision for dig, og hvilke konsekvenser har visionen i dit liv og dit engagement i Købnerkirkens fællesskab?

På baggrund af samtalen vil menighedsrådet vurdere, om der er brug for nye formuleringer.

Mødet bliver desuden startskud til efterårets valg til menighedsrådet. Fra søndag den 4. oktober er der mulighed for at foreslå kandidater til menighedsrådet. Der skal vælges to medlemmer til menighedsrådet. Silas Anhøj Soelberg og Nina Vang er på valg. Forslag skal være menighedsrådet i hænde senest søndag 18. oktober. Kan afleveres til Jan Kaas eller i kirkens postkasse ved hovedindgangen. Stemmesedler udsendes til menighedens medlemmer 1. november og valget afsluttes ved menighedsmødet søndag 15. november.

Med kærlig hilsen på menighedsrådets vegne

Silas Anhøj Soelberg
Formand for menighedsrådet

Børnekunst og forbilleder i Købnerkirken

Alle har brug for hjælp til at lære 'kunsten at leve'

Alle har brug for hjælp til at lære ‘kunsten at leve’

Søndag den 19. april er der især fokus på børn og kunst i Købnerkirken. Det hele begynder i kirkesalen med KUNSTEN AT LEVE-gudstjeneste kl. 10.30. Dagens tema er kunsten at leve med forbilleder og ikoner.

Købnerkirkens præst, Jan Kornholt, står for prædiken, mens Købnerkirkens børnekor, Gospel Generation KIDS & NEXT, og Amager Gospelkors solister synger for på lovsangen. Dagens gave går til Gospel Generation KIDS & NEXT.

Efter gudstjenesten fortsætter vi med udstilling i Café Julius med 120 børnetegninger og 60 miniaturetegninger. Arrangementer kaldes Galleridag. Initiativtageren til arrangementet er Frank Jørgensen, som er mangeårigt medlem af Købnerkirken, og som har samlet alle tegningerne sammen, som børn på besøg i Købnerkirken har tegnet gennem tiden.

Café Julius har åbent til klokken 14.00 og serverer ud over sin sædvanlige søndagsmenu også kakao, flødeskum og pandekager denne søndag!

Frank Jørgensen, medlem af Købnerkirken

“Ideen med at afholde Galleridag i Købnerkirken opstod, da jeg en dag fandt alle de tegninger som børn har siddet på 1. række i Købnerkirken og tegnet. Jeg synes, det kunne være spændende at se alle børnene igen, og med udstilling af deres tegninger kunne det blive muligt.” – Frank Jørgensen

Evaluering af beslutning om (homo)velsignelser

Kære alle i Købnerkirkens fællesskab,

Menighedsrådet har onsdag 18. juni afholdt sit sidste møde inden sommerferien. Her brugte vi en del tid på at evaluere menighedsmødet den 18. maj 2014 hvor et at punkterne på dagsordenen var et forslag vedrørende vielser og velsignelse af ægtepar. Forslaget (som kan læses her) gik ud på, at vi ikke vil foretage vielser med borgerlig gyldighed, men i stedet tilbyde kirkelige velsignelse til par, som forinden har indgået ægteskab. Efter forslaget fra menighedsrådet tilbydes denne velsignelse til både heteroseksuelle og homoseksuelle ægtepar. Beslutningen om vielse og velsignelse af ægtepar i Købnerkirken blev vedtaget med næsen 80 % opbakning, hvilket glæder os meget.

Foruden Købnerkirken har to andre baptistmenigheder i Danmark truffet lignende beslutninger. Beslutningen har affødt heftig debat i forskellige fora – herunder også i BaptistKirken i Danmark. Som reaktion på debatten har ledelsen i BaptistKirken udsendt brev til menighederne (find brevet her), som slår fast, at der i vores fællesskab af selvstændige menigheder naturligvis er plads til at tolke Biblen forskelligt – også i forhold velsignelse af homoseksuelle ægtepar. Vi er i menighedsrådet meget glade for meldingen fra ledelsen, som vi mener er den helt rigtige. Vi anerkender forskelligheden i vores kirkesamfund og ser den ikke som en hindring for samarbejde om de opgaver, som vi løser bedre i fællesskab.

Vi brugte også en hel del tid på at forberede det Under Construction-møde, som vi skal have på søndag i Købnerkirken. Vi skal på mødet snakke om, hvad det for os i Købnerkirken vil sige at være kirke og hvad vil det sige at være med i vores fællesskab. Hvad forventer vi og hvad tilbydes medlemmerne i vores fællesskab. Købnerkirken er et fantastisk og attraktivt fællesskab, og vi glæder os meget til at snakke om, hvad vi kan gøre for at gøre dette endnu mere tydeligt.

