NAZISTER OG BAPTISTER

På 75 års dagen for befrielsen udgiver Baptistkirken i Danmark historien om de danske baptisters forhold til den tyske nazisme. Bent Hylleberg, har forsket i historien, og skrevet et omfattende værk som nu offentliggøres som en online publikation: ”Dansk baptisme og tysk nazisme” .

Der var både modstandsfolk og nazister iblandt de danske baptister. I nogle menigheder levede de side om side. Ingen blev udelukket fra fællesskabet. Der var også få baptister, der meldte sig ind i nazistpartiet. Der var altså udpræget samvittighedsfrihed. Baptistkirkens daværende næstformand Frederik Bredahl Petersen (præst i Købnerkirken 1932-1955) sendte hemmelige breve til menighederne om, hvordan de kunne undgå at få deres kirker beslaglagt af de tyske besættelsestropper. Efter tyskerne havde taget de danske jøder i oktober 1943, blev han aktiv i modstandsbevægelsen, og det satte sit præg på hans forkyndelse – selv den, der kom direkte i radiotransmitterede prædikener.  
Historieprojektet omfatter perioden 1930-50. Spørgsmålene er: Hvad vidste de danske baptister før krigen? Hvordan håndterede de censur og fake news, og tyskernes besættelse under krigen? Og hvordan engagerede baptister sig efter krigen?

Forfatteren til det store historieprojekt om baptister under besættelsen Bent Hylleberg har alle årene været glødende optaget af kirkehistorien – ikke mindst de danske baptisters. Han har været forstander på Baptisternes Teologiske Seminarium og sidst formand for BaptistKirken, så derfor er det først nu, han har fået tid til at sætte sit omfattende materiale i system. Han understreger, at projektet ikke er færdigt. Han håber, at udgivelsen kan lokke endnu mere materiale frem af gemmerne. Allerede i det nu skrevne er der breve, der aldrig før har været offentliggjort. Se interview med Bent Hylleberg om projektet: https://youtu.be/y3lE0-FsUbw

Historieprojektet er sat op som en hjemmeside og kan findes via dette link: http://www.danskbaptismeogtysknazisme.dk/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *