Forfatterarkiv: Pia Nielsen

Brylluppet i Kana

I dag er oplægget et lidt andet end det plejer. I stedet for en hel gudstjeneste på skrift, er det en opfordring til samtale om dagens tekst. Samtalen kan foregå på Købnerkirkens facebook, hvor dette opslag findes på både siden Købnerkirken og i gruppen Købnerkirkens Fællesskab, men den kan også foregå på telefonen, med en du måske ikke har tale med i noget tid, eller en der måske ikke ser så meget af det der sker på internettet. Man kan selvfølgelig også tage samtalen med ud på en gåtur, hvis man passer på og holder afstand.

Dagens tekst er handler om brylluppet i Kana, hvor Jesus laver vand til vin. Teksten findes i Johannesevangeliet 2,1-11, og kan læses online her: https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Joh/2#1-11

Teksten handler om Jesu første mirakel i Johannesevangeliet, og man kunne tage udgangspunkt i mange forskellige ting i samtalen om det. Men hvis du mangler lidt inspiration, er her nogle spørgsmål, der måske kan hjælpe samtalen i gang.

  1. Hvorfor siger Jesus, ”Hvad vil du mig kvinde? Mine time er endnu ikke kommet”?
  2. Hvad betyder det, at Jesus laver vand til vin i de kar, der blev brugt til rituel renselse?
  3. Hvad tager du med fra historien eller bliver du mindet om, når du læser den?
  4. Kommer du i tanke om noget andet, hvis du også læser dagens tekst fra Det Gamle Testamente og epistelteksten? (Find dem her: https://www.bibelselskabet.dk/2-s-efter-helligtrekonger-fra-foerste-raekke)

Det handler ikke om at svare rigtigt. Det handler om at tænke over teksten og være sammen, selvom vi ikke kan mødes i kirken.  

Alle aktiviteter aflyses frem til og med 31. januar

På baggrund af de seneste udmeldinger og tal fra myndighederne har menighedsrådet besluttet at forlænge aflysningen af alle aktiviteter i Købnerkirken til og med 31. januar.

Der er på nuværende tidspunkt ikke kommet nye retningslinjer for kirker og trossamfund efter gårsdagens pressemøde, men som i december da vi valgte at aflyse gudstjenester henover jul, har vi på baggrund af nøje overvejelser besluttet, at vi ikke kan stå inde for at mødes i kirken med den risiko det indebærer. Det er stadig menighedsrådets første og vigtigste prioritet at vi passer på hinanden og alle der kommer i vores kirke og fællesskab.

Det er et stort afsavn at vi ikke kan mødes til gudstjeneste og fællesskab, og vi håber at vi snart kan mødes under de forhold vi kender fra efteråret. Indtal da vil vi bestræbe os på at der hver søndag er gudstjenesteoplæg eller lignende, som der har været henover jul og som vi kender fra foråret.

Hilsen menighedsrådet

Jesus var menneske

Dagens gudstjeneste er et skriftligt oplæg, som du måske kan huske fra foråret. Der vil være sang, bøn, læsninger fra bibelen, og en kort prædiken. Præcis som når vi mødes til gudstjeneste i kirken. Eller ikke helt. Men så tæt på vi kan komme i dag.

I dag skal det handle om noget af det, der er sværest at forstå, men som også kan give aller mest trøst, nemlig at Jesus var et menneske som du og jeg.

Gudstjenesteoplægget er skrevet af Pia Nielsen, og du finder det her.

Alle aktiviteter aflyses frem til og med 3. januar

Efter mange grundige overvejelser og diskussioner, har menighedsrådet besluttet at aflyse alle aktiviteter i Købnerkirken frem til og med d. 3. januar pga. den nuværende coronasituation i hovedstadsområdet.

Selvom vi gerne må mødes til gudstjeneste med de seneste udmeldte retningslinjer, mener vi som menighedsråd, at der er forskel på hvad vi må og hvad vi bør, og at vi som menighed bør tage ansvaret på os og sikre, at en gudstjeneste i Købnerkirken ikke bliver et supersprederevent.

Det er ikke en beslutning vi har tager med lethed, og vi håber at alle har forståelse for, at vores første og vigtigste prioritet i dette har været at passe på hinanden og alle der kommer i vores kirke.

Vi arbejder på at der søndage og juleaften vil være en lille ting på hjemmesiden, der ikke kan være en erstatning for at mødes og fejre julens højtider, men som kan minde os om, at Købnerkirkens fællesskab er der hvor vi hver især er.

Hilsen menighedsrådet

Dagsorden og bilag til menighedsmøde

På søndag d. 15. november kl. 11.00 mødes vi igen til menighedsdag og menighedsmøde. Det bliver en spændende dag. Du kan se programmet her og dagsordenen her.

Der er også en række bilag, som du finder i listen her under:

Vi glæder os til at se jer,
Menighedsrådet

Mangler du et midlertidigt sted at bo i København?

– Og vil du i den forbindelse udføre et stykke frivilligt arbejde i Købnerkirken på Amager?

Vi har en ledig lejlighed på 118 m2, frem til d. 1/8 2021, med mulighed for forlængelse.

Lejligheden er beliggende i ’Købnerhus’ på adressen Lærdalsgade 5-7, 4. sal. Lejligheden har 3 værelser, 2 stuer en suite, nyt køkken og fem altaner. Huslejen er på 10.078 kr. pr. mdr. + a conto varme 800kr. Der betales ved indflytning et depositum på 10.078 svarende til 1 mdr. husleje.

I Købnerkirken har vi en vision om at anvende ’Købnerhus’ som en ressource for kirken, ved, at beboerne bidrager aktivt til kirkens arbejde. Der vil derfor til boligerne være knyttet en ansættelsesaftale som frivillig medarbejder i Købnerkirkens fællesskab på ca. 4 timer om ugen undtaget juli måned.

Vi søger til denne lejlighed medarbejdere, der har erfaring med at organisere frivilligt arbejde, særligt i relation til fællesspisningsarrangementer. Da det er uvist pga. Corona, hvornår en sådan aktivitet kan gennemføres, vil opgaven udover afdækning af regler og lovgivning forbundet hermed, dreje sig om koordinering af frivillige i kirken samt en søndag om mdr. at indgå i kirkens Corona-beredskab, med stoleopsætning/afspritning.

Hvis du er interesseret i at høre mere om lejligheden og Købnerkirkens arbejde, så skriv en mail med dine spørgsmål og kontaktoplysninger og så vender vi tilbage pr. mail eller telefon. Da vi alle arbejder frivilligt, vil vi primært have mulighed for at ringe tilbage om aftenen.

Fremvisning af lejligheden vil på grund af Corona kun være mulig for de ansøgere, der udvælges til samtale og vil ske i forbindelse hermed d. 29. november. Vi vil i umiddelbar forlængelse af samtalerne og senest mandag d. 30. november svare ansøgerne. Den valgte kandidat kan få overdraget nøgler til lejligheden med det samme.

Ansøgninger og spørgsmål sendes til: koebnerhus@gmail.com. Ansøgningsfristen er d. 21. november 2020 kl. 20.00.

Menighedsmøde og menighedsrådsvalg, november 2020

Kære menighedsmedlem

Købnerkirken er aktuelt midt i en proces med valg til menighedsrådet. Processen blev indledt den 20. september 2020 på en menighedsdag med en samtale om menighedens aktuelle udfordringer og behov og skal efter vore valgregler afsluttes med, at vi vælger to menighedsrådsmedlemmer på årets sidste ordinære menighedsmøde (i år den 15. november 2020). Undervejs havde vi den 18. oktober 2020 frist for opstilling af kandidater. Vi er i den gode situation, at tre kandidater allerede nu har mere end to stillere og dermed er opstillingsberettigede til valget. I den anledning foreskriver valgreglerne, at der senest den 1. november 2020 udsendes stemmesedler til menighedens medlemmer med henblik på at foretage et valg den 15. november.

Det er dog menighedsrådets vurdering, at vi står over for et krævende – men også spændende – 2021. Vi skal som menighed drøfte visioner og fremtid og vigtigst: I fællesskab forme den menighed, som Gud kalder os til at være. Vi får brug for, at alle giver en hånd med. Menighedsrådet vurderer derfor, at der er brug for flere hænder i menighedsrådet.  Menighedsrådet har derfor besluttet at afvente udsendelse af stemmesedler. Vi vil i stedet på menighedsmødet den 15. november 2020 foreslå at ændre Købnerkirkens valgregler, så menighedsrådet udvides fra 4 til ”4-6” medlemmer, hvoraf højst tre er på ordinært valg hvert år. Menighedsrådet foreslår i forlængelse heraf – hvis menighedsrådet udvides – at forlænge valgprocessen med mulighed for én ekstra uge for opstilling af potentielt yderligere kandidater. Skulle menighedsrådets forslag blive vedtaget, og skulle der melde sig yderligere kandidater, foreslår menighedsrådet, at der gennemføres en skriftlig valgprocedure efter de eksisterende retningslinjer til afslutning på et ordinært menighedsmøde den 20. december. Menighedsmødet afholdes dog alene, hvis der opstilles flere end det antal, der skal vælges.

Det er naturligvis menighedsmødet, der skal beslutte, hvor mange menighedsrådsmedlemmer, der skal være i Købnerkirken. Menighedsrådets forslag kan naturligvis falde ved en afstemning. Vælger menigheden at fastholde de nuværende valgregler, udsendes stemmesedler efter menighedsmødet den 15. november, så valget kan gennemføres efter den normale proces.

Det er dog menighedsrådets vurdering, at vi hellere vil spare medlemmerne for en stillingtagen, som i princippet kan ende med at være overflødig. Vi vil hellere, at menighedsmødet beslutter, hvor mange, der skal indgå i menighedsrådet, før valgprocessen færdiggøres. Også selvom Købnerkirken formelt allerede er midt i en valgproces. Vi håber på menighedens opbakning hertil. Skulle menighedsrådets forslag falde, udsendes stemmesedler umiddelbart efter menighedsmødet den 15. november 2020.

Det bemærkes, at valg til menighedsrådet alene er beskrevet i Købnerkirkens valgregler. Valgreglerne foreskriver intet om, at ændringer skal vedtages med en særlig majoritet på to på hinanden følgende menighedsmøder. De nuværende valgregler blev således også vedtaget på ét menighedsmøde i 2014.

En oversigt over den aktuelle proces og menighedsrådets forslag er skitseret i tabellen nedenfor.

DatoAktuel procesMenighedsrådets forslag
20. september 2020Drøftelse af menighedens aktuelle udfordringer og behov
18. oktober 2020Frist for opstilling af kandidater til valg den 15. november
1. november 2020Stemmesedler udsendes, hvis der foreligger flere end to opstillingsberettigede medlemmerForslag til ændring af valgregler udsendes til menigheden.
15. november 2020Valg af to menighedsrådsmedlemmerAfstemning om menighedsrådets forslag til ændring af valgregler.   Såfremt forslaget vedtages, varsles et ordinært menighedsmøde til søndag d. 20. december 2020 alene om valg til menighedsrådet – såfremt der er flere end tre kandidater. Der gives én uge med mulighed for at opstille yderligere kandidater. Såfremt forslaget ikke vedtages, udsendes stemmesedler hurtigst muligt med henblik på endelig optælling søndag d. 20. december.
22. november 2020Frist for opstilling af kandidater. Opstilles flere end tre kandidater, skal der udsendes stemmesedler. Opstilles højst tre kandidater er disse valgt.
6. december 2020Der udsendes stemmesedler to uger før årets sidste ordinære menighedsmøde, hvis der er flere kandidater, end der skal vælges.
20. december 2020Evt. menighedsmøde om valg til menighedsrådet. Evt. optælling af stemmer.

Med dette brev vedlægges menighedsrådets forslag til ændring af valgregler. Dagsorden og øvrigt materiale udsendes senest søndag den 8. november 2020.

Vi glæder os til, at vi ses i Købnerkirken!

Menighedsrådet