Så går vi i gang med byggeriet!

Menighedsrådets formand, Silas Anhøj Soelberg, underskriver på menighedens vegne kontrakten på byggeriet, mens resten af menighedsrådet ser på. Fra venstre ses Maj-Britt Rasmussen, Jan Kaas Henriksen, Jesper Mølgaard og Jan Kornholt

Menighedsrådets formand, Silas Anhøj Soelberg, underskriver på menighedens vegne kontrakten på byggeriet, mens resten af menighedsrådet ser på. Fra venstre ses Maj-Britt Rasmussen, Jan Kaas Henriksen, Jesper Mølgaard og Jan Kornholt

På et ekstraordinært menighedsmøde søndag den 13. april 2014 har Købnerkirken godkendt den sidste del af økonomien omkring byggeriet i Købnerkirken. Efter menighedsmødet blev kontrakten på byggeriet underskrevet, så arbejdet kan blive påbegyndt med det samme.

Allerede i påskeugen vil det udvendige arbejde blive påbegyndt med etablering af et nyt torvemiljø ud mod Skotlands Plads, hvor der også etableres en rampe ned til kirkeindgangen på samme side. Det er planen at det udvendige arbejde vil stå færdigt inden sommer.

Herefter bliver det indvendige arbejde igangsat, hvor underetagen i Købnerkirken bliver istandsat, og der bliver etableret offentlig cafe til glæde for både kirken og lokalområdet.

Det samlede byggeri forventes at stå færdigt til oktober 2014. Når det sker, slår Cafe Julius dørene op for første gang, hvilket der er store forventninger til i hele Købnerkirkens fællesskab. Der har indtil nu været stor opbakning omkring byggeprojektet, hvilket der bliver sat stor pris på. Hvis du ønsker at støtte byggeriet, kan du gøre dette ved at donere et beløb til reg.nr.: 2191 og kontonr.: 0713582328 med bemærkningen ”byggeri”.

Købnerkirken er ikke en kylling, vi holder åbent i påsken!

Påsken i Købnerkirken

Købnerkirken er ikke en kylling, vi holder åbent i påsken!

Købnerkirken er ikke en kylling, vi holder åbent i påsken!

Torsdag den 17. april kl. 18.00 fejrer vi skærtorsdag i Købnerkirken med nadver, mad og film! Alle opfordres til at tage noget mad med til den fælles buffet. Tag lidt ekstra med, sådan at der også bliver rigeligt mad til dem, som ikke selv har noget med. Der vil være brød og drikkevarer. Vin og øl kan købes. I forbindelse med måltidet vil vi også fejre nadver som er en stærk symbolhandling der peger på betydningen af Jesus’ død og opstandelse.

Aftenen slutter med film. Vi skal se den svenske film ”Som i Himlen’ der fortæller en historie om hvordan der kommer nyt liv i et gammelt kirkekor. Foruden at være en underholdende og rørende historie, så er filmen også en fortælling om hvad der sker når Gud griber ind og opbygger mennesker og fællesskab. En slags nutidig lignelse om hvad der sker når kirken fornyer sig.

Fredag den 18. april kl. 19.00 markerer vi langfredag med en meditationsgudstjeneste i Købnerkirken. Jan Kaas og Jacob Anhøj sørger for stemningsfuld musik og Jan Kornholt leder programmet der er sammensat af sang, musik, bibellæsning og bøn.

Endelig skal vi fejre Jesus’ opstandelse påskedag søndag 20. april kl. 10.30. Det sker ved en klassisk gudstjeneste hvor Louise Hjorth Hansen spiller orgel og blokfløjte og Jan Kornholt fortæller om hvorfor Jesus’ opstandelse er verdenshistoriens næst mest vigtige begivenhed!

 

Søndag i Købnerkirken

Britta Kornholt taler i Købnerkirken om 'velsignelse'

Britta Kornholt taler i Købnerkirken søndag 13. april om ‘velsignelse.’

“Basecamp’
En gudstjeneste om det nødvendige – det grundlæggende og vigtigste i livet. Formen er enkel, uformel, ‘no nonsens’ og ret kort! På søndag 13. april kl. 10.30 er emnet: “VELSIGNELSE” – et at de centrale begreber i Bibelen. Det handler om, hvordan Gud ønsker at være overfor dig! På søndag er Britta Kornholt dagens taler. Britta er Cand. Teol. underviser og praktikleder på Zahle Seminarium og tidligere præst ved Lyngby Baptistkirke. Pianist er Ingeborg Christa Hansen og Jan Kornholt er vært og gustjenesteleder.

Ekstraordinært menighedsmøde
Efter gudstjenesten på søndag er der et kort menighedsmøde med anden vedtagelse vedr. finansiering af Købnerkirkens byggeri. På mødet vil du få en kort orientering om byggeprocessen der påbegyndes nu.

Samtale om velsignelse af homoseksuelle
Også på søndag 13. april ca. kl.12.00 der igen ’Under Construction’ – en samtale om et vigtigt emne for Købnerkirkens udvikling. Dagens emne er ’velsignelse af homoseksuelle’. Menighedsrådet vil fremlægge forslag om at Købnerkirken også tilbyder velsignelse af homoseksuelles ægteskab. Endvidere foreslår menighedsrådet, at Købnerkirken i fremtiden ikke benytter sin ret til at foretage vielse med borgerlig gyldighed. Som anerkendt trossamfund kan Købnerkirken nemlig foretage selve vielsen. Det skal være de offentlige myndigheder der varetage den formelle del af vielsen og ikke kirken! Men efter vielsen på rådhuset vil Købnerkirken tilbyde brudeparret en kirkelig velsignelse af deres ægteskab. Dette kan fx foregå som et klassisk kirkebryllup med tilspørgsel og hele molevitten eller som en del af søndagens gudstjeneste.
Kom på søndag hvor menighedsrådet vil fremlægge forslaget til drøftelse. Selve beslutningen forventes at blive taget på menighedsmødet søndag 18. maj.

Gospel CAFE med New Season

New_SeasonVi kalder det gospelcafe – men det er måske en slags koncert eller gudstjeneste eller bare… hygge med god musik! En gang hver måned er der om søndagen i Købnerkirken en ekstraordinær god musikoplevelse. På søndag 6. april 17.00 får vi besøg af gospelkoret NEW SEASON. Koret består af 14 håndplukkede sangere under ledelse af Laura A. Kjærgaard og pianist Kristof Jasik.

Musikken fylder det meste, men der bliver også tid til en kort tale om ’livets mening’ som Købnerkirkens præst Jan Kornholt står for. Du vil tydeligt mærke at livet har mening når New Season folder sig ud med svedig og medrivende sang. Og så er der også kaffe og te og friskbagt… på bordene.

Der er gratis adgang og som sædvanlig får du mulighed for at give en frivillig gave til hjælp til at dække udgifterne ved arrangementet.

Læs mere om Købnerkirkens gudstjenester her … 

Susi fra Burundi taler i Købnerkirken

Susi fra Burundi fortæller om behov for hjælp i Afrikas fattigste lande

Susi Baggesen fra Burundi fortæller om projekter i Afrikas fattigste lande

Søndag 30. marts kl. 10.30-12.00 får Købnerkirkens fællesskab besøg af Susi Baggesen, der vil fortælle om BaptistKirkens projekter i Burundi og Rwanda. Susi er ansat af Baptistkirken i Danmark og bosat i Bujumbura i Burundi hvor hun arbejder som ‘landerepræsentant’ og projektleder.

Gudstjenesten begynder med en kort indledning hvorefter Susi fortæller og viser billeder fra sit arbejde som bl.a. er det projekt som Købnerkirken i en årrække har støttet: Hjælpen til forældreløse børn. Projektet har gjort en afgørende forskel i tusindvis af menneskers liv. Undervej er der mulighed for spørgsmål og samtale og selvfølgelig også en kop kaffe. Gudstjenesten slutter med nadverfejring.

Købnerkirkens internationale mission er ved at tage form: En troværdig kristen kirke er i mission både lokalt og globalt. Derfor prøver vi at engagere flere i et internationalt engagement. Fx er syv medarbejdere i Købnerkirken ved at planlægge en rejse til Nepal i efteråret. I Nepal støtter Købnerkirken aktivt tre projekter som drives af lokale baptistkirker. Købnerkirkens kommende ‘Cafe Julius’ skal også støtte internationale projekter, således at du som medarbejder i cafeen er med til at hjælpe de fattigste i verden. Vi håber at mange vil komme på søndag og blive inspireret af Susis fortælling om behovet og projekterne i den fattigste del af Afrika.

Dagens gave går selvfølgelig til ‘projekt forældreløse børn i Burundi og Rwanda’.  Bemærk at der efter gudstjenesten ca. kl. 12.00 er ekstraordinært menighedsmøde vedr. finansiering af Købnerkirkens kommende byggeprojekt.

Mad i ‘Frirummet’ hver torsdag

'Frirummet' i Købnerkirken skal være hvad det hedder: Et frirum

‘Frirummet’ i Købnerkirken er hvad det hedder: Et frirum

Nu kan du spise aftensmad i Købnerkirken hver torsdag 17.00-19.00!

Købnerkirken fællesskab udvikler sig og vokser. Nu er endnu et lokale gjort klar til nye aktiviteter. Torsdag d. 13 marts blev ”Frirummet” indviet. Der er plads til ca. 20 personer i lokalet der er beliggende i nederste etage i Købnerhus med indgang fra gården.

Der vil være fællesspisning i ”Frirummet” hver torsdag for alle. Fra kl. 17.00 vil der være mad, hygge og kaffe på kanden. Du skal bare dukke op. Den varme mad serveres indtil kl. ca. 19. 00. Maden vil være enkel og koster 20 kr. Hvis du har lyst til at være med til at lave mad om torsdagen så snak med Kirsten Dinesen 25 70 68 83 eller Dorthe Kornholt 21 39 68 80.

Der er allerede planlagt en del mødeaktivitet i ’Frirummet’.  Og hvis du også går med ideer om nye tilbud i Købnerkirken så er ’Frirummet’ måske stedet? Kom forbi på torsdag eller næste torsdag og bliv mæt og glad sammen med andre.

Projekt-Cafe Julius og medarbejderudvikling i Købnerkirken

Kære alle i Købnerkirkens fællesskab

Søndag den 9. marts havde menighedsrådet inviteret til samtalemøde om gospelmusik i Købnerkirken. Med både Amager Gospelkor og Gospel Generation-korene i Købnerkirken fylder gospelmusikken rigtig meget i Købnerkirken. Og det med god grund. Efter vores opfattelse er gospelmusikken fantastisk til at kommunikere det glade budskab om Jesus til mennesker i dag. Vi brugte på menighedsrådsmødet onsdag den 12. marts lidt tid på lige, at vende, hvordan vi synes, mødet var forløbet. Generelt er det vores opfattelse, at der er fuld opbakning til forsat at have gospelmusikken integreret helt centralt i Købnerkirkens aktiviteter.

Menighedsrådets formand Silas Anhøj Soelberg fortæller  om NYT i Købnerkirkens fællesskab

Menighedsrådets formand Silas Anhøj Soelberg skriver om det seneste nye i Købnerkirkens fællesskab

Fuld opbakning er der helt sikkert også til vores kommende non-profit cafe, Cafe Julius. På mødet fik vi også nedsat en projektgruppe, som har til formål at sikre, at vores drømme kan blive til virkelighed, når det kommende bygningsarbejde i underetagen står færdigt. Vi har store forventninger til Cafe Julius – og for at sikre, at vi er helt klar til at gå i gang med at drive cafe i samme øjeblik, at sidste hånd er lagt på det kommende byggeri.

Selve byggeriet er snart klar til at blive påbegyndt. Men først skal vi tage en beslutning om at det gerne må blive lidt dyrere end hvad vi forventede, da vi for tre år siden traf den første beslutning. Derfor vil menighedsrådet indkalde til to ekstraordinære menighedsmøder. På møderne skal vi behandle et forslag om at forhøje et lån med 300.000 kr. således at vi kan betale de 3,5 mil. kr. som byggeriet vil koste. De to menighedsmøder afholdes søndag 30. marts og 13. april umiddelbart efter gudstjenesterne.

Jesus kaldte mennesker til at følge og tjene ham. Jesus udrustede og støttede sine disciple. På samme måde vil vi kalde, udruste og hjælpe mennesker til at være medarbejdere i Købnerkirkens fællesskab. Købnerkirken eksisterer alene i kraft af gode medarbejdere. Det skal være attraktivt at være frivillig medarbejder i Købnerkirkens fællesskab. Derfor vil vi skabe nye tilbud med fokus på den enkelte medarbejders velvære og udvikling. Det kan blandt andet være mulighed for deltagelse i fællesmøder, kurser, konferencer eller coachingforløb. Menighedsrådet har nedsat en arbejdsgruppe, der skal omsætte tankerne til helt konkrete tilbud til de enkelte medarbejdere. Vi ser meget frem til at se de første tilbud opstå i den kommende tid.

Kærlig hilsen
Menighedsrådet