Jesus var menneske

INDLEDNING
Det er den første søndag i 2021, Helligtrekonger søndag, og nytåret har måske givet anledning til refleksion over året der er gået eller året der kommet. Det har nok ikke været som det plejer, og det har måske også fyldt. For nogle har det være svært, fordi julen og nytåret ikke har kunne være fyldt med det samme fællesskab, som andre år. Og det er svært. Særligt efter et år, hvor vi har skulle finde på nye måder at være sammen på.
Men forhåbentligt kan dette oplæg minde os hver især om, at vi er et fællesskab, også når det ikke kommer til udtryk ved at samles søndag formiddag. I dag kommer det til udtryk ved, at vi læser de sammen tekster, synger de sammen sange og sammen husker på, at lyset er på vej tilbage.

SANG
Vær Velkommen Herrens År
Brønshøj Kirkes Pigekor
N.F.S. Grundtvig

FRA BIBELEN
Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet, Herrens herlighed er brudt frem over dig. For se, mørket dækker jorden, mulmet dækker folkene; men over dig bryder Herren frem, hans herlighed viser sig over dig. Folkeslag skal komme til dit lys og konger til din stråleglans. Løft blikket, og se dig omkring: De samles alle og kommer til dig, dine sønner kommer fra det fjerne, dine døtre bæres ved hoften. Da stråler du af glæde, når du ser det, dit hjerte banker og svulmer, når havets skatte bringes til dig og folkenes rigdom kommer til dig. Kameler i mængde flokkes hos dig, dromedarer fra Midjan og Efa, fra Saba kommer de alle sammen, de bærer guld og røgelse; de forkynder Herrens pris.
(Esajas bog 60,1-6)

BØN
Tak Gud, fordi vi kan være sammen med dig, selv når vi ikke kan være sammen med hinanden
Tak fordi vi ved, at du er hos os og med os, som det lys, der nu langsomt vender tilbage til os
Tak fordi du minder os om fællesskabet med hinanden igennem fællesskabet med dig
Tak fordi du lader os komme til dig

Vi beder for den tid vi skal bruge nu på at være sammen med dig. Må du velsigne den og bruge den til at minde os om, at uanset hvad der sker, så er du og dit fællesskab hos hver af os.
Amen

SANG
Dejlig er den himmel blå
DR Pigekoret
J.G. Meidell/N.F.S. Grundtvig

FRA BIBELEN
Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes’ dage, se, da kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte: »Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham.« Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele Jerusalem med ham. Og han sammenkaldte alle ypperstepræsterne og folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham: »I Betlehem i Judæa. For således er der skrevet ved profeten: ›Du, Betlehem i Judas land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster. Fra dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk, Israel.‹ « Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig. Og han sendte dem til Betlehem og sagde: »Gå hen og spørg jer nøje for om barnet; og når I har fundet det, så giv mig besked, for at også jeg kan komme og tilbede det.« Da de havde hørt på kongen, tog de af sted, og se, stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. Da de så stjernen, var deres glæde meget stor. Og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det, og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myrra. Men i drømme fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage til Herodes, og de vendte hjem til deres land ad en anden vej.
(Matthæusevangeliet 2,1-12)

PRÆDIKEN
Det er Helligtrekonger søndag, og dermed nærmer juletiden sin afslutning. For mange af os sluttede julen nok omkring anden juledag – da der ikke var flere rester og julepynten skulle tages ned for at gøre klar til nytåret. Sådan var det i hvert fald for mig.

Men julen slutter altså først, siger traditionen, d. 6. januar. Den dag de vise mænd kom og tilbad Jesusbarnet hos Maria. Og det er så fint et billede, kløgtige mænd, der har rejst langt for at tilbede jødernes konge, en hersker, der er os født. Det er store ord om et lille barn, der ikke har været mere end knap to uger gammelt, hvis vi holder os til de moderne datoer d. 25. december og d. 6. januar.

Dem af jer, der selv har børn eller som har fået lov at komme på barselsbesøg ved sådan et lille væsen, kan nok se for jeres indre øje, hvordan det har set ud. Et lille barn, der endnu intet kan, der får gaver og hæder og ære.

Og man kan sige mange ting med udgangspunkt i det billede. Om hvordan vi skal passe på vores børn, både som forældre og som fællesskab. Hvordan børn alle har potentialet til at blive hvad som helst, som ingen helt kan forudse, som de ligger der og pludrer. Om barselstid og ammehjerne, og Maria, der nok har været både træt og glad for at andre også vidste, at hendes barn var noget særligt. Om at alle børn er noget særligt.

Det kunne også blive til en prædiken om, hvordan vi skal komme til krybben og se Jesusbarnet, og glædes derved. Hvordan julen hvert år kan, måske skal, minde os om, hvad meningen med det hele er. Ligesom påsken er julen en anledning til at tænke lidt nærmere efter og mærke lidt dybere, hvad det er vi tror på. Hvor vi får anledning til at huske på, hvad det vil sige at Jesus kom til os som menneske.

Fødsel og død, er der noget mere menneskeligt end det? Det er to ting, vi alle sammen oplever, noget der sker for et hvert menneske. Uanset hvor gammel man bliver, uanset ens omstændigheder, så fødes man og man dør. For langt de fleste af os får vi også lov at opleve både fødslen og døden på anden hånd, når vi, eller nogen vi kender, får børn, og når vi mister dem, vi holder af. Derfor er julen, som påsken, det oplagte tidspunkt at tænke på Jesus som menneske.

Julen er dog også så meget andet, og for mange af os, kommer det nok ofte til at gå mere op i julegaver og flæskesteg, end meditation over hvad Jesu menneskelighed betyder for os i dag. Men så er det heldigt, at den del af julen er slut, og vi nu har et par dage mere, hvor vi kan fordybe os i andre tanker. Blandt andet om Jesu menneskelighed.

Det kan være svært at forstå, hvordan Jesus kan være menneske og Gud på en og samme tid. Ikke halvt af hvert, men helt menneske og helt Gud. Jeg skal ikke forsøge at komme med en forklaring på, præcis hvordan det kan lade sig gøre, eller nogen længere teologisk udredning på, hvad det betyder. I stedet vil jeg blot sige hvad det betyder for mig at vide, at Jesus var menneske. Hvorfor det gør hele forskellen.

For når Jesus var menneske, så betyder det at han kan forstå mig, og endnu vigtigere, at jeg kan forstå ham. Vi har alle mulighed for at forstå Jesus i kraft af vores menneskelighed, i kraft af, at der er menneskelige erfaringer, der er alment gyldige. Du og Jesus har begge følt smerte, sorg, glæde, kærlighed, håb, afmagt og resten af spektret af menneskelige følelser. Ligesom vi ikke ved hvad det vil sige at være andre end os selv, så ved vi heller ikke hvad det ville sige at være Jesus. Men vi ved hvad det vil sige at være menneske, og det er nok.

Da de vise mænd kom til Jesusbarnet så de måske nok jødernes konge, en hersker, men de så også et barn. Et menneskebarn. Og her midt i vintermørket, hvor lyset kun langsomt er begyndt at vende tilbage, kan jeg ikke komme i tanke om noget, der giver mig mere håb end det. At Jesus ikke bare kom til os, men han blev som os. At han ikke bare kom som en sejrende konge, en hersker der kan sætte fri, men som et menneske, med alt hvad det indebærer. At han har givet mig muligheden for at forstå ham, ligesom han forstår mig.

Glædelig jul, godt nytår, og må 2021 blive fyldt med velsignelse og visheden om at Gud er nær og ved hvad det vil sige at være menneske.

BØN
Jesus, mind os om, hvad det vil sige at være menneske, og vis os, hvordan det gør os til et med vores næste og med dig.
Vi beder om, at vores menneskelighed må komme til udtryk i kærlighed til dig og til verden. At vi må tage alt hvad vi er, og gøre med det, hvad du befaler os, nemlig at elske vores næste som os selv og elske dig.
Brug os, i al vores menneskelige uperfekthed.
Velsign os og den verden vi er en del af, og brug os til velsignelse for hinanden og for verden.
VI beder om at du må være hos hver og en af os, hos hvert et menneske, stort som småt. At du må være lyset i mørket, den der trøster og opmuntrer, den der ler med os og græder med os alle sammen. Vær med alle der føler sig alene, der er syge, eller som har brug for dig. Og led os hen til dem, så vi kan være dine hænde og fødder, og så også vi kan le med de leende og græde med de grædende.
Det beder vi om i dit navn.
Amen

SANG
Du kom til vor runde jord
Birgit Nedergaard Madsen og Kalina Cecilie Boleslaw Hans
Steen Kaalø

FRA BIBELEN
Da Guds, vor frelsers, godhed og kærlighed til mennesker blev åbenbaret, frelste han os, ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerninger, men fordi han er barmhjertig; det gjorde han ved det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden, som han i rigt mål udgød over os ved Jesus Kristus, vor frelser, for at vi, gjort retfærdige ved hans nåde, i håbet skulle blive arvinger til evigt liv.
(Titusbrevet 3,4-7)

SANG
Gå med mørket i lyset
Helene Eiler Ernst
Steen Kaalø