Kategoriarkiv: Meddelelser

HJÆLP NEPAL

Skræmte og bange efter jordskævlet udenfor kirken

Skræmte og bange lige efter jordskælvet udenfor kirken

Købnerkirkens fællesskab har de seneste to år opbygget relationer og samarbejde med lokale kirker i Nepal. Derfor gør det ekstra indtryk da Nepal lørdag 25. april kl. 11.56 blev ramt af et kraftigt jordskælv. Det var midt under gudstjenesten i Living Baptist Church (LBC) i Lalitpur i udkanten af Kathmandu hvor 300 var forsamlet. Ingen i kirken kom alvorligt til skade. Alle skyndte sig ud af kirkebygningen, der led begrænset skade, mens andre huse i området styrtede sammen (se billedet nedenfor). Man bad sammen og trøstede hinanden inden man gik hjem for at se om ens eget hjem stadig fandtes. Ni medarbejdere fra Købnerkirken besøgte denne kirke i oktober 2014 og vi er dybt berørt over den ulykke som har ramt vores venner. Mere end 270.000 familier har mistet deres bolig. Det officielle dødstal er lige nu (onsdag 6. maj kl. 8.00) 7652 og tallet vokser stadig. Vil du være med til at hjælpe så benyt kontonummer 2191-0719461352 eller MobilePay/Swipp 9320 2812 – Husk mærk indbetalingen ‘NØDHJÆLP NEPAL’.

200 meter fra Living Baptist Church ser det sådan ud

200 meter fra Living Baptist Church ser det sådan ud

Købnerkirken og Café Julius samarbejder med lokale kirker og organisationer i Nepal om sociale projekter. Vi har straks iværksat en aftale med vores samarbejdspartnere i Nepal om at støtte ofrene for jordskælvet. Det sker således gennem NBCC Refief, som er de nepalesiske baptisters nødhjælpsorganisation (Baptistkirken i Nepal har 16.500 medlemmer i 167 menigheder). NBCC Refief bruger alle sine ressourcer lige nu på at hjælpe de nødstedte. NBCC Refief har etableret en ’Disaster Response Committee’ under ledelse af John Narayan Rai. NBCC Relief samarbejder med andre kirker i Nepal og lokale hjælpeorganisationen, samt et par internationale hjælpeorganisationer. Indsatsen sker primært i et område af bydelen Lalitpur i den vestlige del af Kathmandu hvor 75 % af husene er styrtet sammen. Man forsøger også nu at nå ud til de ødelagte landsbyer udenfor Kathmandu, som er blevet isoleret fordi vejene er ødelagte. Lige nu bruges de fleste ressourcer på vand, mad og telte og medicin. Den 5. maj nåede indsamlingen i Købnerkirken op på 25.000 kr. og vi har afsendt de første 21.000 kr. Men vi håber at indsamle meget mere, og dermed være med til at genopbygge det ødelagte samfund. Vi formidler også støtte som er indsamlet i andre baptistkirker i Danmark.

Købnerkirkens nye menighedsråd

Efterårets menighedsrådsvalg i Købnerkirken er afsluttet. Hele det nuværende menighedsråd var på valg, fordi det var første gang de nye valgregler blev benyttet. I fremtiden vil der hver år være to af menighedsrådets fire medlemmer på valg.
Michael Andersen og Jan Kaas Henriksen er valgt for en toårig periode og Nina Vang og Silas Anhøj Soelberg er valgt for en etårig periode. Læs her en kort præsentation af det nye menighedsråd der begynder sit arbejde i januar 2015:

Nina Vang

 

 

 

 

Nina Vang (nyvalgt) 35 år, opvokset på Bornholm. Arbejder som speciallærer. Aktiv i Købnerkirken med praktiske opgaver og var med på Købnerkirken rejse til Nepal i oktober. Har i andre menigheder været spejderfører og leder af internationalt studenterarbejde. Nina brænder for udadvendt mission og ønsker at arbejde for kirkens fællesskab er et sted vi føler os hjemme og passer på hinanden og hvor vi kommunikere med respekt for hinanden og vores forskelligheder.