Vi ses på søndag!

Kærlig hilsen
Menighedsrådet

Vedtaget: Homoseksuelle ægtepar kan velsignes i Købnerkirken

homo-vielse3Købnerkirken er færdig med at foretage vielser med borgerlig gyldighed. I stedet tilbydes par, som har indgået ægteskab hos kommunen, en kirkelig velsignelse i Købnerkirken. Samtidig gælder dette tilbud både for heteroseksuelle og homoseksuelle ægtepar.

Det er resultatet efter søndagens menighedsmøde i Købnerkirken, hvor følgende forslag fra menighedsrådet blev vedtaget med opbakning fra op mod 80 % af de stemmeberettigede:

  • Købnerkirken er som baptistmenighed anerkendt til at kunne foretage vielse med borgerlig gyldighed. Købnerkirken vil dog ikke benytte sig af denne ret, da vores overbevisning er at det skal være landets offentlige myndighed og ikke kirken der tager sig af den formelle/juridiske del af indgåelse af et ægteskab. Vi anbefaler derfor alle der vil indgå ægteskab at rette henvendelse til Kommunen for aftale om indgåelse af ægteskab.
  • Købnerkirken tilbyder og anbefaler alle der har indgået ægteskab at få en ’kirkelig velsignelse’ af ægteskabet. Denne velsignelse kan foregå som et traditionelt kirkebryllup eller som en del af en af kirkens gudstjeneste. Ønske om velsignelse af ægteskab rettes til kirkens præst.
  • Købnerkirken foretager kirkelig velsignelse af både homoseksuelle og heteroseksuelle ægteskaber.

Velsignelse af homoseksuelle ægtepar?

HeteroHomoSøndag den 18. maj er klokken 12 er der menighedsmøde i Købnerkirken. Menighedsmødet er den øverste myndighed i Købnerkirkens fællesskab, og det er her de vigtige samtaler og beslutninger træffes. Se invitationen her: Invitation til menighedsmøde den 18. maj 2014

Den 18. maj skal menighedsmødet tage stilling til et forslag fra menighedsrådet om, at Købnerkirken ikke skal foretage vielser med borgerlig gyldighed, men i stedet tilbyde en kirkelig velsignelse af allerede indgåede ægteskaber. Samtidig forslår menighedsrådet, at denne praksis både skal tilbydes heteroseksuelle og homoseksuelle ægtepar.

Forslaget fra menighedsrådet er resultatet af en lang proces, som har kørt over flere år, hvor temaet er blevet diskuteret i Købnerkirkens fællesskab – senest på et Under Construction-møde den 13. april 2014. Vedtager menighedsmødet forslaget, vil Købnerkirken i fremtiden anbefale at alle vielser foretages på rådhuset og derefter tilbyde en kirkelig velsignelse af ægteskabet ved en bryllupsfest eller gudstjeneste i Købnerkirken. Tilbuddet vil gælde både heteroseksuelle og homoseksuelle ægtepar.

Så går vi i gang med byggeriet!

Menighedsrådets formand, Silas Anhøj Soelberg, underskriver på menighedens vegne kontrakten på byggeriet, mens resten af menighedsrådet ser på. Fra venstre ses Maj-Britt Rasmussen, Jan Kaas Henriksen, Jesper Mølgaard og Jan Kornholt

Menighedsrådets formand, Silas Anhøj Soelberg, underskriver på menighedens vegne kontrakten på byggeriet, mens resten af menighedsrådet ser på. Fra venstre ses Maj-Britt Rasmussen, Jan Kaas Henriksen, Jesper Mølgaard og Jan Kornholt

På et ekstraordinært menighedsmøde søndag den 13. april 2014 har Købnerkirken godkendt den sidste del af økonomien omkring byggeriet i Købnerkirken. Efter menighedsmødet blev kontrakten på byggeriet underskrevet, så arbejdet kan blive påbegyndt med det samme.

Allerede i påskeugen vil det udvendige arbejde blive påbegyndt med etablering af et nyt torvemiljø ud mod Skotlands Plads, hvor der også etableres en rampe ned til kirkeindgangen på samme side. Det er planen at det udvendige arbejde vil stå færdigt inden sommer.

Herefter bliver det indvendige arbejde igangsat, hvor underetagen i Købnerkirken bliver istandsat, og der bliver etableret offentlig cafe til glæde for både kirken og lokalområdet.

Det samlede byggeri forventes at stå færdigt til oktober 2014. Når det sker, slår Cafe Julius dørene op for første gang, hvilket der er store forventninger til i hele Købnerkirkens fællesskab. Der har indtil nu været stor opbakning omkring byggeprojektet, hvilket der bliver sat stor pris på. Hvis du ønsker at støtte byggeriet, kan du gøre dette ved at donere et beløb til reg.nr.: 2191 og kontonr.: 0713582328 med bemærkningen ”byggeri”.

Projekt-Cafe Julius og medarbejderudvikling i Købnerkirken

Kære alle i Købnerkirkens fællesskab

Søndag den 9. marts havde menighedsrådet inviteret til samtalemøde om gospelmusik i Købnerkirken. Med både Amager Gospelkor og Gospel Generation-korene i Købnerkirken fylder gospelmusikken rigtig meget i Købnerkirken. Og det med god grund. Efter vores opfattelse er gospelmusikken fantastisk til at kommunikere det glade budskab om Jesus til mennesker i dag. Vi brugte på menighedsrådsmødet onsdag den 12. marts lidt tid på lige, at vende, hvordan vi synes, mødet var forløbet. Generelt er det vores opfattelse, at der er fuld opbakning til forsat at have gospelmusikken integreret helt centralt i Købnerkirkens aktiviteter.

Menighedsrådets formand Silas Anhøj Soelberg fortæller  om NYT i Købnerkirkens fællesskab

Menighedsrådets formand Silas Anhøj Soelberg skriver om det seneste nye i Købnerkirkens fællesskab

Fuld opbakning er der helt sikkert også til vores kommende non-profit cafe, Cafe Julius. På mødet fik vi også nedsat en projektgruppe, som har til formål at sikre, at vores drømme kan blive til virkelighed, når det kommende bygningsarbejde i underetagen står færdigt. Vi har store forventninger til Cafe Julius – og for at sikre, at vi er helt klar til at gå i gang med at drive cafe i samme øjeblik, at sidste hånd er lagt på det kommende byggeri.

Selve byggeriet er snart klar til at blive påbegyndt. Men først skal vi tage en beslutning om at det gerne må blive lidt dyrere end hvad vi forventede, da vi for tre år siden traf den første beslutning. Derfor vil menighedsrådet indkalde til to ekstraordinære menighedsmøder. På møderne skal vi behandle et forslag om at forhøje et lån med 300.000 kr. således at vi kan betale de 3,5 mil. kr. som byggeriet vil koste. De to menighedsmøder afholdes søndag 30. marts og 13. april umiddelbart efter gudstjenesterne.

Jesus kaldte mennesker til at følge og tjene ham. Jesus udrustede og støttede sine disciple. På samme måde vil vi kalde, udruste og hjælpe mennesker til at være medarbejdere i Købnerkirkens fællesskab. Købnerkirken eksisterer alene i kraft af gode medarbejdere. Det skal være attraktivt at være frivillig medarbejder i Købnerkirkens fællesskab. Derfor vil vi skabe nye tilbud med fokus på den enkelte medarbejders velvære og udvikling. Det kan blandt andet være mulighed for deltagelse i fællesmøder, kurser, konferencer eller coachingforløb. Menighedsrådet har nedsat en arbejdsgruppe, der skal omsætte tankerne til helt konkrete tilbud til de enkelte medarbejdere. Vi ser meget frem til at se de første tilbud opstå i den kommende tid.

Kærlig hilsen
Menighedsrådet

Vision og mere ejerskab på vej

Kære alle i Købnerkirkens Fællesskab,
Hver uge er der 200-300 mennesker, der deltager i forskellige arrangementer i vores fællesskab. Det er helt fantastisk, at vi har aktiviteter, der er vedkommende og relevante for så mange mennesker, og det skal vi være stolte af. På menighedsrådsmødet i onsdags (den 12. februar 2014) brugte vi tid på at tale om, hvordan vi kan skabe større sammenhæng og mere ejerskab for vores arbejde blandt de mange, som deltager i aktiviteter i vores fællesskab. Alle, der er aktive i Købnerkirken, skal opleve, at de har mulighed for at gøre en personlig indsats for, at andre mennesker møder Gud. Det vil vi i menighedsrådet sætte endnu mere fokus i den kommende tid.

Samtidig er det også vigtigt, at vi hele tiden har fokus på, hvorfor vi er her som kirke, og hvorfor vi laver de ting, vi gør. Vi formulerede for nogle år siden en længere vision for Købnerkirkens fællesskab, og vi vil i menighedsrådet gerne genformulere den til en ganske kort, men præcis formulering af, hvad visionen og missionen er for Købnerkirkens arbejde. Det er vores mål, at vi ved hjælp af dette, kan være med til at huske hinanden på, at alt hvad vi laver (både rengøring og prædiken) udspringer af evangeliet og har til formål, at mennesker lærer Jesus at kende!

Vi har snart længe snakket, drømt, råbt og bedt om, at vores planer om en non-profit cafe kan blive til virkelighed. Vi er tættere end nogensinde på det nu, og derfor er vi i menighedsrådet begyndt at planlægge, hvordan planerne skal omsættes til virkelighed. Vi vil meget snart få dannet en projektgruppe, der skal forberede og igangsætte de aktiviteter, der skal føre til, at vores Cafe bliver til virkelighed. Hvis du er interesseret i arbejdet, er du mere end velkommen til at fortælle os om det. Vi har brug for alle, der har lyst til at gøre en forskel for cafeen.

Kærlig hilsen
Menighedsrådet

Der er snart menighedsmøde igen…

Kære alle,

I onsdags 29. januar holdt vi  menighedsrådsmøde, hvor vi især brugte tiden på at forberede vores kommende menighedsmøde søndag den 9. februar kl. 12.15. Vi fik sammensat en dagsorden for mødet, som vil være tilgængelig på nettet og i kirken.

Vi vil på menighedsmødet gerne tage en snak om det år, der er gået i vores kirke og dele nogle af de gode oplevelser, vi har haft, med hinanden. På menighedsmødet skal regnskabet for 2013 gennemgås og godkendes. Regnskabet vil som sædvanligt fremgå af årsberetningen/håndbogen, som kommer ud inden menighedsmødet. Regnskabet er på mange måder et rigtig godt regnskab, som vi skal være glade for og stolte af – også selvom vi i 2013 kommer ud med et underskud. Den vigtigste pointe er, at vi oplever en stigning i vores indtægter i form af gaver til kirken. Vi er med Guds hjælp i stand til at skabe glæde, begejstring og omsorg – og derfor har mennesker lyst til at støtte op om vores arbejde. Herudover skal vi også have godkendt et nyt sæt valgregler for valg til menighedsrådet.

En sidste vigtig bemærkning er, at Kirsten Dinesen har ønsket at udtræde af menighedsrådet, fordi hun gerne vil prioritere sin tid på andre opgaver i kirken. Kirsten er en dygtig og omsorgsfuld medarbejder i vores kirke og vi vil gerne takke Kirsten for hendes arbejde i menighedsrådet og er glade for, at hun forsætter med at have opgaver i vores kirke. Jan Kaas er i 2013 ekstraordinært valg som suppleant til menighedsrådet, og vi byder derfor Jan velkommen  som nyt ordinært medlem af rådet i stedet for Kirsten.

Kærlig hilsen
Menighedsrådet

Nyt år, nyt råd, ny formand

Kære alle,

Efter at have måttet udsætte vores første menighedsrådsmøde i det nye år en uges tid, lykkedes det os i onsdags (den 15/1) at mødes for første gang i det nye menighedsråd. Jesper Mølgaard blev sidste år genvalgt til menighedsrådet, og Jan Kaas blev i samme forbindelse valgt ekstraordinært som suppleant i dette år. Vi byder Jan velkommen om bord. Vi er en kirke i rivende udvikling, så der bliver nok at lave for os alle – og det er dejligt!

Vi brugte årets første møde på at konstituere os. Jesper tilkendegav, at han ønskede at stoppe som formand for at prioritere sin tid på andre opgaver i Købnerkirken. Han pegede i den forbindelse på Silas Anhøj Soelberg, som sin efterfølger, og det var der fuld opbakning til i rådet. Vi har i rådet tillid til, at Silas er den rette til at lede menighedsrådets arbejde.

Vi snakkede på mødet også om Købnerhus, hvor der snart er en ny ledig lejlighed. Vi er godt på vej med at virkeliggøre vores vision for Købnerhus, hvor huset primært bebos af medarbejdere i Købnerkirken. Vi har det seneste års tid fået flere frivillige medarbejdere i kirken på den baggrund, og det har helt sikkert været en medvirkende årsag til den positive udvikling, vi oplever for tiden.

Vi havde inden mødet også fået et forslag om, at vi hver torsdag kl. 17.00-19.00inviterer til fællesspisning for alle der har lyst – i forbindelse med at vores børne- og ungdomskor øver. Vi synes ideen er rigtig god og vi er straks gået i gang med at virkeliggøre forslaget. Der vil forhåbentlig kun gå få uger inden I vil få invitation til fællesspisning i Købnerkirken om torsdagen.

Et andet vigtigt emne er forberedelsen af Under Construction-mødet på søndag om Cafe Julius – Købnerkirkens kommende non-profit cafe. Vi ser meget frem til mødet og til at høre alle de spændende ønsker, forventninger, drømme og ideer til cafeen, som der er til stede i vores kirke. Vi vil gerne opfordre alle, der kunne være interesserede i Cafe Julius til at komme og deltage i samtale på søndag!

Kærlig hilsen
Menighedsrådet