Kategoriarkiv: Om Købnerkirken

Der er snart menighedsmøde igen…

Kære alle,

I onsdags 29. januar holdt vi  menighedsrådsmøde, hvor vi især brugte tiden på at forberede vores kommende menighedsmøde søndag den 9. februar kl. 12.15. Vi fik sammensat en dagsorden for mødet, som vil være tilgængelig på nettet og i kirken.

Vi vil på menighedsmødet gerne tage en snak om det år, der er gået i vores kirke og dele nogle af de gode oplevelser, vi har haft, med hinanden. På menighedsmødet skal regnskabet for 2013 gennemgås og godkendes. Regnskabet vil som sædvanligt fremgå af årsberetningen/håndbogen, som kommer ud inden menighedsmødet. Regnskabet er på mange måder et rigtig godt regnskab, som vi skal være glade for og stolte af – også selvom vi i 2013 kommer ud med et underskud. Den vigtigste pointe er, at vi oplever en stigning i vores indtægter i form af gaver til kirken. Vi er med Guds hjælp i stand til at skabe glæde, begejstring og omsorg – og derfor har mennesker lyst til at støtte op om vores arbejde. Herudover skal vi også have godkendt et nyt sæt valgregler for valg til menighedsrådet.

En sidste vigtig bemærkning er, at Kirsten Dinesen har ønsket at udtræde af menighedsrådet, fordi hun gerne vil prioritere sin tid på andre opgaver i kirken. Kirsten er en dygtig og omsorgsfuld medarbejder i vores kirke og vi vil gerne takke Kirsten for hendes arbejde i menighedsrådet og er glade for, at hun forsætter med at have opgaver i vores kirke. Jan Kaas er i 2013 ekstraordinært valg som suppleant til menighedsrådet, og vi byder derfor Jan velkommen  som nyt ordinært medlem af rådet i stedet for Kirsten.

Kærlig hilsen
Menighedsrådet

Video om gudstjenesten i Købnerkirken

Der sker noget spændende med gudstjenesterne i Købnerkirken. De forandrer sig. Det har andre end vi selv opdaget. Derfor har Baptistkirken i Danmark netop lavet en lille video om Gudstjenestefornyelsen i Købnerkirken. Optagelserne er fra 24. november 2013. Nina Luna og Jan Kornholt fortæller her om hvad der sker og hvorfor:

Den overordnede vision er en gudstjeneste der “formidler Guds nærvær i nutidige former med relevant indhold og derfor er attraktiv for andre end os selv.” Søndagen i Købnerkirken vil i fremtiden komme til at bestå af flere aktiviteter og flere gudstjenestemuligheder med livet i Cafe Julius som omdrejningspunkt. Allerede nu – mens vi venter på cafeen – og ’kun’ har resurser til én gudstjeneste hver søndag, gennemfører vi alle de ønskede forandringer som er mulige. Vi ønsker at enhver der deltager i en gudstjeneste i Købnerkirken vil kunne opleve en uformel stil, sang og musik af god kvalitet, forkyndelse i nutidssprog om vedkommende emner og et inkluderende fællesskab. Vi er godt på vej.

Læs mere om Købnerkirkens gudstjenester her…

Under Construction

Orientering om menighedsmøde og menighedsrådsvalg:

På menighedsmødet i Købnerkirken kan du være med til at 'bygge' kirke
På menighedsmødet er du med til at ‘bygge’ kirke

I Købnerkirkens fællesskab sker der hele tiden noget nyt og det kan være svært at følge med i det alt sammen. Med jævne mellemrum afholdes ’menighedsmøder’. Her kan du høre om alt det nye og du kan være med til at påvirke planerne for fremtiden. Næste menighedsmøde afholdes søndag 24. november kl. 12.00-14.00 umiddelbart efter gudstjenesten. Sæt X i kalenderen og kom og vær med til at ’bygge’ fremtidens kirke.

Et vigtigt punkt bliver menighedsrådsvalg. Hvert år er en af menighedsrådets fire medlemmer på valg. Undtagelsesvis skal der denne gang opstilles mindst to kandidater. Menighedsrådet ønsker nemlig i 2014 at ledelsesarbejdet styrkes ved at der også vælges en suppleant der kan deltager i menighedsrådets arbejde i et år.

Forslagsvalget er slut og der er ialt opstillet tre kandidater: Dorte Berntsen, Jan Kaas Henriksen og Jesper Mølgaard. Den kandidat som får flest stemmer er valgt. Den kandidat som får næstflest stemme er suppleant i et år og deltager fuldt ud i menighedsrådets arbejde i 2014.

Andre vigtige emner bliver bl.a. budget 2014, valg til andre tillidsposter, ny ledelsesstruktur og nye regler for menighedsrådsvalg. Dagsorden til mødet offentliggøres 17. november. Menighedsmødet er åbent for alle. Enhver har taleret og menighedens medlemmer har også stemmeret.

INTRO møde om Købnerkirken

LIV i fællesskab miniMåske er Købnerkirkens fællesskab noget for dig? Hvis du er kristen eller overvejer at blive det, så er det naturligt at du også er en del af fællesskabet i en kirke. Vil du vide mere om Købnerkirken så kom til et uforpligtende INTRO møde torsdag den 26. september kl. 18.30-19.30.

På mindre end en time kan du opleve (næsten) alt hvad der er værd at kende til om Købnerkirkens fællesskab. Få bl.a. svar på følgende: Hvad er en baptistkirke? Hvad er Købnerkirkens vision? Hvad koster det at være med? Hvem bestemmer i Købnerkirken? Hvad mener baptister om de andre religioner? Hvordan bliver man medlem? Hvad går troen ud på? Er Købnerkirken en sekt? Er der brug for min hjælp i Købnerkirken? Er der noget som er forbudt? Hvad sker der i Købnerkirken? Kan Købnerkirken sørge for min begravelse?

Købnerkirkens præst Jan Kornholt vil sige det meste, men du får også mulighed for at få svar på dine spørgsmål. Og så får du også lige tilbudt en kop kaffe eller noget koldt at drikke imens.

Vi har fået byggetilladelse!

Købnerkirken efter ombygningen

Købnerkirken efter ombygningen

Købnerkirken har nu endelig efter halvandet års ventetid modtaget byggetilladelse fra Københavns Kommune. Købnerkirkens byggeri omfatter en fuldstændig ombygning af hele kirkens underetage med ny indgang og indvendig elevator.
Første etape af byggeriet kan snart påbegyndes. Der venter dog endnu 2-3 måneders forberedende arbejde inden selve ombygningen sker. Men den gode nyhed er, at nu sker der endelig noget og at vi kan forvente første etape færdiggjort inden jul!

Første etape koster omkring 3 mil. kr. og omfatter renovering af det store lokale i underetagen, med ny kloakering, gulvvarme, klinkegulv og nyt cafekøkken. Desuden bliver der lavet ny handicapvenlig indgang fra Skotlandsplads og indvendig elevator til kirkens tre etager. Købnerkirken har af egne midler sikret økonomien til første etape bl.a. ved en indsamling blandt kirkens aktive som gav ca. 1,5 mil kr.

Samtidig med påbegyndelsen af første etape vil vi i samarbejde med Københavns Kommune søge midler fra diverse fonde til at sikre at vi også kan færdiggøre de efterfølgende planlagte byggefaser.  Desuden vil arbejdet med at etablere kirkens nye nonprofit ‘Cafe Julius’ blive intensiveret. Cafeen vil blive det nye omdrejningpunkt i kirkens og kvarterets daglige liv.

Læs mere om Købnerkirkens byggeprojekt her…

 

NYE gudstjenester i Købnerkirken

Nyt liv i Købnerkirken. Kaili instruere folkedans fra Hawaii

Liv i kirken: Kaili instruerer i dans fra Hawaii juni 2013

Der arbejdes i Købnerkirken med fornyelse af kirkens gudstjenester. For hvis vi bare fortsætter med at invitere til ‘traditionelle’ gudstjenester, så vil de seneste årtiers udvikling også fortsætte, hvilket betyder tilbagegang og at kirken må lukke i løbet af få år. Udfordringen er derfor at gøre Købnerkirkens fællesskab attraktiv og relevant for nutidens mennesker!

Gudstjenesten er Købnerkirkens vigtigste aktivitet. Her skal vi kunne opleve den glæde og den mening som Jesus giver enhver som vil følge ham. Købnerkirkens ledelse har siden efteråret 2012 arbejdet med udvikling af gudstjenesten og fornyelse af kirkesalen for at gøre gudstjenesten til et attraktivt sted at være. På kort tid er der sket forholdsvis store ændringer og udviklingen vil fortsætte i efteråret: Læs om planerne her…

Vil du være medarbejder ved gudstjenesten i Købnerkirken så giv besked til Jan Kornholt (telefon 21 49 44 12 eller e-mail jan@kornholt.dk). Har du gode ideer til at forbedre kirkens gudstjenester så lad os høre fra dig! Der er brug for nye medarbejdere til mange slags opgaver både til selve gudstjenesten og til alt det praktiske arbejde. Første møde for den nye gudstjenestestab bliver torsdag 10. oktober kl. 19.00.

Læs her om Købnerkirkens gudstjenester

Friheden til forskellighed!

Ingen kristne har mere ret til at have ret end andre!

Ingen kristne har ret til at have mere ret end andre!

På mindre end et døgn blev en ny artikel på www.koebnerkirken.dk set af mere end 1000 besøgende. Købnerkirkens præst Jan Kornholt har skrevet om, hvor træt han er af de kristnes diskussion om homoseksualitet. Pointen er et ønske om at kristne giver hinanden frihed til at tolke Bibelen og acceptere, at man kan nå frem til forskellige konklusioner. Hvis du ikke allerede har været der, så læs præstens artikel: “Jeg er så træt af kristnes diskussion om homoseksualitet“.

Et af Købnerkirkens kendetegn er det enkelte menneskes frihed til at læse Bibelen og til selv at træffe valg om tro og livsstil. I Købnerkirkens fællesskab accepterer vi, at mennesker kan læse det samme sted i Bibelen og med forskelligt resultat. Er der så ingen grænser for rummeligheden? Jo der er flere, en af dem er at i Købnerkirken er der ikke plads til dem der mener, at der ikke er plads til alle!

Søndag 10. marts kl. 10.30 er der cafe og temagudstjeneste i Købnerkirken om “Kunsten at leve med forskellighed”. Og samme dag kl. 12.00-14.00 fortsætter menighedens samtale om ‘velsignelse af homoseksuelle’. Her vil være oplæg, der viser vores forskellighed og derefter samtale. Enhver, der accepterer, at de andre kan mene noget andet end en selv,  er velkommen til at deltage i samtalen.

Købnerkirken er blevet mere ÅBEN

Nu er det nemmere at komme ind i Købnerkirken

Det er blevet lettere for flere at være med i Købnerkirkens fællesskab.

Efter en proces på næsten to år har Købnerkirken fået nye vedtægter og nye retningslinjer for modtagelse af medlemmer. Der er sket mange ændringer. Den største fornyelse handler om mere åbenhed: Nu kan enhver der ønsker at følge Jesus blive medlem af Købnerkirken. Dåb er ikke længere en forudsætning for medlemskab. Desuden kan alle med interesse for Købnerkirken nu deltage i menighedsmødet som er Købnerkirkens øverste myndighed, der hvor alle væsentlige spørgsmål om kirkens liv og fremtid drøftes og besluttes.

Se selv Vedtægter for Købnerkirken
og Retningslinjer for medlemskab
og ikke mindst FAQ om Købnerkirken

Vil du være med i Købnerkirkens fællesskab
så kontakt Købnerkirkens præst Jan Kornholt
E-mail: jan@kornholt.dk eller tlf. 21 49 44 12

Hvordan kommer jeg ind i kirken

Det skal være nemmere at komme ind i Købnerkirken

Velkommen til ”menighedsdag” på lørdag den 15. september kl. 10-15 i Købnerkirken. Emnet er ”Dåb og modtagelse af nye medlemmer i Købnerkirken”.

Tiden er inde til at forny Købnerkirkens vedtægter. Nogle af de væsentligste fornyelser er ændrede betingelser for at blive medlem og åben adgang for alle til at være med i Købnerkirkens beslutningsprocesser. Menighedsrådet ønsker, at det skal blive lettere og mere attraktivt at blive en fuldgyldig del af fællesskabet i Købnerkirken. Derfor er forslaget, at alle, der udtrykker ønske om at ”følge Jesus”, også kan blive medlem. Menighedsrådets oplæg er, at vi skal adskille dåb og medlemskab.

For nogle i Købnerkirken er denne ændring problematisk. Det relevante spørgsmål er, om de foreslåede ændringer er i overensstemmelse med Bibelen, og om vi så fortsat kan kalde os baptister, hvis ikke det er dåben der skal give adgang til menigheden? Kom og få mere at vide om baggrunden for de nye vedtægter. Vi skal også høre om de bibelske og kirkehistoriske aspekter af dåb og medlemskab af kirken. Og så skal vi tale sammen.

Dagen begynder med morgenkaffe. Undervejs serveres lidt frokost, og vi slutter med lidt kage til kaffen. Det er gratis at deltage men du skal tilmelde dig hurtigst muligt til Jesper Mølgaard: 49111655 eller post1@mail.dk.

Menighedsrådet opfordrer alle medlemmer i Købnerkirken til at komme og være med til den vigtige samtale. Bemærk dog at menighedsdagen er åben for ALLE der er interesseret i Købnerkirkens fremtid.

Byggeprojekt vedtaget

Første skitse af Købnerkirken med torv

Den 30. oktober besluttede menighedsmødet at påbegynde ombygning og renovering af Købnerkirken. Bygningen trænger i dag til mere end en kærlig hånd. Målet med ombygningen er at få rammer som matcher de visioner Gud har givet Købnerkirkens fællesskab om fremtidens mission.

Læs mere om projektet her…