Keep it simple

Dogmegudstjeneste - keep it simple!

Dogmegudstjeneste i Købnerkirken = ‘keep it simple’!

Søndag 3. august kl. 10.30 er der dogmegudstjeneste i Købnerkirken. Det er en gudstjeneste ligesom de første kristne havde det: Der står nemlig i Bibelen at ‘alle kan bidrage’: ” … derfor skal det være sådan her når I mødes: Alle kan bi­drage med et indslag… I skal bare sørge for at alt hvad der foregår, styrker menigheden.” (Paulus 1. brev til korinterne 14,26)Der er fem regler (dogmer) som gælder ved denne type gudstjenester i Købnerkirken:

  1. Der er ikke forberedt program og prædiken.
  2. Alle deltagere inviteres til at bidrage.
  3. Alle praktiske opgaver er i funktion som sædvanlig.
  4. På forhånd udpeges gudstjenesteleder og musiker.
  5. Alt hvad der foregår skal styrke menigheden!

Det er alene rammerne der er forberedt mens indholdet skabes af deltagernes bidrag. Alle har derfor mulighed for at få direkte indflydelse gudstjenesten: Har du forslag til en sang, et digt du vil læse eller en oplevelse du vil dele eller noget vi skal bede for. Tag det med på søndag og vær frimodig til at give gudstjenesten og fællesskabet indhold. Hvis du har noget at bidrage med, så kan du evt. på forhånd kontakte Jan Kornholt, der leder gudstjenesten e-mail jan@kornholt.dk eller telefon 21 49 44 12.

Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i præsteboligen i anledning af et lille jubilæum. I denne uge fejrer præsten både fødselsdag og 30 års jubilæum som præst. For præcis 30 år siden begyndte Jan Kornholt som ungdomspræst i Tølløse Baptistkirke og ungdomssekretær i Danske Baptisters Ungdomsforbund.

Du er en tube tandpasta

Hvilken lighed er der mellem dig og en tube tandpasta?

Hvilken lighed er der mellem dig og en tube tandpasta?

Denne og andre påstande kan du høre i Købnerkirken på søndag 27. juli kl. 10.30. Det handler om at lade Gud gøre noget ved dig, så der kommer noget godt ud af dig!

Købnerkirken er denne søndag vært for den sidste af sommerens fællesgudstjenester for baptistkirker i København. Købnerkirkens præst Jan Kornholt taler og Louise Hjorth sidder ved pianoet og vil også spille et par numre på blokfløjte.

Dagens gave går til projekt ‘børn i Burundi og Rwanda’ - et nødhjælpsprojekt som baptistkirkerne i Danmark er fælles om. Og så får du selvfølgelig en kop kaffe, te eller noget koldt at drikke under og efter gudstjenesten. Under meddelelserne vil du høre nyt fra sommerstævnet på Lindenborg (BaptistKirkens og Missionsforbundets fælles stævne).

Sommer gudstjenester

Næste gudstjeneste i Købnerkirken 27. juli kl. 10.30

Næste gudstjeneste i Købnerkirken er 27. juli kl. 10.30

I sommerperioden deler Købnerkirken ressourserne med andre baptistkirker i København. Derfor fejrer vi fire fælles gudstjeneste med andre københavnske baptistkirker de fire søndage i juli. Benyt ferietiden til at besøge vores nabokirker:

Søndag 6. juli kl. 10.30 i Kristuskirken, Baggesensgade 7, Nørrebro

Søndag 13. juli kl. 10.30 i Korskirken, Herlev Hovedgade 42, Herlev
Prædiken: Ole Jørgensen

Søndag 20. juli kl. 10.30 i Lyngby Baptistkirke, Odinsvej 1, Lyngby
Prædiken: Rikke Nilsson

Søndag 27. juli kl. 10.30 i Købnerkirken
Prædiken: Jan Kornholt
Musik: Louise Hjorth
Dagens gave: Projekt ‘Forældreløse børn i Burundi og Rwanda’

Næste gudstjeneste i Købnerkirken er således søndag den 27. juli. Ved denne gudstjeneste vil der også være orientering om hvordan det er gået på sommerstævnet i Lindenborg.

Man er ikke kristen alene!

Kristen - det er noget du er sammen med andre!

Kristen – det er noget du er sammen med andre!

Velkommen til BASECAMP i Købnerkirken søndag 22. juni kl. 10.30. En uformel gudstjeneste med et vigtigt emne fra Bibelen. Dagens emne er FÆLLESSKAB. Man er ikke kristen alene, men altid sammen med andre i et fællesskab som kaldes KIRKE. Jan Kornholt prædiker om hvad det vi sige at være kristen: Det er at følge Jesus! Og i denne prædiken handler det især om at være en del af det fællesskab som følger Jesus. Du er jo ikke den eneste - der er mange med.

Christina Munk står for musikken og vil bl.a. synge en af sine egne sange “Tak for din kærlighed.” Og både under og efter gudstjenesten er der kaffe mv. på bordene

Efter gudstjenesten er der igen “Under Construction.” Det er kl. 12.00 hvor vi har en samtale om Købnerkirkens fællesskab. Denne gang er emnet: “Om at være en del af Købnerkirkens fælleskab.” Der er på kort tid sket store forandringer i Købnerkirken. Det fleste aktive var ikke en del af fælleskabet for få år siden. Forandringer og vækst udfordrer fællesskabet således at det igen er nødvendigt at tale sammen om hvad kirke er og hvad det vil sige at være medlem af kirken. Kom og vær med i samtalen om hvordan flere blive mere engageret i fællesskabet.

