Forfatterarkiv: Pia Nielsen

Menighedsdag d. 20. september 2020

Søndag d. 20. september kl. 11.00-14.30 er der menighedsdag i Købnerkirken. Vi starter med andagt og bruger så dagen på at tale sammen om den aktuelle situation i vores menighed. Efterårets menighedsrådsvalg vil også blive indledt denne dag.

Vi spiser frokost sammen, og alle opfordres til at have en madpakke med hjemmefra. Har man ikke en madpakke med vil det være muligt at bestille pizza i en samlet bestilling.

Dagen gør det ud for et menighedsmøde, og dagsordenen kan læses her.

Vi glæder os til en god dag, med god tid til at tale sammen.

Jan Kornholt fratræder sin stilling som præst ved Købnerkirken

Efter 12 års tjeneste fratræder Jan Kornholt sin stilling som præst ved Købnerkirken. Det er menighedsrådets oplevelse, at Jan og menighedsrådet ønsker noget forskelligt for menighedens fremtid, og at det i en længere periode har været svært at samarbejde. Menighedsrådet har også modtaget henvendelser fra menighedsmedlemmer herom. Derfor har menighedsrådet besluttet at afvikle ansættelsen. Efter konstruktive samtaler har Jan og menighedsrådet i fællesskab udarbejdet en fratrædelsesaftale. Heri fremgår bl.a., at Jan pr. 27. maj 2020 fritstilles og derfor ikke længere skal stille sin arbejdskraft til rådighed for menigheden. Vi er enige om at værdsætte det gode samarbejde, vi har haft i mange år, hvor det er lykkedes i fællesskab at skabe en positiv udvikling og vækst i Købnerkirken. Vi ønsker nu hinanden Guds hjælp og velsignelse i den kommende tid, hvor både Købnerkirken og Jan Kornholt skal gå nye veje.

Gudstjeneste 24. maj om at være et med hinanden

Nu er det lige ved, at vi kan mødes til gudstjeneste i kirken igen, Men det må vente lidt endnu, for det er først på søndag, pinsedag, at vi fejrer gudstjeneste i Købnerkirken. Det bliver ikke helt som det plejer, men det skal nok blive godt.

Indtil da, kan du læse med på dagens gudstjeneste her på hjemmesiden. Den handler om at være et med hinanden, og om at drikke kaffe med sine forældre på videoopkald.

Se hele gudstjenesten her

Gudstjeneste 10. maj om at være sat fri

Dagens gudstjeneste er klar, og du kan være med her. For selvom vi endnu må nøjes med at være sammen hver for sig, kan vi stadig fejre, at vi er sat fri i Guds kærlighed.
Og så kan du se frem til, at vi næste uge rykker til Amager Naturcenter og kan være sammen i små grupper. Det er der en lille teaser til i dag, men mere information følger i nyhedsbrevet på tirsdag.

Se hele gudstjenesten.

NAZISTER OG BAPTISTER

På 75 års dagen for befrielsen udgiver Baptistkirken i Danmark historien om de danske baptisters forhold til den tyske nazisme. Bent Hylleberg, har forsket i historien, og skrevet et omfattende værk som nu offentliggøres som en online publikation: ”Dansk baptisme og tysk nazisme” .

Der var både modstandsfolk og nazister iblandt de danske baptister. I nogle menigheder levede de side om side. Ingen blev udelukket fra fællesskabet. Der var også få baptister, der meldte sig ind i nazistpartiet. Der var altså udpræget samvittighedsfrihed. Baptistkirkens daværende næstformand Frederik Bredahl Petersen (præst i Købnerkirken 1932-1955) sendte hemmelige breve til menighederne om, hvordan de kunne undgå at få deres kirker beslaglagt af de tyske besættelsestropper. Efter tyskerne havde taget de danske jøder i oktober 1943, blev han aktiv i modstandsbevægelsen, og det satte sit præg på hans forkyndelse – selv den, der kom direkte i radiotransmitterede prædikener.  
Historieprojektet omfatter perioden 1930-50. Spørgsmålene er: Hvad vidste de danske baptister før krigen? Hvordan håndterede de censur og fake news, og tyskernes besættelse under krigen? Og hvordan engagerede baptister sig efter krigen?