Silas Anhøj Soelberg

Silas Anhøj Soelberg (genvalgt) 28 år, opvokset i Vendsyssel, gift med Ida og har to sønner, Alfred og Frode. Arbejder som konsulent i Kommunernes Landsforening. Har været medlem af Købnerkirkens menighedsråd i to år og det seneste år som formand.
Silas brænder for kirkens visionsarbejde, at vi arbejder på at være en attraktiv kirke for vores omgivelser og glæder sig over at vi ser arbejdet er ved at bære frugt.

 

 

 

 

Michael Andersen (nyvalgt) 55 år, opvokset i Tølløse, bankuddannet og arbejder i dag i en a-kasse (Krifa). Har været aktiv i baptistkirkerne i Roskilde og Tåstrup og har de seneste år være revisor i Købnerkirken.
Michael vil arbejde for at Købnerkirken fællesskab må ‘se syner og drømme drømme’ – om hvordan vi udvikler nye ideer så mennesker omkring os må tage imod evangeliet.

Jan Kaas Henriksen

 

 

 

 

Jan Kaas Henriksen (genvalgt) 59 år gift med Helle og har to voksne børn. Arbejder i LEO-Pharma som BI-specialist. Har i en årrække være medlem af Købnerkirkens menighedsråd bl.a. som formand. Er medlem af gudstjeneste-teamet.
Jan vil arbejde for at gøre det meningsfyld for både nye og ‘gamle’ at deltage og involvere sig og tage ansvar i menigheden. Glæder sig over kirkens nye redskab ‘Cafe Julius’, som omdrejningspunkt for kirkens fællesskab og kvarteret omkring os.

Evaluering af beslutning om (homo)velsignelser

Kære alle i Købnerkirkens fællesskab,

Menighedsrådet har onsdag 18. juni afholdt sit sidste møde inden sommerferien. Her brugte vi en del tid på at evaluere menighedsmødet den 18. maj 2014 hvor et at punkterne på dagsordenen var et forslag vedrørende vielser og velsignelse af ægtepar. Forslaget (som kan læses her) gik ud på, at vi ikke vil foretage vielser med borgerlig gyldighed, men i stedet tilbyde kirkelige velsignelse til par, som forinden har indgået ægteskab. Efter forslaget fra menighedsrådet tilbydes denne velsignelse til både heteroseksuelle og homoseksuelle ægtepar. Beslutningen om vielse og velsignelse af ægtepar i Købnerkirken blev vedtaget med næsen 80 % opbakning, hvilket glæder os meget.

Foruden Købnerkirken har to andre baptistmenigheder i Danmark truffet lignende beslutninger. Beslutningen har affødt heftig debat i forskellige fora – herunder også i BaptistKirken i Danmark. Som reaktion på debatten har ledelsen i BaptistKirken udsendt brev til menighederne (find brevet her), som slår fast, at der i vores fællesskab af selvstændige menigheder naturligvis er plads til at tolke Biblen forskelligt – også i forhold velsignelse af homoseksuelle ægtepar. Vi er i menighedsrådet meget glade for meldingen fra ledelsen, som vi mener er den helt rigtige. Vi anerkender forskelligheden i vores kirkesamfund og ser den ikke som en hindring for samarbejde om de opgaver, som vi løser bedre i fællesskab.

Vi brugte også en hel del tid på at forberede det Under Construction-møde, som vi skal have på søndag i Købnerkirken. Vi skal på mødet snakke om, hvad det for os i Købnerkirken vil sige at være kirke og hvad vil det sige at være med i vores fællesskab. Hvad forventer vi og hvad tilbydes medlemmerne i vores fællesskab. Købnerkirken er et fantastisk og attraktivt fællesskab, og vi glæder os meget til at snakke om, hvad vi kan gøre for at gøre dette endnu mere tydeligt.

Vi ses på søndag!

Kærlig hilsen
Menighedsrådet

Vedtaget: Homoseksuelle ægtepar kan velsignes i Købnerkirken

homo-vielse3Købnerkirken er færdig med at foretage vielser med borgerlig gyldighed. I stedet tilbydes par, som har indgået ægteskab hos kommunen, en kirkelig velsignelse i Købnerkirken. Samtidig gælder dette tilbud både for heteroseksuelle og homoseksuelle ægtepar.

Det er resultatet efter søndagens menighedsmøde i Købnerkirken, hvor følgende forslag fra menighedsrådet blev vedtaget med opbakning fra op mod 80 % af de stemmeberettigede:

  • Købnerkirken er som baptistmenighed anerkendt til at kunne foretage vielse med borgerlig gyldighed. Købnerkirken vil dog ikke benytte sig af denne ret, da vores overbevisning er at det skal være landets offentlige myndighed og ikke kirken der tager sig af den formelle/juridiske del af indgåelse af et ægteskab. Vi anbefaler derfor alle der vil indgå ægteskab at rette henvendelse til Kommunen for aftale om indgåelse af ægteskab.
  • Købnerkirken tilbyder og anbefaler alle der har indgået ægteskab at få en ’kirkelig velsignelse’ af ægteskabet. Denne velsignelse kan foregå som et traditionelt kirkebryllup eller som en del af en af kirkens gudstjeneste. Ønske om velsignelse af ægteskab rettes til kirkens præst.
  • Købnerkirken foretager kirkelig velsignelse af både homoseksuelle og heteroseksuelle ægteskaber.

Velsignelse af homoseksuelle ægtepar?

HeteroHomoSøndag den 18. maj er klokken 12 er der menighedsmøde i Købnerkirken. Menighedsmødet er den øverste myndighed i Købnerkirkens fællesskab, og det er her de vigtige samtaler og beslutninger træffes. Se invitationen her: Invitation til menighedsmøde den 18. maj 2014

Den 18. maj skal menighedsmødet tage stilling til et forslag fra menighedsrådet om, at Købnerkirken ikke skal foretage vielser med borgerlig gyldighed, men i stedet tilbyde en kirkelig velsignelse af allerede indgåede ægteskaber. Samtidig forslår menighedsrådet, at denne praksis både skal tilbydes heteroseksuelle og homoseksuelle ægtepar.

Forslaget fra menighedsrådet er resultatet af en lang proces, som har kørt over flere år, hvor temaet er blevet diskuteret i Købnerkirkens fællesskab – senest på et Under Construction-møde den 13. april 2014. Vedtager menighedsmødet forslaget, vil Købnerkirken i fremtiden anbefale at alle vielser foretages på rådhuset og derefter tilbyde en kirkelig velsignelse af ægteskabet ved en bryllupsfest eller gudstjeneste i Købnerkirken. Tilbuddet vil gælde både heteroseksuelle og homoseksuelle ægtepar.

Så går vi i gang med byggeriet!

Menighedsrådets formand, Silas Anhøj Soelberg, underskriver på menighedens vegne kontrakten på byggeriet, mens resten af menighedsrådet ser på. Fra venstre ses Maj-Britt Rasmussen, Jan Kaas Henriksen, Jesper Mølgaard og Jan Kornholt

Menighedsrådets formand, Silas Anhøj Soelberg, underskriver på menighedens vegne kontrakten på byggeriet, mens resten af menighedsrådet ser på. Fra venstre ses Maj-Britt Rasmussen, Jan Kaas Henriksen, Jesper Mølgaard og Jan Kornholt

På et ekstraordinært menighedsmøde søndag den 13. april 2014 har Købnerkirken godkendt den sidste del af økonomien omkring byggeriet i Købnerkirken. Efter menighedsmødet blev kontrakten på byggeriet underskrevet, så arbejdet kan blive påbegyndt med det samme.

Allerede i påskeugen vil det udvendige arbejde blive påbegyndt med etablering af et nyt torvemiljø ud mod Skotlands Plads, hvor der også etableres en rampe ned til kirkeindgangen på samme side. Det er planen at det udvendige arbejde vil stå færdigt inden sommer.

Herefter bliver det indvendige arbejde igangsat, hvor underetagen i Købnerkirken bliver istandsat, og der bliver etableret offentlig cafe til glæde for både kirken og lokalområdet.

Det samlede byggeri forventes at stå færdigt til oktober 2014. Når det sker, slår Cafe Julius dørene op for første gang, hvilket der er store forventninger til i hele Købnerkirkens fællesskab. Der har indtil nu været stor opbakning omkring byggeprojektet, hvilket der bliver sat stor pris på. Hvis du ønsker at støtte byggeriet, kan du gøre dette ved at donere et beløb til reg.nr.: 2191 og kontonr.: 0713582328 med bemærkningen ”byggeri”.

Projekt-Cafe Julius og medarbejderudvikling i Købnerkirken

Kære alle i Købnerkirkens fællesskab

Søndag den 9. marts havde menighedsrådet inviteret til samtalemøde om gospelmusik i Købnerkirken. Med både Amager Gospelkor og Gospel Generation-korene i Købnerkirken fylder gospelmusikken rigtig meget i Købnerkirken. Og det med god grund. Efter vores opfattelse er gospelmusikken fantastisk til at kommunikere det glade budskab om Jesus til mennesker i dag. Vi brugte på menighedsrådsmødet onsdag den 12. marts lidt tid på lige, at vende, hvordan vi synes, mødet var forløbet. Generelt er det vores opfattelse, at der er fuld opbakning til forsat at have gospelmusikken integreret helt centralt i Købnerkirkens aktiviteter.

Menighedsrådets formand Silas Anhøj Soelberg fortæller  om NYT i Købnerkirkens fællesskab

Menighedsrådets formand Silas Anhøj Soelberg skriver om det seneste nye i Købnerkirkens fællesskab

Fuld opbakning er der helt sikkert også til vores kommende non-profit cafe, Cafe Julius. På mødet fik vi også nedsat en projektgruppe, som har til formål at sikre, at vores drømme kan blive til virkelighed, når det kommende bygningsarbejde i underetagen står færdigt. Vi har store forventninger til Cafe Julius – og for at sikre, at vi er helt klar til at gå i gang med at drive cafe i samme øjeblik, at sidste hånd er lagt på det kommende byggeri.

Selve byggeriet er snart klar til at blive påbegyndt. Men først skal vi tage en beslutning om at det gerne må blive lidt dyrere end hvad vi forventede, da vi for tre år siden traf den første beslutning. Derfor vil menighedsrådet indkalde til to ekstraordinære menighedsmøder. På møderne skal vi behandle et forslag om at forhøje et lån med 300.000 kr. således at vi kan betale de 3,5 mil. kr. som byggeriet vil koste. De to menighedsmøder afholdes søndag 30. marts og 13. april umiddelbart efter gudstjenesterne.

Jesus kaldte mennesker til at følge og tjene ham. Jesus udrustede og støttede sine disciple. På samme måde vil vi kalde, udruste og hjælpe mennesker til at være medarbejdere i Købnerkirkens fællesskab. Købnerkirken eksisterer alene i kraft af gode medarbejdere. Det skal være attraktivt at være frivillig medarbejder i Købnerkirkens fællesskab. Derfor vil vi skabe nye tilbud med fokus på den enkelte medarbejders velvære og udvikling. Det kan blandt andet være mulighed for deltagelse i fællesmøder, kurser, konferencer eller coachingforløb. Menighedsrådet har nedsat en arbejdsgruppe, der skal omsætte tankerne til helt konkrete tilbud til de enkelte medarbejdere. Vi ser meget frem til at se de første tilbud opstå i den kommende tid.

Kærlig hilsen
Menighedsrådet

Vil du med til Nepal?

Dorthe og Jan Kornholt på besøg hos 'Rise and Shine Nepal' marts 2013

Dorthe og Jan Kornholt sammen med medarbejderne fra ‘Rise and Shine Nepal’ marts 2013

I efteråret 2014 rejser en gruppe fra Købnerkirken til Nepal. Måske skal du med? Kom til INFO møde søndag 16. marts kl. 12.00 og hør mere!

I 2013 begyndte Købnerkirkens fællesskab at støtte tre projekter i Nepal: Et vandprojekt, kirkeplantning og et socialt projekt ‘Rise and Shine Nepal’ der støtter udstødte enker. Det er lokale baptistkirker i Nepal der står for projekterne. Med vores forbøn og økonomiske støtte er vi med til at hjælpe kristne i Nepal til at gøre en stor forskel i deres land som er et af verdens fattigste.

Nu får flere mulighed for at blive endnu mere involveret i arbejdet. Formålet med rejsen i efteråret er dels at opleve det fantastiske land og især at styrke vores engagement i projekterne og styrke relationerne til vores nye venner i Nepal.

Er du interesseret, så kom til INFO møde i Købnerkirken søndag 16. marts kl. 12.00 – 13.00 (efter gudstjenesten). Her vil du høre alt om rejseplanerne og om de konkrete muligheder for at komme med. Sofie Kornholt, der har boet et halvt år i Nepal, vil fortælle om sine oplevelser. Du vil også høre lidt om de projekter som Købnerkirken støtter.

Vil du allerede nu vide mere så kontakt Jan Kornholt: 21 49 44 12, jan@kornholt.dk

Vision og mere ejerskab på vej

Kære alle i Købnerkirkens Fællesskab,
Hver uge er der 200-300 mennesker, der deltager i forskellige arrangementer i vores fællesskab. Det er helt fantastisk, at vi har aktiviteter, der er vedkommende og relevante for så mange mennesker, og det skal vi være stolte af. På menighedsrådsmødet i onsdags (den 12. februar 2014) brugte vi tid på at tale om, hvordan vi kan skabe større sammenhæng og mere ejerskab for vores arbejde blandt de mange, som deltager i aktiviteter i vores fællesskab. Alle, der er aktive i Købnerkirken, skal opleve, at de har mulighed for at gøre en personlig indsats for, at andre mennesker møder Gud. Det vil vi i menighedsrådet sætte endnu mere fokus i den kommende tid.

Samtidig er det også vigtigt, at vi hele tiden har fokus på, hvorfor vi er her som kirke, og hvorfor vi laver de ting, vi gør. Vi formulerede for nogle år siden en længere vision for Købnerkirkens fællesskab, og vi vil i menighedsrådet gerne genformulere den til en ganske kort, men præcis formulering af, hvad visionen og missionen er for Købnerkirkens arbejde. Det er vores mål, at vi ved hjælp af dette, kan være med til at huske hinanden på, at alt hvad vi laver (både rengøring og prædiken) udspringer af evangeliet og har til formål, at mennesker lærer Jesus at kende!

Vi har snart længe snakket, drømt, råbt og bedt om, at vores planer om en non-profit cafe kan blive til virkelighed. Vi er tættere end nogensinde på det nu, og derfor er vi i menighedsrådet begyndt at planlægge, hvordan planerne skal omsættes til virkelighed. Vi vil meget snart få dannet en projektgruppe, der skal forberede og igangsætte de aktiviteter, der skal føre til, at vores Cafe bliver til virkelighed. Hvis du er interesseret i arbejdet, er du mere end velkommen til at fortælle os om det. Vi har brug for alle, der har lyst til at gøre en forskel for cafeen.

Kærlig hilsen
Menighedsrådet

Der er snart menighedsmøde igen…

Kære alle,

I onsdags 29. januar holdt vi  menighedsrådsmøde, hvor vi især brugte tiden på at forberede vores kommende menighedsmøde søndag den 9. februar kl. 12.15. Vi fik sammensat en dagsorden for mødet, som vil være tilgængelig på nettet og i kirken.

Vi vil på menighedsmødet gerne tage en snak om det år, der er gået i vores kirke og dele nogle af de gode oplevelser, vi har haft, med hinanden. På menighedsmødet skal regnskabet for 2013 gennemgås og godkendes. Regnskabet vil som sædvanligt fremgå af årsberetningen/håndbogen, som kommer ud inden menighedsmødet. Regnskabet er på mange måder et rigtig godt regnskab, som vi skal være glade for og stolte af – også selvom vi i 2013 kommer ud med et underskud. Den vigtigste pointe er, at vi oplever en stigning i vores indtægter i form af gaver til kirken. Vi er med Guds hjælp i stand til at skabe glæde, begejstring og omsorg – og derfor har mennesker lyst til at støtte op om vores arbejde. Herudover skal vi også have godkendt et nyt sæt valgregler for valg til menighedsrådet.

En sidste vigtig bemærkning er, at Kirsten Dinesen har ønsket at udtræde af menighedsrådet, fordi hun gerne vil prioritere sin tid på andre opgaver i kirken. Kirsten er en dygtig og omsorgsfuld medarbejder i vores kirke og vi vil gerne takke Kirsten for hendes arbejde i menighedsrådet og er glade for, at hun forsætter med at have opgaver i vores kirke. Jan Kaas er i 2013 ekstraordinært valg som suppleant til menighedsrådet, og vi byder derfor Jan velkommen  som nyt ordinært medlem af rådet i stedet for Kirsten.

Kærlig hilsen
Menighedsrådet