Evaluering af beslutning om (homo)velsignelser

Kære alle i Købnerkirkens fællesskab,

Menighedsrådet har onsdag 18. juni afholdt sit sidste møde inden sommerferien. Her brugte vi en del tid på at evaluere menighedsmødet den 18. maj 2014 hvor et at punkterne på dagsordenen var et forslag vedrørende vielser og velsignelse af ægtepar. Forslaget (som kan læses her) gik ud på, at vi ikke vil foretage vielser med borgerlig gyldighed, men i stedet tilbyde kirkelige velsignelse til par, som forinden har indgået ægteskab. Efter forslaget fra menighedsrådet tilbydes denne velsignelse til både heteroseksuelle og homoseksuelle ægtepar. Beslutningen om vielse og velsignelse af ægtepar i Købnerkirken blev vedtaget med næsen 80 % opbakning, hvilket glæder os meget.

Foruden Købnerkirken har to andre baptistmenigheder i Danmark truffet lignende beslutninger. Beslutningen har affødt heftig debat i forskellige fora – herunder også i BaptistKirken i Danmark. Som reaktion på debatten har ledelsen i BaptistKirken udsendt brev til menighederne (find brevet her), som slår fast, at der i vores fællesskab af selvstændige menigheder naturligvis er plads til at tolke Biblen forskelligt – også i forhold velsignelse af homoseksuelle ægtepar. Vi er i menighedsrådet meget glade for meldingen fra ledelsen, som vi mener er den helt rigtige. Vi anerkender forskelligheden i vores kirkesamfund og ser den ikke som en hindring for samarbejde om de opgaver, som vi løser bedre i fællesskab.

Vi brugte også en hel del tid på at forberede det Under Construction-møde, som vi skal have på søndag i Købnerkirken. Vi skal på mødet snakke om, hvad det for os i Købnerkirken vil sige at være kirke og hvad vil det sige at være med i vores fællesskab. Hvad forventer vi og hvad tilbydes medlemmerne i vores fællesskab. Købnerkirken er et fantastisk og attraktivt fællesskab, og vi glæder os meget til at snakke om, hvad vi kan gøre for at gøre dette endnu mere tydeligt.

Vi ses på søndag!

Kærlig hilsen
Menighedsrådet

Varm aftensmad i Frirummet

Fællesspisning i Frirummet samler alle generationer!

Fællesspisning i Frirummet samler alle generationer!

Sommertid er ferietid og dermed også en periode med begrænset aktivitet i kirken. HUSK dog at der også de sidste to torsdage i juni måned er fællesspisning i Frirummet. Torsdag 19. juni og 26. juni mellem kl. 17.00 og 19.00 kan du få et varmt måltid mad inkl. kaffe for kun 20. kr. Tilmelding er ikke nødvendig – du kommer bare.

Siden påske er der hver torsdag kl. 17.00-19.00 blevet serveret varm mad i Købnerkirken. Efter istandsættelse af to mindre lokaler under ‘Købnerhus’ er der nu skabt en ‘frirum’ for nye aktiviteter i Købnerkirkens fællesskab. De nye lokaler – med indgang fra gården – kaldes meget passende ‘Frirummet’. Adgang fra Shetlandsgade enten gennem kirken eller benyt ringeklokken der hænger på gitterporten ind til gården.

De første måneders fællesspisning har været en succes med mellem 20 og 30 deltagere pr. gang. Fællesspisningen er en forløber for Cafe Julius som åbner i Købnerkirken i efteråret. Første fællesspisning efter sommerferien bliver torsdag 7. august. Har du lyst til at hjælpe med madlavning og det praktiske så kontakt Kirsten Dinesen tel. 25 70 68 83 eller Dorthe Kornholt tel. 21 39 68 80.

 

Gospel CAFÉ

Amager Gospelkor sørger for lovsang og glæde ved Gospel Cafe i Købnerkirken

Amager Gospelkor synger ved Gospel Café i Købnerkirken

Oplev gospelmusikkens befriende kraft på søndag 15. juni kl. 16.00 i Købnerkirken.
Vi kalder det Gospel cafe men det er også en gudstjenesten og en fest!

Amager Gospelkor under ledelse af Nina Luna og pianist Kristof Jasik (vikar) vil synge sange fra korets repertoire. Flere af korets sange kan du synge med på. Derudover skal vi også synge nutidige medrivende lovsange. Det bliver Amager Gospelkors sidste arrangement inden sommerferien og det skal passende fejres med fest og glæde. Og du er inviteret med!

Ved gudstjeneste er der ‘barnevelsignelse’. Tarra Klønne og Sonni Skyttehave har deres nyfødste datter Rosa med i kirke. Vi vil sammen bede om Guds velsignelse over Rosa og hendes families liv.

Dagens tema er - Hvor finder jeg en hjertestarter. – Når mit hjerte går i stå eller slår for hurtigt eller langsomt fordi der en knas med kærligheden, hvordan finder jeg så noget der kan hjælpe mit stakkels hjerte? Det handler om kærlighed som er et vigtigt tema i gospelmusikken og i det kristne budskab. Købnerkirkens præst Jan Kornholt vil afslører hvor ‘hjertestarteren’ er gemt.

Det hele foregår i en stemning af glæde, engagement og en forløsende frihed. Derfor kan du forvente en eftermiddag i Købnerkirken med et indhold som kan forandre dit liv. Og imens kan du nyde en kop kaffe eller te med brød til. Det er gratis og du indbydes til at give en frivillig gave til støtte for kirkens arbejde.