Forfatteren til det store historieprojekt om baptister under besættelsen Bent Hylleberg har alle årene været glødende optaget af kirkehistorien – ikke mindst de danske baptisters. Han har været forstander på Baptisternes Teologiske Seminarium og sidst formand for BaptistKirken, så derfor er det først nu, han har fået tid til at sætte sit omfattende materiale i system. Han understreger, at projektet ikke er færdigt. Han håber, at udgivelsen kan lokke endnu mere materiale frem af gemmerne. Allerede i det nu skrevne er der breve, der aldrig før har været offentliggjort. Se interview med Bent Hylleberg om projektet: https://youtu.be/y3lE0-FsUbw

Historieprojektet er sat op som en hjemmeside og kan findes via dette link: http://www.danskbaptismeogtysknazisme.dk/

HVEM TAGER SKYLDEN

Søndagens gudstjeneste fra Købnerkirken 3. maj er klar. Tilrettelagt af Jan Kornholt og med prædiken af Arno Steen Andreasen. Dagens tema handler om skyld og hvem der tager skylden. Mennesker tror de har brug for en syndebuk, men Jesus viser os han tager al skylden så vi slipper for at give hinanden skylden!
Gud er nær ved os alle selv når vi fejrer gudstjeneste hver for sig. Kast dig derfor med glæde ud i denne gudstjeneste ved at læse bibelteksterne, være med i bønnen og lyt til både prædiken og sang og musik og syng med.
Se hele gudstjenesten her…

Gudstjeneste 26. april om lykke

Så kan du igen på afstand være sammen med os alle til gudstjeneste i Købnerkirken. Søndag d. 26. april er temaet ‘LYKKE’. Er der noget bedre at tænke på lige nu. Lykken!? Den, vi alle længes efter og jager efter hver på vores måde. Hvad er lykken og hvordan finder jeg den? Måske kan dagens prædiken hjælpe dig.
Vær med: Syng, lyt, bed og læs og vær på den måde med i fællesskabet.
Find hele gudstjenesten her…

To ledige boliger til frivillige medarbejdere

Den ene lejlighed er ledig pr. 1. juli 2020 og beliggende i ’Købnerhus’ på adressen Lærdalsgade 5, 3.th. København S. Lejligheden har to værelser, nyt køkken og tre altaner og et samlet boligareal på 52 m2. Huslejen er på 5.160 kr. pr. måned + a conto varme 500 kr. Der betales ved indflytningen et depositum på 15.480 kr. svarende til tre måneders husleje.

Den anden lejlighed er ledig pr. 1.august 2020 og beliggende i ’Købnerhus’ på adressen Lærdalsgade 7, 3.tv. København S. Lejligheden tre værelser, nyt køkken og en altan og et samlet boligareal på 71 m2. Huslejen er på 4.835 kr. pr. måned + a conto varme 700 kr. Der betales ved indflytningen et depositum på 14.505 kr. svarende til tre måneders husleje.

Vil du bo her og være med i Købnerkirkens fællesskab?

I Købnerkirken har vi en vision om at anvende ’Købnerhus’ som en ressource for kirken, ved, at beboerne bidrager aktivt til kirkens arbejde. Der vil derfor til boligerne være knyttet en ansættelsesaftale som frivillig medarbejder i Købnerkirkens fællesskab på ca. 4 timer om ugen undtaget juli måned.

Vi søger til disse lejligheder medarbejdere der enten kan være med i Kirkens børneaktiviteter primært om søndagen eller medarbejdere til praktiske opgaver i kirkebygningen og i Købnerhus. Skriv i din ansøgning lidt om dig selv og hvad du brænder for og gerne vil tilbyde kirkens fællesskab.

Hvis du er interesseret i at høre mere om lejligheden og Købnerkirkens arbejde, kan du kontakte menighedsrådets formand Andreas Højmark Søndergaard e-mail aha@dbs.dk tlf. 2849 6671 eller Nina Vang tlf. 23 71 66 13, e-mail vang.nina@gmail.com. Eller send e-mail til info@koebnerkirken.dk.

Fremvisning af lejligheden vil desværre på grund af Coronakrisen først kunne finde sted efter ansøgningsfristen. Vi udvælger et antal ansøgere, som vi inviterer til fremvisning i lejlighederne søndag den 17. maj og til efterfølgende samtale mandag d. 18. maj.  

Ansøgninger sendes som e-mail til Købnerkirken info@koebnerkirken.dk senest 13. maj 2020 kl. 22.00. Skriv i din ansøgning hvilken af de to lejligheder du er interesseret i.

Gudstjeneste 19. april 2020 – FARTBØDEN

Velkommen til gudstjeneste i Købnerkirken søndag d. 19. april 2020. En ‘nødgudstjeneste’ fordi vi på grund af forsamlingsforbud ikke kan mødes i kirken. Vi ønsker ikke at bryde love, men opføre os ansvarligt overfor alle. Det gælder dog ikke alle. Læs dagens prædiken om præsten der bryder loven. Det gode budskab er at uanset vi laver fejl og ikke føler os gode nok, så kan Jesus bruge os.
Han kalder: Kom og følg mig! Find hele gudstjenesten her…