Når vi udfordres

INDLEDNING

I dag handler det om, hvad vi kan gøre, når det vi læser, ikke er lige til. Hvad gør vi, når bibelen siger noget, der ved første øjekast virker som modsætning til det vi tror på? Eller når vi bare ikke kan se hvad vi skal stille op med en tekst?

Det er spørgsmål, som mange af os måske stiller os selv, mere eller mindre ofte, når vi læser i vores bibel eller hører andre kristne sige noget, som vi ikke kan få til at passe. Men bare rolig, for hvis vi sidder lidt med det, så er der gode nyheder at finde, selv i de svære dele af historien.

SANG

Solopgang + I østen stiger solen på
Simon Pedersen

FRA BIBELEN

Som hjorten skriger ved det udtørrede vandløb, sådan skriger min sjæl efter dig, Gud. Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud. Hvornår kan jeg komme og se Guds ansigt? Tårer er blevet mit brød dag og nat, når de dagen lang spørger mig: Hvor er din Gud? Jeg husker det og udøser min fortvivlelse: Jeg gik i festskaren, jeg vandrede til Guds hus under jubelråb og takkesange i valfartsskaren. Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vent på Gud! For jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud. (Salmernes Bog 42,2-6)

BØN

Gud, vi beder om at du må velsigne hver af os, som vi sætter os ned og bruger tid med dig. At du må velsigne det fællesskab vi er en del af, når vi læser sammen, selvom vi ikke kan være sammen. Mind os om, hvorfor vi gør det, og husk os på, at afstand lige nu er den bedste måde vi kan tage os af hinanden.

Vær med os alle sammen. Alle os, der føler os ensomme og savner andre mennesker. Vær med dem, der ikke selv kan bede om den hjælp de har brug for, hvad enten den er fra dig eller mennesker. Og hjælp os til at se, hvor vi kan gøre en forskel i den her tid, der kan være så hård for os alle sammen.

Åbn vore hjerter og vores sind, og vær med os nu.

Amen

SANG

Giv mig tro
Openchurch Worship

FRA BIBELEN

Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana’anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte: »Forbarm dig over mig, Herre, Davids søn! Min datter plages slemt af en dæmon.« Men han svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom hen og bad ham: »Send hende væk! Hun råber efter os.« Han svarede: »Jeg er ikke sendt til andre end til de fortabte får af Israels hus.« Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad: »Herre, hjælp mig!« Han sagde: »Det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde.« Men hun svarede: »Jo, Herre, for de små hunde æder da af de smuler, som falder fra deres herres bord.« Da sagde Jesus til hende: »Kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil.« Og i samme øjeblik blev hendes datter rask. (Matthæusevangeliet 15,21-28)

PRÆDIKEN

Der findes nogle tekster i bibelen, som det kan være svært at vide, hvad vi skal stille op med. Enten fordi de virker uforståelige for os, eller fordi det vi forstår når vi læser dem, ligger langt væk fra det vi normalt forbinder med det kristne budskab. Dagens tekst, er en af de tekster, det kan være svært at vide hvad vi skal gøre med. Vi har Jesus, der først ikke vil hjælpe kvindens datter, fordi hun er kanaanæer, og da han så alligevel hjælper hende, er det fordi hendes tro er stor nok.

For mig går det stik imod to ting, der er helt centrale for min tro. For det første, at Gud blev menneske og kom til os for alle menneskers skyld, og for det andet, at jeg ikke kan (eller skal) gøre mig fortjent til Guds kærlighed, ved at være, gøre eller tro nok.

Men hvad gør man så når man møder en tekst i bibelen, som tilsyneladende siger noget helt andet, end det man har lært?

Der er mange strategier man kan vælge – alt fra at ignorere det, der ikke passer til det man tror på, til at antage at det er fordi man selv har misforstået det man har læst. Forskellige strategier giver mening alt efter hvad det er man finder svært i teksten, men måske er det bedste sted at starte ikke at forsøge at få det man læser til at passe ned i den kasse man selv har bygget.

Hvis vi tillader os at sidde med det ubehag det kan være, at læse en tekst, der får os til at stille spørgsmålstegn ved detaljerne i det vi tror på, så er chancen, at vi alligevel kan finde noget i teksten, der inspirerer os til en dybere tro. Også selvom vi ikke når til fuld forståelse af alt hvad vi læser.

I dagens tekst læser vi ikke kun om, at Jesus ikke ønsker at hjælpe den kanaanæiske kvinde, og først giver efter da hun har bevist sin tro. Før det, læser vi om Jesus, der lader hende komme tæt på, selvom disciplene tydeligvis helst vil have hende væk. Vi læser også om en mor, der er så hengiven til sin datter og elsker hende så højt, at hun vil gøre hvad som helst, tro på hvad som helst, hvis bare hun kunne blive rask. Og endelig læser vi om Jesus, der ser den hengivenhed, og som helbreder pigen, som han slet ikke har mødt.

I det er der masser opmuntring, og det er en tekst, der siger os meget om menneskers – vores egen – natur. Vi kan måske genkende os selv i disciplene, der bare gerne vil af med det forstyrrende element omkring dem. Eller måske har vi stået i kvindens ulykkelige situation og set et menneske, vi holder af, lide, uden at vi kunne gøre noget for at hjælpe dem. Hvis vi er rigtigt heldige, kan vi måske endda genkende os selv i Jesus, der ser kærligheden bag ved kvindens råberi, og som hjælper et menneske, dem omkring ham helst vil af med.

Når vi genkender os selv i teksten, så kan vi bruge den, selv når der er dele af den, vi ikke ved hvad vi skal gøre med. Vi kan bruge den til at minde os om, at vi ikke skal være som disciplene. At vi ikke skal jage mennesker væk fra Gud, bare fordi de ikke passer ind i vores billede af, hvad det vil sige at være kristen. Samtidig bliver vi måske mindet om, at vi er velkomne i fællesskabet med Gud, når vi ikke passer på det billede andre mennesker har bygget af, hvad det vil sige at være ”rigtig” kristen. Og hvem har ikke brug for at høre den gode nyhed en gang imellem?

Vi kan også lade teksten vise os, hvordan hengiven kærlighed ikke giver op. Lade den give os håb, ikke om at alting nok skal gå, hvis bare vi tror nok, men om at uforbeholden kærlighed er helende i sig selv.

Endelig kan dagens tekst måske minde os om, at vi hver dag har muligheden for at gøre en forskel for andre mennesker. At se bag ved den uro mennesker skaber til det, de har brug for, som vi kan give dem.

Så er det ikke længere så stort et problem, at teksten måske ved første øjekast ikke stemmer overens med alt det jeg har lært. For ved nærmere eftertanke er selv denne tekst, der udfordrer mig så meget som den gør, fyldt med gode nyheder om, hvad Gud gør muligt for mig og gennem mig i verden.

SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

  1. Hvad gør du, når du møder en tekst, en prædiken, en bøn, der udfordrer den måde du tror på?
  2. Hvad bliver du inspireret til huske, når du læser dagens tekst?
  3. Hvordan kan du være et eksempel på noget af det vi ser i teksten, i ugen der kommer?

BØN

Jesus, tak fordi vi ikke behøver at forstå alting, for at høre de gode nyheder. Tak fordi, du minder os om, at vi kan være med til at bringe de gode nyheder til verden omkring os.

Vi beder om, at du må velsigne verden. Brug andre til at velsigne os, og velsign andre gennem os.

Vær med os, når vi som disciplene vil lukke folk ude, og mind os om, at hos dig er alle velkomne. Vis os hvordan vi åbner vores fællesskaber, for dem der ikke passer ind.

Fyld os med kærlighed til vores næste. Vis os, hvordan vi kan være andre hengivne, og til velsignelse for dem vi elsker.

Giv os muligheden for at gøre en forskel, og mind os om at gribe den.

Det beder vi om, i dit navn.

Amen

SANG

Elske som Dig
Line Reckweg og Nicolai Abildtrup

FRA BIBELEN

I øvrigt, brødre, beder vi jer om og formaner jer i Herren Jesus til at gøre endnu mere fremgang i at leve sådan, som I lærte af os, Gud til behag, hvad I da også gør. I ved jo, hvilke påbud vi gav jer ved Herren Jesus. For dette er Guds vilje, at I skal helliges, så I afholder jer fra utugt, sørger for hver især at have jeres hustru i hellighed og ære og ikke i sanseligt begær som hedningerne, der ikke kender Gud, og så I ikke foruretter eller udbytter jeres broder i forretning. For Herren straffer al den slags, som vi også tidligere har sagt til jer og har forsikret jer om, og Gud kaldte os ikke til urenhed, men til hellighed. (Første Thessalonikerbrev 4,1-7)

SANG

Fred Være Med Dig
Simon Pedersen