Projekt-Cafe Julius og medarbejderudvikling i Købnerkirken

Kære alle i Købnerkirkens fællesskab

Søndag den 9. marts havde menighedsrådet inviteret til samtalemøde om gospelmusik i Købnerkirken. Med både Amager Gospelkor og Gospel Generation-korene i Købnerkirken fylder gospelmusikken rigtig meget i Købnerkirken. Og det med god grund. Efter vores opfattelse er gospelmusikken fantastisk til at kommunikere det glade budskab om Jesus til mennesker i dag. Vi brugte på menighedsrådsmødet onsdag den 12. marts lidt tid på lige, at vende, hvordan vi synes, mødet var forløbet. Generelt er det vores opfattelse, at der er fuld opbakning til forsat at have gospelmusikken integreret helt centralt i Købnerkirkens aktiviteter.

Menighedsrådets formand Silas Anhøj Soelberg fortæller  om NYT i Købnerkirkens fællesskab

Menighedsrådets formand Silas Anhøj Soelberg skriver om det seneste nye i Købnerkirkens fællesskab

Fuld opbakning er der helt sikkert også til vores kommende non-profit cafe, Cafe Julius. På mødet fik vi også nedsat en projektgruppe, som har til formål at sikre, at vores drømme kan blive til virkelighed, når det kommende bygningsarbejde i underetagen står færdigt. Vi har store forventninger til Cafe Julius – og for at sikre, at vi er helt klar til at gå i gang med at drive cafe i samme øjeblik, at sidste hånd er lagt på det kommende byggeri.

Selve byggeriet er snart klar til at blive påbegyndt. Men først skal vi tage en beslutning om at det gerne må blive lidt dyrere end hvad vi forventede, da vi for tre år siden traf den første beslutning. Derfor vil menighedsrådet indkalde til to ekstraordinære menighedsmøder. På møderne skal vi behandle et forslag om at forhøje et lån med 300.000 kr. således at vi kan betale de 3,5 mil. kr. som byggeriet vil koste. De to menighedsmøder afholdes søndag 30. marts og 13. april umiddelbart efter gudstjenesterne.

Jesus kaldte mennesker til at følge og tjene ham. Jesus udrustede og støttede sine disciple. På samme måde vil vi kalde, udruste og hjælpe mennesker til at være medarbejdere i Købnerkirkens fællesskab. Købnerkirken eksisterer alene i kraft af gode medarbejdere. Det skal være attraktivt at være frivillig medarbejder i Købnerkirkens fællesskab. Derfor vil vi skabe nye tilbud med fokus på den enkelte medarbejders velvære og udvikling. Det kan blandt andet være mulighed for deltagelse i fællesmøder, kurser, konferencer eller coachingforløb. Menighedsrådet har nedsat en arbejdsgruppe, der skal omsætte tankerne til helt konkrete tilbud til de enkelte medarbejdere. Vi ser meget frem til at se de første tilbud opstå i den kommende tid.

Kærlig hilsen
Menighedsrådet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *