Der er snart menighedsmøde igen…

Kære alle,

I onsdags 29. januar holdt vi  menighedsrådsmøde, hvor vi især brugte tiden på at forberede vores kommende menighedsmøde søndag den 9. februar kl. 12.15. Vi fik sammensat en dagsorden for mødet, som vil være tilgængelig på nettet og i kirken.

Vi vil på menighedsmødet gerne tage en snak om det år, der er gået i vores kirke og dele nogle af de gode oplevelser, vi har haft, med hinanden. På menighedsmødet skal regnskabet for 2013 gennemgås og godkendes. Regnskabet vil som sædvanligt fremgå af årsberetningen/håndbogen, som kommer ud inden menighedsmødet. Regnskabet er på mange måder et rigtig godt regnskab, som vi skal være glade for og stolte af – også selvom vi i 2013 kommer ud med et underskud. Den vigtigste pointe er, at vi oplever en stigning i vores indtægter i form af gaver til kirken. Vi er med Guds hjælp i stand til at skabe glæde, begejstring og omsorg – og derfor har mennesker lyst til at støtte op om vores arbejde. Herudover skal vi også have godkendt et nyt sæt valgregler for valg til menighedsrådet.

En sidste vigtig bemærkning er, at Kirsten Dinesen har ønsket at udtræde af menighedsrådet, fordi hun gerne vil prioritere sin tid på andre opgaver i kirken. Kirsten er en dygtig og omsorgsfuld medarbejder i vores kirke og vi vil gerne takke Kirsten for hendes arbejde i menighedsrådet og er glade for, at hun forsætter med at have opgaver i vores kirke. Jan Kaas er i 2013 ekstraordinært valg som suppleant til menighedsrådet, og vi byder derfor Jan velkommen  som nyt ordinært medlem af rådet i stedet for Kirsten.

Kærlig hilsen
Menighedsrådet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *